How to use printError method in Jest

Best JavaScript code snippet using jest

signUp.js

Source:signUp.js Github

copy

Full Screen

...13 }14}15// herefter valideres samtlige felter ved oprettelse af en ny bruger 16//fejl og errors defineres17function printError(elemId, hintMsg) {18 document.getElementById(elemId).innerHTML = hintMsg;19}20//validate form funktionen defineres21function validateForm(event) {22 //event.preventDefault 23 var username = document.getElementById("username").value;24 var age = document.getElementById("age").value;25 var description = document.getElementById("description").value;26 var password = document.getElementById("password").value;27 var phone = document.getElementById("phone").value;28 var city = document.getElementById("city").value;29 var zip = document.getElementById("zip").value;30 var address = document.getElementById("address").value;31 var email = document.getElementById("email").value;32//herefter tillægger jeg alle ovenstående variable en error med en standard værdi 33 var usernameErr = true;34 var ageErr = true;35 var descriptionErr = true;36 var passwordErr = true;37 var phoneErr = true;38 var cityErr = true;39 var zipErr = true;40 var addressErr = true;41 var emailErr = true;42 if (username ==""){43 printError("usernameErr", "Type in a username");44 }45 //klargøre hvilke tegn username må indeholde --> disse tegn er fundet på stack Overflow46 //https://stackoverflow.com/questions/9628879/javascript-regex-username-validation47 else {48 var regex = /^[a-zA-Z\s]+$/;49 50 //hvilke situationer der skal printes en errormessage defineres51 if (regex.test(username) === false){52 printError("usernameErr", "Please enter a username using the standard alphabet");53 }54 55 if(regex.test(username) == true){56 57 const xhr = new XMLHttpRequest();58 xhr.responseType = "json" 59 60 // "Åbner" vores http request og angiver at det er POST request fra serveren på localhost:300061 xhr.open("post", "http://localhost:5000/ifExisting");62 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json;charset=UTF-8");63 xhr.send(JSON.stringify({username}));64 65 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {66 if(this.readyState === 4) {67 const res = this.response 68 if (res.message === "Failed"){69 printError("usernameErr", "username taken");70 }71 72 73 // validere age74 if (age ==""){75 printError("ageErr", "please enter your age");76 } else {77 //regex fra stackoverflow78 var regexage = /[0-9]/;79 if (regexage.test(age)===false){""80 printError("ageErr", "please enter a valid age")81 } else {82 printError("ageErr", "");83 ageErr = false;84 }85 }86 //validere description87 if (description ==""){88 printError("descriptionErr", "please write a description");89 descriptionErr=false;90 } else {91 //password regex fra stackoverflow92 var regexDescription = /^[a-zA-Z\s]+$/93 if (regexDescription.test(description)===false){94 printError("descriptionErr", "please enter a description with characters from A-Z");95 }else {96 printError("descriptionErr", "");97 descriptionErr = false;98 }99 }100// email valideres101 if (email =="") {102 printError("emailErr", "please enter an email")103 }104//definere hvilke tegn email må indeholde105 else{106 var regexMail = /^\S+@\S+\.