How to use assertNull method of junit.framework.Assert class

Best junit code snippet using junit.framework.Assert.assertNull

Source:AmplMessageEncodingTest.java Github

copy

Full Screen

...12    org.junit.Assert.assertEquals("msgId", sharedMsg.id);13    sharedMsg.toId = "toId";14    org.junit.Assert.assertEquals("toId", sharedMsg.toId);15    sharedMsg.toName = null;16    org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.toName);17    sharedMsg.toType = 1;18    sharedMsg.timestamp = 17899823;19    sharedMsg.compressed = true;20    sharedMsg.deliveryTime = 100;21    sharedMsg.body = null;22    sharedMsg.clientID = null;23    org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.clientID);24    org.objectweb.joram.mom.messages.Message momMsg = new org.objectweb.joram.mom.messages.Message(sharedMsg);25    org.junit.Assert.assertEquals(0L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getExpiration())));26    org.junit.Assert.assertEquals(131072, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getEncodableClassId())));27    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getJMSCorrelationIDAsBytes());28    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getAdminMessage());29    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getBody());30    org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).isNullBody());31    org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getBodyLength())));32    org.junit.Assert.assertEquals(-1, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getEncodableClassId())));33    org.junit.Assert.assertEquals(40, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getEncodedSize())));34    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getText());35    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getObject());36    org.junit.Assert.assertEquals(49, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getEncodedSize())));37    org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).isPersistent());38    org.junit.Assert.assertEquals(17899823L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getTimestamp())));39    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getCorrelationId());40    org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getDeliveryCount())));41    org.junit.Assert.assertEquals(100L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getDeliveryTime())));42    org.junit.Assert.assertEquals(0L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getOrder())));43    org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getAcksCounter())));44    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getJMSCorrelationIDAsBytes());45    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getAdminMessage());46    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getBody());47    org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).isNullBody());48    org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getBodyLength())));49    org.junit.Assert.assertEquals(-1, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getEncodableClassId())));50    org.junit.Assert.assertEquals(40, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getEncodedSize())));51    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getText());52    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getObject());53    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getClientID());54    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getTxName());55    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getJMSCorrelationIDAsBytes());56    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getAdminMessage());57    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getBody());58    org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).isNullBody());59    org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getBodyLength())));60    org.junit.Assert.assertEquals(-1, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getEncodableClassId())));61    org.junit.Assert.assertEquals(40, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getEncodedSize())));62    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getText());63    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getObject());64    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getText());65    org.junit.Assert.assertFalse(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).isRedelivered());66    org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getDurableAcksCounter())));67    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getProperties());68    org.junit.Assert.assertEquals(4, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getPriority())));69    org.junit.Assert.assertEquals("msgId", ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getId());70    org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getType())));71    sharedMsg.toName = "toName";72    org.junit.Assert.assertEquals("toName", sharedMsg.toName);73    sharedMsg.body = new byte[1000];74    sharedMsg.clientID = "clientId";75    org.junit.Assert.assertEquals("clientId", sharedMsg.clientID);76    momMsg.order = 999;77    checkEncoding(momMsg);78    sharedMsg.toName = null;79    org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.toName);80    sharedMsg.body = null;81    sharedMsg.clientID = null;82    org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.clientID);83    checkEncoding(momMsg);84    sharedMsg.type = org.objectweb.joram.shared.messages.Message.TEXT;85    sharedMsg.replyToId = "replyToId";86    org.junit.Assert.assertEquals("replyToId", sharedMsg.replyToId);87    sharedMsg.replyToName = "replyToName";88    org.junit.Assert.assertEquals("replyToName", sharedMsg.replyToName);89    sharedMsg.replyToType = 1;90    sharedMsg.priority = 10;91    sharedMsg.expiration = 150;92    sharedMsg.correlationId = "correlationId";93    org.junit.Assert.assertEquals("correlationId", sharedMsg.correlationId);94    sharedMsg.deliveryCount = 4;95    sharedMsg.jmsType = "jmsType";96    org.junit.Assert.assertEquals("jmsType", sharedMsg.jmsType);97    sharedMsg.redelivered = true;98    sharedMsg.persistent = true;99    checkEncoding(momMsg);100    fr.dyade.aaa.common.stream.Properties properties = new fr.dyade.aaa.common.stream.Properties();101    java.lang.Object o_run__41 = properties.put(org.objectweb.joram.mom.messages.AmplMessageEncodingTest.PROPERTY1, "propValue1");102    org.junit.Assert.assertNull(o_run__41);103    java.lang.Object o_run__42 = properties.put(org.objectweb.joram.mom.messages.AmplMessageEncodingTest.PROPERTY2, new java.lang.Integer(1));104    org.junit.Assert.assertNull(o_run__42);105    java.lang.Object o_run__44 = properties.put(org.objectweb.joram.mom.messages.AmplMessageEncodingTest.PROPERTY3, new java.lang.Long(1));106    org.junit.Assert.assertNull(o_run__44);107    java.lang.Object o_run__46 = properties.put(org.objectweb.joram.mom.messages.AmplMessageEncodingTest.PROPERTY4, java.lang.Boolean.TRUE);108    org.junit.Assert.assertNull(o_run__46);109    sharedMsg.properties = properties;110    checkEncoding(momMsg);111    org.junit.Assert.assertEquals("msgId", sharedMsg.id);112    org.junit.Assert.assertEquals("toId", sharedMsg.toId);113    org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.toName);114    org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.clientID);115    