\S+$/;107 if (regexMail.test(email) === false) {108 printError("emailErr", "Please enter a valid email")109 }else {110 printError("emailErr", "");111 emailErr = false;112 }113 }114//Validering af telefon nummer115 if (phone ==""){116 printError("phoneErr", "please enter your phone number");117 } else {118 //regex fra stackoverflow119 var regexPhone = /^[0-9]{8}$/;120 if (regexPhone.test(phone)===false){121 printError("phoneErr", "please enter a validt phone number - hint it has to be 8 digits")122 } else {123 printError("phoneErr", "");124 phoneErr = false;125 }126 }127//validering af by 128 if (city ==""){129 printError("cityErr", "please enter a city");130 } else {131 //samme regex fra username - fra stackoverflow132 var regexCity = /^[a-zA-Z\s]+$/;133 if(regexCity.test(city) === false) {134 printError("cityErr", "Cityname can only contain letters from A-Z");135 }else {136 printError("cityErr", "");137 cityErr = false;138 }139 }140//validating af postnummer, da datingappen er i DK, sættes antal cifte til 4 141 if (zip==""){142 printError("zipErr", "please enter a valid ZIP-code");143 } else {144 //der benyttes samme regex som til telefonnummer dog ændres antal digits til 4 fremfor 8 145 var regexZip = /^[0-9]{4}$/;146 if (regexZip.test(zip) === false) {147 printError("zipErr","Please enter a valid ZIP-Code, it should be exactly 4-digits") ;148 }149 else {150 printError("zipErr", "");151 zipErr = false;152 }153 }154//validering af adresse - regex fra stackoverflow155//https://stackoverflow.com/questions/3763820/javascript-regular-expression-to-validate-an-address156 if (address==""){157 printError("adressErr", "please enter an address"); 158 } else {159 var regexAddress = /^[a-zA-Z0-9\s,.'-]{3,}$/;160 if (regexAddress.test(address) === false) {161 printError("addressErr", "You have to type in a valid address");162 } else {163 printError("addressErr", "");164 addressErr = false;165 }166 }167//validering af password 168 if (password==""){169 printError("passwordErr", "Please type a password");170 }else {171 //password regex fra stackoverflow172 var regexPassword = /^[a-zA-Z0-9\s,.'-]{3,}$/;173 if (regexAddress.test(password)===false){174 printError("passwordErr", "please enter a secure password");175 }else {176 printError("passwordErr", "");177 passwordErr = false;178 }179 }180//herefter sørges der for at, hvis nogle af oplysningerne er forkerte, skal sendDataToJSON funktionen ikke køre.181 if ((ageErr || descriptionErr || phoneErr || cityErr || zipErr || addressErr || emailErr || passwordErr) == true || res.message === "Failed"){182 return false;183 } else {184 // laver en ny string, som viser hvad der er blevet indtastet 185 var detailsPreview = "You have entered the following details: \n" +186 "Username: " + username + "\n" + 187 "Age: " + age + "\n" + 188 "Description: " + description + "\n" + 189 "Email: " + email + "\n" + 190 "Phone numer: " + phone + "\n" + ...

Full Screen

Full Screen

editProfile.js

Source:editProfile.js Github

copy

Full Screen

...10document.getElementById("newAddress").value = currentUser.address;11document.getElementById("newEmail").value = currentUser.email;12document.getElementById("newPassword").value = currentUser.password;13editUser = document.getElementById("editBtn1")14function printError(elemId, hintMsg) {15 document.getElementById(elemId).innerHTML = hintMsg;16}17//start en eventlistner ved click på edit user kanppen 18editUser.addEventListener('click', validateFormEdit);19//validate form funktionen defineres20function validateFormEdit(event) {21 //event.preventDefault 22 var age = document.getElementById("newAge").value;23 var description = document.getElementById("newDescription").value;24 var password = document.getElementById("newPassword").value;25 var phone = document.getElementById("editPhone").value;26 var city = document.getElementById("newCity").value;27 var zip = document.getElementById("newZip").value;28 var address = document.getElementById("newAddress").value;29 var email = document.getElementById("newEmail").value;30//herefter tillægger jeg alle ovenstående variable en error med en standard værdi 31 var ageErr = true;32 var descriptionErr = true;33 var passwordErr = true;34 var phoneErr = true;35 var cityErr = true;36 var zipErr = true;37 var addressErr = true;38 var emailErr = true;39 // validere age40 if (age ==""){41 printError("ageErr", "please enter your age");42 } else {43 //regex fra stackoverflow44 var regexage = /[0-9]/;45 if (regexage.test(age)===false){""46 printError("ageErr", "please enter a valid age")47 } else {48 printError("ageErr", "");49 ageErr = false;50 }51 }52 //validere description53 if (description ==""){54 printError("descriptionErr", "please write a description");55 descriptionErr=false;56 } else {57 //password regex fra stackoverflow58 var regexDescription = /^[a-zA-Z\s]+$/59 if (regexDescription.test(description)===false){60 printError("descriptionErr", "please enter a description with characters from A-Z");61 }else {62 printError("descriptionErr", "");63 descriptionErr = false;64 }65 }66// email valideres67 if (email =="") {68 printError("emailErr", "please enter an email")69 }70//definere hvilke tegn email må indeholde71 else{72 var regexMail = /^\S+@\S+\.\S+$/;73 if (regexMail.test(email) === false) {74 printError("emailErr", "Please enter a valid email")75 }else {76 printError("emailErr", "");77 emailErr = false;78 }79 }80//Validering af telefon nummer81 if (phone ==""){82 printError("phoneErr", "please enter your phone number");83 } else {84 //regex fra stackoverflow85 var regexPhone = /^[0-9]{8}$/;86 if (regexPhone.test(phone)===false){87 printError("phoneErr", "please enter a validt phone number - hint it has to be 8 digits")88 } else {89 printError("phoneErr", "");90 phoneErr = false;91 }92 }93//validering af by 94 if (city ==""){95 printError("cityErr", "please enter a city");96 } else {97 //samme regex fra username - fra stackoverflow98 var regexCity = /^[a-zA-Z\s]+$/;99 if(regexCity.test(city) === false) {100 printError("cityErr", "Cityname can only contain letters from A-Z");101 }else {102 printError("cityErr", "");103 cityErr = false;104 }105 }106//validating af postnummer, da datingappen er i DK, sættes antal cifte til 4 107 if (zip==""){108 printError("zipErr", "please enter a valid ZIP-code");109 } else {110 //der benyttes samme regex som til telefonnummer dog ændres antal digits til 4 fremfor 8 111 var regexZip = /^[0-9]{4}$/;112 if (regexZip.test(zip) === false) {113 printError("zipErr","Please enter a valid ZIP-Code, it should be exactly 4-digits") ;114 }115 else {116 printError("zipErr", "");117 zipErr = false;118 }119 }120//validering af adresse - regex fra stackoverflow121//https://stackoverflow.com/questions/3763820/javascript-regular-expression-to-validate-an-address122 if (address==""){123 printError("adressErr", "please enter an address"); 124 } else {125 var regexAddress = /^[a-zA-Z0-9\s,.'-]{3,}$/;126 if (regexAddress.test(address) === false) {127 printError("addressErr", "You have to type in a valid address");128 } else {129 printError("addressErr", "");130 addressErr = false;131 }132 }133//validering af password 134 if (password==""){135 printError("passwordErr", "Please type a password");136 }else {137 //password regex fra stackoverflow138 var regexPassword = /^[a-zA-Z0-9\s,.'-]{3,}$/;139 if (regexAddress.test(password)===false){140 printError("passwordErr", "please enter a secure password");141 }else {142 printError("passwordErr", "");143 passwordErr = false;144 }145 }146//herefter sørges der for at, hvis nogle af oplysningerne er forkerte, skal storeDetails funktionen ikke køre.147 if ((phoneErr || cityErr || zipErr || addressErr || emailErr || passwordErr) == true){148 return false;149 } else {150 // laver en ny string, som viser hvad der er blevet indtastet 151 var detailsPreview = "You have entered the following details: \n" +152 "Age: " + age + "\n" + 153 "Description: " + description + "\n" + 154 "Email: " + email + "\n" + 155 "Phone numer: " + phone + "\n" + 156 "City: " + city + "\n" + ...