org.junit.Assert.assertEquals(150L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getExpiration())));116    org.junit.Assert.assertEquals(131072, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getEncodableClassId())));117    org.junit.Assert.assertArrayEquals(new byte[]{99,111,114,114,101,108,97,116,105,111,110,73,100}, ((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getJMSCorrelationIDAsBytes());118    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getAdminMessage());119    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getBody());120    org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).isNullBody());121    org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getBodyLength())));122    org.junit.Assert.assertEquals(-1, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getEncodableClassId())));123    org.junit.Assert.assertEquals(201, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getEncodedSize())));124    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getText());125    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getObject());126    org.junit.Assert.assertEquals(210, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getEncodedSize())));127    org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).isPersistent());128    org.junit.Assert.assertEquals(17899823L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getTimestamp())));129    org.junit.Assert.assertEquals("correlationId", ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getCorrelationId());130    org.junit.Assert.assertEquals(4, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getDeliveryCount())));131    org.junit.Assert.assertEquals(100L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getDeliveryTime())));132    org.junit.Assert.assertEquals(999L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getOrder())));133    org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getAcksCounter())));134    org.junit.Assert.assertArrayEquals(new byte[]{99,111,114,114,101,108,97,116,105,111,110,73,100}, ((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getJMSCorrelationIDAsBytes());135    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getAdminMessage());136    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getBody());137    org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).isNullBody());138    org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getBodyLength())));139    org.junit.Assert.assertEquals(-1, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getEncodableClassId())));140    org.junit.Assert.assertEquals(201, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getEncodedSize())));141    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getText());142    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getObject());143    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getClientID());144    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getTxName());145    org.junit.Assert.assertArrayEquals(new byte[]{99,111,114,114,101,108,97,116,105,111,110,73,100}, ((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getJMSCorrelationIDAsBytes());146    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getAdminMessage());147    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getBody());148    org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).isNullBody());149    org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getBodyLength())));150    org.junit.Assert.assertEquals(-1, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getEncodableClassId())));151    org.junit.Assert.assertEquals(201, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getEncodedSize())));152    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getText());153    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getObject());154    org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getText());155    org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).isRedelivered());156    org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getDurableAcksCounter())));157    org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().containsKey("property2"));158    org.junit.Assert.assertEquals("1", ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().get("property2"));159    org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().containsKey("property1"));160    org.junit.Assert.assertEquals("propValue1", ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().get("property1"));161    org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().containsKey("property4"));162    org.junit.Assert.assertEquals("true", ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().get("property4"));163    org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().containsKey("property3"));164    org.junit.Assert.assertEquals("1", ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().get("property3"));165    org.junit.Assert.assertEquals(10, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getPriority())));166    org.junit.Assert.assertEquals("msgId", ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getId());167    org.junit.Assert.assertEquals(1, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getType())));168    org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.toName);169    org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.clientID);170    org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.toName);171    org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.clientID);172    org.junit.Assert.assertEquals("replyToId", sharedMsg.replyToId);173    org.junit.Assert.assertEquals("replyToName", sharedMsg.replyToName);174    org.junit.Assert.assertEquals("correlationId", sharedMsg.correlationId);175    org.junit.Assert.assertEquals("jmsType", sharedMsg.jmsType);176    org.junit.Assert.assertNull(o_run__41);177    org.junit.Assert.assertNull(o_run__42);178    org.junit.Assert.assertNull(o_run__44);179    org.junit.Assert.assertNull(o_run__46);180  }181  private void checkEncoding(org.objectweb.joram.mom.messages.Message msg) throws java.lang.Exception {182    byte[] bytes = org.objectweb.joram.mom.proxies.EncodingHelper.encode(msg);183    org.objectweb.joram.mom.messages.Message msgDec = ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (org.objectweb.joram.mom.proxies.EncodingHelper.decode(msg.getEncodableClassId(), bytes)));184    junit.framework.Assert.assertEquals(msg.order, msgDec.order);185    junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().id, msgDec.getFullMessage().id);186    junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().toId, msgDec.getFullMessage().toId);187    junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().toName, msgDec.getFullMessage().toName);188    junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().toType, msgDec.getFullMessage().toType);189    junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().timestamp, msgDec.getFullMessage().timestamp);190    junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().compressed, msgDec.getFullMessage().compressed);191    junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().deliveryTime, msgDec.getFullMessage().deliveryTime);192    junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().type, msgDec.getFullMessage().type);193    junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().replyToId, msgDec.getFullMessage().replyToId);...