Full Screen

Full Screen

tabs.js

Source:tabs.js Github

copy

Full Screen

...37 showTab(currentTab);38}39//format date40// Defining a function to display error message41function printError(elemId, hintMsg) {42 document.getElementById(elemId).innerHTML = hintMsg;43}44// Defining a function to validate form45function validateForm() {46 // Retrieving the values of form elements47 let name = document.getElementById("name").value;48 let age = document.getElementById("age").value;49 let sex = document.getElementById("sex").value;50 let nationality = document.getElementById("nationality").value;51 let passportNo = document.getElementById("passport_number").value;52 let vessel = document.getElementById("vessel").value;53 let arrivalDate = document.getElementById("arrival_date").value;54 let pointOfEntry = document.getElementById("point_of_entry").value;55 let stayDuration = document.getElementById("duration_stay").value;56 let employment = document.getElementById("employment").value;57 let countryOrigin = document.getElementById("country_origin").value;58 //validate per current tab59 //tab 1 validation60 if (currentTab === 0) {61 let errorName = errorAge = errorSex = errorNationality = errorPassportNo = errorVessel = errorArrivalDate = errorPointOfEntry = true;62 // Validate name63 if (name === "") {64 printError("errorName", "Please enter your name");65 } else {66 let regex = /^[a-zA-Z\s]+$/;67 if (regex.test(name) === false) {68 printError("errorName", "Please enter a valid name");69 } else {70 printError("errorName", "");71 errorName = false;72 }73 }74 //validate age75 if (age === "") {76 printError("errorAge", "Please enter you age");77 } else {78 printError("errorAge", "");79 errorAge = false;80 }81 //validate sex82 if (sex === "") {83 printError("errorSex", "Please select sex");84 } else {85 printError("errorSex", "");86 errorSex = false;87 }88 //validate nationality89 if (nationality === "") {90 printError("errorNationality", "Please enter your nationality")91 } else {92 printError("errorNationality", "");93 errorNationality = false;94 }95 //validate passport96 if (passportNo === "") {97 printError("errorPassportNo", "Please enter Passport No")98 } else {99 printError("errorPassportNo", "");100 errorPassportNo = false;101 }102 //validate vessel103 if (vessel === "") {104 printError("errorVessel", "Please enter Vessel Name/No")105 } else {106 printError("errorVessel", "");107 errorVessel = false;108 }109 //validate arrivalDate110 if (arrivalDate === "") {111 printError("errorArrivalDate", "Please enter arrival Date")112 } else {113 let today = new Date();114 //date115 let day = today.getDate();116 day = (day < 10) ? '0' + day : day;117 //month118 let month = today.getMonth() + 1;119 month = (month < 10) ? '0' + month : month;120 //year121 let year = today.getFullYear();122 let currentDate = year + '-' + month + '-' + day;123 if (arrivalDate < currentDate) {124 printError("errorArrivalDate", "Arrival should be equal or greater than today")125 } else {126 printError("errorArrivalDate", "");127 errorArrivalDate = false;128 }129 }130 //validate pointOfEntry131 if (pointOfEntry === "") {132 printError("errorPointOfEntry", "Please select point of entry")133 } else {134 printError("errorPointOfEntry", "");135 errorPointOfEntry = false;136 }137 //check all data in tab one138 if ((errorName || errorAge || errorSex || errorNationality || errorPassportNo || errorVessel || errorArrivalDate || errorPointOfEntry) === true) {139 return false;140 }141 return true;142 //tab 2 validation143 } else if (currentTab === 1) {144 let errorEmployment = errorStayDuration = true;145 //validate duration stay146 if (stayDuration === "") {147 printError("errorStayDuration", "Please enter duration of stay")148 } else {149 printError("errorStayDuration", "");150 errorStayDuration = false;151 }152 //validate employment153 if (employment === "") {154 printError("errorEmployment", "Please select employment")155 } else {156 printError("errorEmployment", "");157 errorEmployment = false;158 }159 //check all data in tab one160 if ((errorStayDuration || errorEmployment) === true) {161 return false;162 }163 return true;164 //tab 3 validation165 } else if (currentTab === 2) {166 return true;167 //tab 3 validation168 } else if (currentTab === 3) {169 let errorCountryOrigin = true;170 if (countryOrigin === "") {171 printError("errorCountryOrigin", "Country where the journey started")172 } else {173 printError("errorCountryOrigin", "");174 errorCountryOrigin = false;175 }176 //check all data in tab 3177 if ((errorCountryOrigin) === true) {178 return false;179 }180 return true;181 }182 return true;183}184function fixStepIndicator(n) {185 // This function removes the "active" class of all steps...186 let i, x = document.getElementsByClassName("step");187 for (i = 0; i < x.length; i++) {...

Full Screen

Full Screen

forms.js

Source:forms.js Github

copy

Full Screen

1// Defining a function to display error message2function printError(elemId, hintMsg) {3 document.getElementById(elemId).innerHTML = hintMsg;4}5// Defining a function to validate form 6function validateForm() {7 // Retrieving the values of form elements 8 var name = document.contactForm.name.value;9 var email = document.contactForm.email.value;10 var mobile = document.contactForm.mobile.value;11 var country = document.contactForm.country.value;12 var gender = document.contactForm.gender.value;13 var hobbies = [];14 var checkboxes = document.getElementsByName("hobbies[]");15 for(var i=0; i < checkboxes.length; i++) {16 if(checkboxes[i].checked) {17 // Populate hobbies array with selected values18 hobbies.push(checkboxes[i].value);19 }20 }21 22 // Defining error variables with a default value23 var nameErr = emailErr = mobileErr = countryErr = genderErr = true;24 25 // Validate name26 if(name == "") {27 printError("nameErr", "Please enter your name");28 } else {29 var regex = /^[a-zA-Z\s]+$/; 30 if(regex.test(name) === false) {31 printError("nameErr", "Please enter a valid name");32 } else {33 printError("nameErr", "");34 nameErr = false;35 }36 }37 38 // Validate email address39 if(email == "") {40 printError("emailErr", "Please enter your email address");41 } else {42 // Regular expression for basic email validation43 var regex = /^\S+@\S+\.\S+$/;44 if(regex.test(email) === false) {45 printError("emailErr", "Please enter a valid email address");46 } else{47 printError("emailErr", "");48 emailErr = false;49 }50 }51 52 // Validate mobile number53 if(mobile == "") {54 printError("mobileErr", "Please enter your mobile number");55 } else {56 var regex = /^\(?([0-9]{3})\)?[-. ]?([0-9]{3})[-. ]?([0-9]{4})$/;57 if(regex.test(mobile) === false) {58 printError("mobileErr", "Please enter a valid 10 digit mobile number");59 } else{60 printError("mobileErr", "");61 mobileErr = false;62 }63 }64 65 // Validate country66 if(country == "Select") {67 printError("countryErr", "Please select your country");68 } else {69 printError("countryErr", " ");70 countryErr = false;71 }72 73 // Validate gender74 if(gender == " ") {75 printError("genderErr", "Please select your gender");76 } else {77 printError("genderErr", " ");78 genderErr = false;79 }80 81 // Prevent the form from being submitted if there are any errors82 if((nameErr || emailErr || mobileErr || countryErr || genderErr) == true) {83 return false;84 } else {85 // Creating a string from input data for preview86 var dataPreview = "You've entered the following details: \n" +87 "Full Name: " + name + "\n" +88 "Email Address: " + email + "\n" +89 "Mobile Number: " + mobile + "\n" +90 "Country: " + country + "\n" +91 "Gender: " + gender + "\n";92 if(hobbies.length) {93 dataPreview += "Hobbies: " + hobbies.join(", ");94 }95 // Display input data in a dialog box before submitting the form96 alert(dataPreview);97 }98};99// function to display the error message100// function printError(elemId, hintMsg) {101// document.getElementById(elemId).innerHTML = hintMsg;102// }103// // function to validate the forms104// function validateForm() {105// //get all the elements from form106// var name = document.contactForm.name.value;107// var email = document.contactForm.email.value;108// var phone = document.contactForm.phone.value;109// var country = document.contactForm.country.value;110// var gender = document.contactForm.gender.value;111// var hobbies = [];112// var checkboxes = document.getElementsByName('hobbies[]');113// for (let i = 0; i < checkboxes.length; i++) {114// if (checkboxes[i].checked) {115// hobbies.push(checkboxes[i].value);116// }117// }118// // define error variables with a default value119// var nameErr = emailErr = mobileErr = genderErr = countryErr = false;120// //validate name 121// if (name == "") {122// printError("nameErr", "Please Enter Your Name")123// } else {124// var regex = /^[a-z A-z\s]+$/;125// if (regex.test(name) === false) {126// printError("nameErr", "Please Enter Your Name");127// } else {128// printError("nameErr", " ")129// nameErr = false;130// }131// }132// //validate email133// if (email == "") {134// printError("emailErr", "Please Enter Your Email")135// } else {136// var regex = /^\S+@\S+\.\S+$/137// if (regex.test(email) === false) {138// printError("emailErr", "Please Enter Your Email");139// } else {140// printError("emailErr", " ")141// emailErr = false;142// }143// }144// //validate mobile145// if (mobile == "") {146// printError("mobileErr", "Please Enter Your Mobile number")147// } else {148// var regex = /^\(?([0-9]{3})\)?[-. ]?([0-9]{3})[-. ]?([0-9]{4})$/;149// if (regex.test(mobile) === false) {150// printError("mobileErr", "Please Enter 10 digit#");151// } else {152// printError("mobileErr", " ")153// mobieErr = false;154// }155// }156// // validate country157// if (country == "select"){158// printError("countryErr", "Please select your country");159// } else{160// printError("countryErr", "");161// countryErr= false;162// }163// // validate gender164// if (gender == false){165// printError("genderErr", "Please select your gender");166// }else {167// printError("genderErr", "");168// genderErr= false;169// }170// if ((nameErr || emailErr || mobieErr || countryErr || genderErr) == true){171// return false;172// }else {173// var dataPreview = "You've entered the following details: \n" +174// "Full Name: " + name + "\n" +175// "Email Address: " + email + "/n" +176// "Mobile Number: " + mobile + "/n" +177// "Country:" + country + "/n"+178// "Gender:" + gender + "/n";179// if(hobbies.length){180// dataPreview +="Hobbies:" + hobbies.join(", ");181// }...