Full Screen

Full Screen

Source:BooleanOrNullLiteralInAssertionsCheck.java Github

copy

Full Screen

...22  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotEquals(true, getBool()); // Noncompliant {{Use assertFalse instead.}}23  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotEquals(false, getBool()); // Noncompliant {{Use assertTrue instead.}}24  junit.framework.Assert.assertTrue(true); // Noncompliant25  junit.framework.Assert.assertTrue("message", true); // Noncompliant26  junit.framework.Assert.assertNull("message", true); // Noncompliant27  junit.framework.Assert.assertNotNull(true); // Noncompliant28  junit.framework.Assert.assertTrue(1 > 2);29  junit.framework.Assert.assertFalse(true); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}30  org.fest.assertions.Assertions.assertThat(true).isTrue(); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}31  org.fest.assertions.Assertions.assertThat(1 > 2).isTrue();32  org.fest.assertions.Assertions.assertThat("foo").isNotNull();33  org.junit.Assert.assertTrue(true); // Noncompliant34  org.junit.Assert.assertThat(true, null); // Noncompliant35  org.junit.Assert.assertThat("", not(false)); // Compliant36  junit.framework.TestCase.assertTrue(true); // Noncompliant37 }38 boolean getBool() {39  return true;40 }41 void nulls() {42  org.junit.Assert.assertNull(null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}43  org.junit.Assert.assertEquals(null, null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}44  org.junit.Assert.assertEquals(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}45  org.junit.Assert.assertEquals(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}46  org.junit.Assert.assertNotEquals(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}47  org.junit.Assert.assertNotEquals(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}48  org.junit.Assert.assertSame(null, null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}49  org.junit.Assert.assertSame(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}50  org.junit.Assert.assertSame(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}51  org.junit.Assert.assertNotSame(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}52  org.junit.Assert.assertNotSame(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}53  org.junit.Assert.assertNull(getObject()); // Compliant54  org.junit.Assert.assertNotNull(getObject()); // Compliant55  org.junit.Assert.assertEquals("message", getObject(), getObject()); // Compliant56  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNull(null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}57  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals((Object) null, null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}58  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}59  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}60  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotEquals(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}61  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotEquals(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}62  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertSame(null, null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}63  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertSame(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}64  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertSame(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}65  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotSame(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}66  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotSame(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}67  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNull(getObject()); // Compliant68  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotNull(getObject()); // Compliant69  org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals(getObject(), getObject(), "message"); // Compliant70  junit.framework.Assert.assertNull(null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}71  junit.framework.Assert.assertEquals(null, null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}72  junit.framework.Assert.assertEquals(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}73  junit.framework.Assert.assertEquals(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}74  junit.framework.Assert.assertSame(null, null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}75  junit.framework.Assert.assertSame(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}76  junit.framework.Assert.assertSame(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}77  junit.framework.Assert.assertNotSame(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}78  junit.framework.Assert.assertNotSame(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}79  junit.framework.Assert.assertNull(getObject()); // Compliant80  junit.framework.Assert.assertNotNull(getObject()); // Compliant81  junit.framework.Assert.assertEquals("message", getObject(), getObject()); // Compliant82  org.fest.assertions.Assertions.assertThat((Object) null).isNull(); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}83  org.fest.assertions.Assertions.assertThat((Object) null).isEqualTo(null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}84  org.fest.assertions.Assertions.assertThat((Object) null).isEqualTo(getObject()); // Noncompliant {{Use isNull instead.}}85  org.fest.assertions.Assertions.assertThat(getObject()).isNotEqualTo(null); // Noncompliant {{Use isNotNull instead.}}86  org.fest.assertions.Assertions.assertThat((Object) null).isNotEqualTo(getObject()); // Noncompliant {{Use isNotNull instead.}}87  org.fest.assertions.Assertions.assertThat(getObject()).isEqualTo(null); // Noncompliant {{Use isNull instead.}}88  org.fest.assertions.Assertions.assertThat((Object) null).isSameAs(null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}89  org.fest.assertions.Assertions.assertThat((Object) null).as("description").isSameAs(getObject()); // Noncompliant {{Use isNull instead.}}90  org.fest.assertions.Assertions.assertThat(getObject()).isSameAs(null); // Noncompliant {{Use isNull instead.}}91  org.fest.assertions.Assertions.assertThat((Object) null).isNotSameAs(getObject()); // Noncompliant {{Use isNotNull instead.}}92  org.fest.assertions.Assertions.assertThat(getObject()).isNotSameAs(null); // Noncompliant {{Use isNotNull instead.}}93  org.fest.assertions.Assertions.assertThat(getObject()).isNull(); // Compliant...