Full Screen

Full Screen

form.js

Source:form.js Github

copy

Full Screen

1// console.log("js is Alive");2// function printError(elemId, hintMsg){3// document.createElementById(elemId).innerHTML = hintMsg;4// }5// function validateForm(){6// var name = document.contactForm.name.value;7// var email = document.contactForm.email.value;8// var moble = document.contactForm.moble.value;9// var contry = document.contactForm.contry.value;10// var gender = document.contactForm.gender.value;11// var hobbies = [];12// var checkboxes = document.getElementsByName("hobbies[]");13// for (var i = 0; i < checkboxes.length; i++) {14// if (checkboxes[i].checked);15// }16// }17// var nameErr = mobleErr = contryErr = genderErr = true;18// if (name == "") {19// printError("nameErr", "Please enter your name");20// }else{21// var regex = /^[a-zA-Z/s]+$/;22// if ((regex).test(name) ===false) {23// printError("nameErr")24// }25// }26// var regex = /^\S+@\S+\.\S+$/;27// if(email == ""){28// printError("emailErr", "Please enter a valid email")29// }else{30// printError("emailErr", "");31// emailErr=false;32// }33// var regex =/^\(?([0-9]{3})\)?[-. ]?([0-9]{3})[-. ]?([0-9]{4})$/;34// if (moble == ""){35// printError("mobleErr", "please enter your moble number");36// }else{37// printError("mobleErr", "");38// mobleErr = false;39// }40// // var regex =41// // if(password == ""){42// // printError("passwordErr", "please enter password")43// // }else{44// // printError("passwordErr", "");45// // passwordErr = false;46// // }47// // printError("passwordErr", "please enter password")48// if(gender == " "){49// printError("genderErr", "please select gender");50// }else{51// printError("genderErr", " ");52// genderErr = false;53// }54// if(contry == "Select"){55// printError("contryErr", "please select");56// }else{57// printError("contryErr"," ");58// contryErr = false;59// }60// if ((nameErr || emailErr || mobileErr || countryErr || genderErr) == true) {61// return false;62// }else{63// var dataPreview = "You've entered the following details: \n" +64// "Full Name: " + name + "\n" +65// "Email Address: " + email + "\n" +66// "Mobile Number: " + mobile + "\n" +67// "Country: " + country + "\n" +68// "Gender: " + gender + "\n";69// if (hobbies.length) {70// dataPreview += "Hobbies: " + hobbies.join(", ");71// }...