Full Screen

Full Screen

Source:FunctionEvaluationExceptionTest.java Github

copy

Full Screen

1package org.apache.commons.math;2public class FunctionEvaluationExceptionTest extends junit.framework.TestCase {3	public void testConstructor() {4		org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException ex = new org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException(0.0);5		junit.framework.Assert.assertNull(ex.getCause());6		junit.framework.Assert.assertNotNull(ex.getMessage());7		junit.framework.Assert.assertTrue(((ex.getMessage().indexOf("0")) > 0));8		junit.framework.Assert.assertEquals(0.0, ex.getArgument()[0], 0);9	}10	public void testConstructorArray() {11		org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException ex = new org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException(new double[]{ 0 , 1 , 2 });12		junit.framework.Assert.assertNull(ex.getCause());13		junit.framework.Assert.assertNotNull(ex.getMessage());14		junit.framework.Assert.assertTrue(((ex.getMessage().indexOf("0")) > 0));15		junit.framework.Assert.assertEquals(0.0, ex.getArgument()[0], 0);16		junit.framework.Assert.assertEquals(1.0, ex.getArgument()[1], 0);17		junit.framework.Assert.assertEquals(2.0, ex.getArgument()[2], 0);18	}19	public void testConstructorPatternArguments() {20		java.lang.String pattern = "evaluation failed for argument = {0}";21		java.lang.Object[] arguments = new java.lang.Object[]{ java.lang.Double.valueOf(0.0) };22		org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException ex = new org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException(0.0 , pattern , arguments);23		junit.framework.Assert.assertNull(ex.getCause());24		junit.framework.Assert.assertEquals(pattern, ex.getPattern());25		junit.framework.Assert.assertEquals(arguments.length, ex.getArguments().length);26		for (int i = 0 ; i < (arguments.length) ; ++i) {27			junit.framework.Assert.assertEquals(arguments[i], ex.getArguments()[i]);28		}29		junit.framework.Assert.assertFalse(pattern.equals(ex.getMessage()));30		junit.framework.Assert.assertFalse(ex.getMessage().equals(ex.getMessage(java.util.Locale.FRENCH)));31	}32	public void testConstructorArrayPatternArguments() {33		java.lang.String pattern = "evaluation failed for argument = {0}";34		java.lang.Object[] arguments = new java.lang.Object[]{ java.lang.Double.valueOf(0.0) };35		org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException ex = new org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException(new double[]{ 0 , 1 , 2 } , pattern , arguments);36		junit.framework.Assert.assertNull(ex.getCause());37		junit.framework.Assert.assertEquals(pattern, ex.getPattern());38		junit.framework.Assert.assertEquals(arguments.length, ex.getArguments().length);39		for (int i = 0 ; i < (arguments.length) ; ++i) {40			junit.framework.Assert.assertEquals(arguments[i], ex.getArguments()[i]);41		}42		junit.framework.Assert.assertFalse(pattern.equals(ex.getMessage()));43		junit.framework.Assert.assertFalse(ex.getMessage().equals(ex.getMessage(java.util.Locale.FRENCH)));44		junit.framework.Assert.assertEquals(0.0, ex.getArgument()[0], 0);45		junit.framework.Assert.assertEquals(1.0, ex.getArgument()[1], 0);46		junit.framework.Assert.assertEquals(2.0, ex.getArgument()[2], 0);47	}48	public void testConstructorPatternArgumentsCause() {49		java.lang.String pattern = "evaluation failed for argument = {0}";50		java.lang.Object[] arguments = new java.lang.Object[]{ java.lang.Double.valueOf(0.0) };...

Full Screen

Full Screen

Source:TestSAFileItem.java Github

copy

Full Screen

1package tv.superawesome.lib.sanetwork.file;2import static junit.framework.Assert.assertEquals;3import static junit.framework.Assert.assertFalse;4import static junit.framework.Assert.assertNotNull;5import static junit.framework.Assert.assertNull;6import static junit.framework.Assert.assertTrue;7import org.junit.Test;8/**9 * Created by gabriel.coman on 30/04/2018.10 */11public class TestSAFileItem {12  @Test13  public void test_SAFileItem_WithNoUrl () {14    // given15    // when16    SAFileItem item = new SAFileItem();17    // then18    assertNotNull(item);19    assertNull(item.getUrl());20    assertNull(item.getFileName());21    assertNull(item.getFilePath());22    assertNull(item.getKey());23    assertFalse(item.isValid());24  }25  @Test26  public void test_SAFileItem_WithValidUrl () {27    // given28    String url = "https://sa-beta-ads-video-transcoded-superawesome.netdna-ssl.com/5E827ejOz2QYaRWqyJpn15r1NyvInPy9.mp4";29    // when30    SAFileItem item = new SAFileItem(url);31    // then32    assertNotNull(item);33    assertNotNull(item.getUrl());34    assertNotNull(item.getFileName());35    assertEquals("5E827ejOz2QYaRWqyJpn15r1NyvInPy9.mp4", item.getFileName());36    assertNotNull(item.getFilePath());37    assertEquals("5E827ejOz2QYaRWqyJpn15r1NyvInPy9.mp4", item.getFilePath());38    assertNotNull(item.getKey());39    assertEquals("sasdkkey__5E827ejOz2QYaRWqyJpn15r1NyvInPy9.mp4", item.getKey());40    assertTrue(item.isValid());41  }42  @Test43  public void test_SAFileItem_WithInvalidUrl () {44    // given45    String url = "jsjksalaslksalk";46    // when47    SAFileItem item = new SAFileItem(url);48    // then49    assertNotNull(item);50    assertNull(item.getUrl());51    assertNull(item.getFileName());52    assertNull(item.getFilePath());53    assertNull(item.getKey());54    assertFalse(item.isValid());55  }56  @Test57  public void test_SAFileItem_WithMalformedUrl () {58    // given59    String url = "90sa?/:SAjsako91lk/_21klj21.txt";60    // when61    SAFileItem item = new SAFileItem(url);62    // then63    assertNotNull(item);64    assertNull(item.getUrl());65    assertNull(item.getFileName());66    assertNull(item.getFilePath());67    assertNull(item.getKey());68    assertFalse(item.isValid());69  }70  @Test71  public void test_SAFileItem_WithNullUrl () {72    // given73    String url = null;74    // when75    SAFileItem item = new SAFileItem(url);76    // then77    assertNotNull(item);78    assertNull(item.getUrl());79    assertNull(item.getFileName());80    assertNull(item.getFilePath());81    assertNull(item.getKey());82    assertFalse(item.isValid());83  }84  @Test85  public void test_SAFileItem_WithEmptyUrl () {86    // given87    String url = "";88    // then89    SAFileItem item = new SAFileItem(url);90    // then91    assertNotNull(item);92    assertNull(item.getUrl());93    assertNull(item.getFileName());94    assertNull(item.getFilePath());95    assertNull(item.getKey());96    assertFalse(item.isValid());97  }98}...