Full Screen

Full Screen

script.js

Source:script.js Github

copy

Full Screen

1function printError(elemId, hintMsg) {2 document.getElementById(elemId).innerHTML = hintMsg;3}456function validateForm() {7 var name = document.contactForm.name.value;8 var email = document.contactForm.email.value;9 var mobile = document.contactForm.mobile.value;10 var country = document.contactForm.country.value;11 var gender = document.contactForm.gender.value;12 var dateOfBirth = document.contactForm.dateOfBirth.value;1314151617 var nameErr = emailErr = mobileErr = countryErr = genderErr = true;1819 if (name == "") {20 printError("nameErr", "Please enter your name");21 } else {22 var regex = /^[a-zA-Z\s]+$/;23 if (regex.test(name) === false) {24 printError("nameErr", "Please enter a valid name");25 } else {26 printError("nameErr", "");27 nameErr = false;28 }29 }3031 if (email == "") {32 printError("emailErr", "Please enter your email address");33 } else {34 // Regular expression for basic email validation35 var regex = /^\S+@\S+\.\S+$/;36 if (regex.test(email) === false) {37 printError("emailErr", "Please enter a valid email address");38 } else {39 printError("emailErr", "");40 emailErr = false;41 }42 }434445 if (mobile == "") {46 printError("mobileErr", "Please enter your mobile number");47 } else {48 var regex = /^[1-9]\d{9}$/;49 if (regex.test(mobile) === false) {50 printError("mobileErr", "Please enter a valid 10 digit mobile number");51 } else {52 printError("mobileErr", "");53 mobileErr = false;54 }55 }565758 if (country == "Select") {59 printError("countryErr", "Please select your country");60 } else {61 printError("countryErr", "");62 countryErr = false;63 }646566 if (gender == "") {67 printError("genderErr", "Please select your gender");68 } else {69 printError("genderErr", "");70 genderErr = false;71 }727374 if ((nameErr || emailErr || mobileErr || countryErr || genderErr) == true) {75 return false;76 } else {7778798081 var dataPreview = "You've entered the following details and it has been updated in local storage: \n" +82 "Full Name: " + name + "\n" +83 "Email Address: " + email + "\n" + ...

Full Screen

Full Screen

testingspace.js

Source:testingspace.js Github

copy

Full Screen

...10 // Defining error variables with a default value11 var editCompanyErr = editStatusErr = editDateEngagedErr = editExpiryErr = editPhoneErr = editAddressErr = editEmailErr = true;12 // Validate status13 if (editStatus == "") {14 printError("editStatusErr", "Please select a status");15 } else {16 printError("editStatusErr", "");17 editStatusErr = false;18 }19 // Validate dateEngaged20 if (editDateEngaged == "") {21 printError("editDateEngagedErr", "Please select a date");22 } else {23 printError("editDateEngagedErr", "");24 editDateEngagedErr = false;25 }26 // Validate phoneNum27 if (editPhoneNum == "") {28 printError("editPhoneErr", "Please input the phone number");29 } else {30 printError("editPhoneErr", "");31 editPhoneErr = false;32 }33 var allClients;34 $.ajax({35 type: "GET",36 url: "/api/v1/clients",37 async: false,38 success: function(data) {39 allClients = data;40 },41 error: function(data) {42 }43 })44 if (editCompanyName == "") {45 printError("editCompanyErr", "Please input a company name");46 } else if (editCompanyName) {47 editCompanyName = editCompanyName.toUpperCase();48 for (let i = 0; i < allClients.data.length; i++) {49 if (allClients.data[i].name.toUpperCase() === editCompanyName) {50 printError("editCompanyErr", "Company already exists");51 editCompanyErr = true;52 break;53 } else {54 printError("editCompanyErr", "");55 editCompanyErr = false;56 }57 }58 }59 // Validate expiryDate60 if (editExpiryDate == "") {61 printError("editExpiryErr", "Please select an expiry date");62 } else {63 printError("editExpiryErr", "");64 editExpiryErr = false;65 }66 // Validate address67 if (editAddress == "") {68 printError("editAddressErr", "Please select a status");69 } else {70 printError("editAddressErr", "");71 editAddressErr = false;72 }73 // Validate email74 if (editEmail == "") {75 printError("editEmailErr", "Please input an email");76 } else {77 printError("editEmailErr", "");78 editEmailErr = false;79 }80 // Prevent the form from being submitted if there are any errors81 if ((editPhoneErr || editStatusErr || editDateEngagedErr || editCompanyErr || editExpiryErr || editAddressErr || editEmailErr) == true) {82 return false;83 } else {84 createCliento();85 }...