Full Screen

Full Screen

Source:SinglyLinkedListTest.java Github

copy

Full Screen

1package com.mycompany.app;2//import static junit.framework.Assert.assertEquals;3//import static junit.framework.Assert.assertNull;4//import junit.framework.Assert;5//import junit.framework.Before;6//import junit.framework.Test;7import org.junit.*;8import org.junit.Test;9import static org.junit.Assert.*;10public class SinglyLinkedListTest {11  private final static String ELEMENT_1 = "one";12  private final static String ELEMENT_2 = "two";13  private final static String ELEMENT_3 = "three";14  private SinglyLinkedList<String> list;15	@Before16	public void setUp() throws Exception {17    list = new SinglyLinkedList<String>();18  	}19	@Test20	public void testInitialConditions() throws Exception {21		//make sure the list starts out empty22		assertEquals(0, list.size());23		assertEquals(true, list.isEmpty());24	}25	@Test26  public void testAddGetAndSize() {27  	//add, get, and size methods are all tested here:28  	list.add(ELEMENT_1);29  	list.add(ELEMENT_2);30  	list.add(ELEMENT_3);31  	assertEquals(3, list.size());32  	assertEquals(false, list.isEmpty());33  	assertEquals(ELEMENT_1, list.get(0));34  	assertEquals(ELEMENT_2, list.get(1));35  	assertEquals(ELEMENT_3, list.get(2));36  	//out of bounds attempts to remove should return null37  	assertNull(list.get(5));38  	assertNull(list.get(-1));39  }40	@Test41  public void testRemove() {42  	list.add(ELEMENT_1);43  	list.add(ELEMENT_2);44  	list.add(ELEMENT_3);45  	assertEquals(ELEMENT_2, list.remove(1));46    assertEquals(2, list.size());47    assertEquals(ELEMENT_1, list.get(0));48    assertEquals(ELEMENT_3, list.get(1));49    assertEquals(ELEMENT_3, list.remove(1));50    assertEquals(1, list.size());51    assertEquals(ELEMENT_1, list.get(0));52    assertEquals(ELEMENT_1, list.remove(0));53    assertEquals(0, list.size());54    assertNull(list.get(0));55    //out of bound attempts to remove should return null56    assertNull(list.remove(0));57    assertNull(list.remove(1));58    assertNull(list.remove(-1));59  }60}...

Full Screen

Full Screen

Source:SimpleStackTest.java Github

copy

Full Screen

1package com.mycompany.app;23//import static junit.framework.Assert.assertEquals;4//import static junit.framework.Assert.assertFalse;5//import static junit.framework.Assert.assertNull;6//import static junit.framework.Assert.assertTrue;7//import junit.framework.Assert;89//import junit.framework.Before;10//import junit.framework.Test;1112import org.junit.*;13import org.junit.Test;14import static org.junit.Assert.*;1516import com.mycompany.app.SimpleStackImpl;17import com.mycompany.app.SimpleStack;1819public class SimpleStackTest {2021SimpleStack<Integer> stack;2223	@Before24	public void setUp() throws Exception {25		stack = new SimpleStackImpl<Integer>();26	}2728	@Test29	public void testInitialConditions() throws Exception {30		assertTrue(stack.isEmpty());31		assertEquals(0, stack.size());32		assertNull(stack.pop());33	}343536	@Test37	public void testPushAndPop() throws Exception {38		stack.push(1);39		stack.push(2);40		stack.push(3);4142		assertEquals(3, stack.size());43		assertFalse(stack.isEmpty());4445		assertEquals((Integer)3, stack.pop());46		assertEquals((Integer)2, stack.pop());47		assertEquals((Integer)1, stack.pop());4849		assertTrue(stack.isEmpty());50		assertEquals(0, stack.size());51		assertNull(stack.pop());52	}5354}
...

Full Screen

Full Screen

Source:SimpleQueueTest.java Github

copy

Full Screen

1package com.mycompany.app;2//import static junit.framework.Assert.assertEquals;3//import static junit.framework.Assert.assertFalse;4//import static junit.framework.Assert.assertNull;5//import static junit.framework.Assert.assertTrue;6//import junit.framework.Assert;7//import junit.framework.Before;8//import junit.framework.Test;9import org.junit.*;10import org.junit.Test;11import static org.junit.Assert.*;12import com.mycompany.app.SimpleQueueImpl;13import com.mycompany.app.SimpleQueue;14public class SimpleQueueTest {15	SimpleQueue<Integer> queue;16	@Before17	public void setUp() throws Exception {18		queue = new SimpleQueueImpl<Integer>();19	}20	@Test21	public void testInitialConditions() throws Exception {22		assertTrue(queue.isEmpty());23		assertEquals(0, queue.size());24		assertNull(queue.dequeue());25	}26	@Test27	public void testPushAndPop() throws Exception {28		queue.enqueue(1);29		queue.enqueue(2);30		queue.enqueue(3);31		assertEquals(3, queue.size());32		assertFalse(queue.isEmpty());33		assertEquals((Integer)1, queue.dequeue());34		assertEquals((Integer)2, queue.dequeue());35		assertEquals((Integer)3, queue.dequeue());36		assertTrue(queue.isEmpty());37		assertEquals(0, queue.size());38		assertNull(queue.dequeue());39	}40}...

Full Screen

Full Screen

Source:TestRepository.java Github

copy

Full Screen

1package gitCloner;2import junit.framework.TestCase;3import static junit.framework.TestCase.assertEquals;4import static junit.framework.TestCase.assertNotNull;5import static junit.framework.TestCase.assertNull;6import org.junit.Test;7/**8 *9 * @author cicciog10 */11public class TestRepository {12  //test data13  Repository repository = new Repository();14  String link = "/home/Documenti/repositories/";15  String name = "repos";16  @Test17  public void testAdd() {18    //check for not null value19    assertNotNull(repository);20    //test setLink method21    assertNull(repository.getLink());22    repository.setLink(link);23    assertEquals(link, repository.getLink());24    //test setName method25    assertNull(repository.getName());26    repository.setName(name);27    assertEquals(name, repository.getName());28  }29}...

Full Screen

Full Screen

assertNull

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import junit.framework.Assert;2import org.junit.Test;3public class TestJunit1 {4  String message = "Robert";	5  MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);6  public void testPrintMessage() {	7   System.out.println("Inside testPrintMessage()");  8   Assert.assertNull(messageUtil.printMessage());9  }10}11import junit.framework.Assert;12import org.junit.Test;13public class TestJunit1 {14  String message = "Robert";	15  MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);16  public void testPrintMessage() {	17   System.out.println("Inside testPrintMessage()");  18   Assert.assertNull(messageUtil.printMessage());19  }20}21import junit.framework.Assert;22import org.junit.Test;23public class TestJunit1 {24  String message = "Robert";	25  MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);26  public void testPrintMessage() {	27   System.out.println("Inside testPrintMessage()");  28   Assert.assertNull(messageUtil.printMessage());29  }30}31import junit.framework.Assert;32import org.junit.Test;33public class TestJunit1 {34  String message = "Robert";	35  MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);36  public void testPrintMessage() {	37   System.out.println("Inside testPrintMessage()");  38   Assert.assertNull(messageUtil.printMessage());39  }40}41import junit.framework.Assert;42import org.junit.Test;43public class TestJunit1 {44  String message = "Robert";	45  MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);46  public void testPrintMessage() {	47   System.out.println("Inside testPrintMessage()");  48   Assert.assertNull(messageUtil.printMessage());49  }50}51import junit.framework.Assert;52import org.junit.Test;53public class TestJunit1 {54  String message = "Robert";	55  MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);56  public void testPrintMessage() {	57   System.out.println("Inside testPrintMessage()");  58   Assert.assertNull(messageUtil.printMessage());59  }60}

Full Screen

Full Screen

assertNull

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import org.junit.Test;2import static org.junit.Assert.*;3public class TestAssertNull {4  public void testAssertNull() {5   String str = "Not Null";6   assertNull("String should be null", str);7  }8}9import org.junit.Test;10import static org.junit.Assert.*;11public class TestAssertNotNull {12  public void testAssertNotNull() {13   String str = "Not Null";14   assertNotNull("String should not be null", str);15  }16}17import org.junit.Test;18import static org.junit.Assert.*;19public class TestAssertTrue {20  public void testAssertTrue() {21   String str = "Not Null";22   assertTrue("String should be true", str.equals("Not Null"));23  }24}25import org.junit.Test;26import static org.junit.Assert.*;27public class TestAssertFalse {28  public void testAssertFalse() {29   String str = "Not Null";30   assertFalse("String should be false", str.equals("Not Null"));31  }32}33import org.junit.Test;34import static org.junit.Assert.*;35public class TestAssertSame {36  public void testAssertSame() {37   String str = "Not Null";38   assertSame("Strings should be same", str, str);39  }40}41import org.junit.Test;42import static org.junit.Assert.*;43public class TestAssertNotSame {44  public void testAssertNotSame() {45   String str = "Not Null";46   String str1 = "Not Null";47   assertNotSame("Strings should not be same", str, str1);48  }49}50import org.junit.Test;51import static org.junit.Assert.*;

Full Screen

Full Screen

assertNull

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.tutorialspoint;2import junit.framework.Assert;3public class TestJunit1 {4  String message = "Robert";	5  MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);6  public void testPrintMessage() {	7   System.out.println("Inside testPrintMessage()");  8   message = "Robert";   9   Assert.assertEquals(message,messageUtil.printMessage());10  }11}12package com.tutorialspoint;13public class MessageUtil {14  private String message;15  public MessageUtil(String message){16   this.message = message;17  }18  public String printMessage(){19   System.out.println(message);20   return message;21  }  22}23package com.tutorialspoint;24import junit.framework.Assert;25public class TestJunit2 {26  String message = "Robert";	27  MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);28  public void testPrintMessage() {	29   System.out.println("Inside testPrintMessage()");  30   message = "Robert";   31   Assert.assertEquals(message,messageUtil.printMessage());32  }33}34package com.tutorialspoint;35public class MessageUtil {36  private String message;37  public MessageUtil(String message){38   this.message = message;39  }40  public String printMessage(){41   System.out.println(message);42   return message;43  }  44}45package com.tutorialspoint;46import junit.framework.Assert;47public class TestJunit3 {48  String message = "Robert";	49  MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);50  public void testPrintMessage() {	51   System.out.println("Inside testPrintMessage()");  52   message = "Robert";   53   Assert.assertTrue(messageUtil.printMessage().contains(message));54   Assert.assertFalse(messageUtil.printMessage().contains("Hi"));55  }56}57package com.tutorialspoint;58public class MessageUtil {59  private String message;

Full Screen

Full Screen

assertNull

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import org.junit.Assert;2import org.junit.Test;3public class MyTest {4  public void testAssertNull() {5   String str1 = null;6   String str2 = "abc";7   String str3 = null;8   Assert.assertNull("str1 is not null", str1);9   Assert.assertNull("str2 is not null", str2);10   Assert.assertNull("str3 is not null", str3);11  }12}13	at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)14	at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:41)15	at org.junit.Assert.assertNull(Assert.java:600)16	at org.junit.Assert.assertNull(Assert.java:610)17	at MyTest.testAssertNull(MyTest.java:13)18JUnit Assert.assertSame() Method19assertSame(String message, Object expected, Object actual)20package com.journaldev.