Full Screen

Full Screen

contact_us.js

Source:contact_us.js Github

copy

Full Screen

1function printError(element, msg) {2 document.getElementById(element).innerHTML = msg;3}4function validateForm() {5 // Retrieving the values of form elements6 var name = document.getElementById("name").value;7 var email = document.getElementById("emailAddress").value;8 var feedback = document.getElementById("feedback").value;9 var nameErr = emailErr = feedbackErr = true;10 // Validate name11 if (name == "") {12 printError("nameErr", "Please enter your name");13 } else {14 var regex = /^[a-zA-Z\s]+$/;15 if (regex.test(name) === false) {16 printError("nameErr", "Please enter a valid name");17 } else {18 printError("nameErr", "");19 nameErr = false;20 }21 }22 // Validate email address23 if (email == "") {24 printError("emailErr", "Please enter your email address");25 } else {26 // Regular expression for basic email validation27 var regex = /^\S+@\S+\.\S+$/;28 if (regex.test(email) === false) {29 printError("emailErr", "Please enter a valid email address");30 } else {31 printError("emailErr", "");32 emailErr = false;33 }34 }35 // Validate feedback36 if (feedback == "") {37 printError("feedbackErr", "Please enter some feedback or questions");38 } else {39 printError("feedbackErr", "");40 feedbackErr = false;41 }42 if (nameErr || emailErr == true || feedbackErr == true) {43 return false;44 } else {45 alert('You have submitted the form. Thank you for your feedback!')46 }...

Full Screen

Full Screen

Jest Testing Tutorial

LambdaTest’s Jest Testing Tutorial covers step-by-step guides around Jest with code examples to help you be proficient with the Jest framework. The Jest tutorial has chapters to help you learn right from the basics of Jest framework to code-based tutorials around testing react apps with Jest, perform snapshot testing, import ES modules and more.

Chapters

 1. What is Jest Framework
 2. Advantages of Jest - Jest has 3,898,000 GitHub repositories, as mentioned on its official website. Learn what makes Jest special and why Jest has gained popularity among the testing and developer community.
 3. Jest Installation - All the prerequisites and set up steps needed to help you start Jest automation testing.
 4. Using Jest with NodeJS Project - Learn how to leverage Jest framework to automate testing using a NodeJS Project.
 5. Writing First Test for Jest Framework - Get started with code-based tutorial to help you write and execute your first Jest framework testing script.
 6. Jest Vocabulary - Learn the industry renowned and official jargons of the Jest framework by digging deep into the Jest vocabulary.
 7. Unit Testing with Jest - Step-by-step tutorial to help you execute unit testing with Jest framework.
 8. Jest Basics - Learn about the most pivotal and basic features which makes Jest special.
 9. Jest Parameterized Tests - Avoid code duplication and fasten automation testing with Jest using parameterized tests. Parameterization allows you to trigger the same test scenario over different test configurations by incorporating parameters.
 10. Jest Matchers - Enforce assertions better with the help of matchers. Matchers help you compare the actual output with the expected one. Here is an example to see if the object is acquired from the correct class or not. -

|<p>it('check_object_of_Car', () => {</p><p> expect(newCar()).toBeInstanceOf(Car);</p><p> });</p>| | :- |

 1. Jest Hooks: Setup and Teardown - Learn how to set up conditions which needs to be followed by the test execution and incorporate a tear down function to free resources after the execution is complete.
 2. Jest Code Coverage - Unsure there is no code left unchecked in your application. Jest gives a specific flag called --coverage to help you generate code coverage.
 3. HTML Report Generation - Learn how to create a comprehensive HTML report based on your Jest test execution.
 4. Testing React app using Jest Framework - Learn how to test your react web-application with Jest framework in this detailed Jest tutorial.
 5. Test using LambdaTest cloud Selenium Grid - Run your Jest testing script over LambdaTest cloud-based platform and leverage parallel testing to help trim down your test execution time.
 6. Snapshot Testing for React Front Ends - Capture screenshots of your react based web-application and compare them automatically for visual anomalies with the help of Jest tutorial.
 7. Bonus: Import ES modules with Jest - ES modules are also known as ECMAScript modules. Learn how to best use them by importing in your Jest testing scripts.
 8. Jest vs Mocha vs Jasmine - Learn the key differences between the most popular JavaScript-based testing frameworks i.e. Jest, Mocha, and Jasmine.
 9. Jest FAQs(Frequently Asked Questions) - Explore the most commonly asked questions around Jest framework, with their answers.

Run Jest automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful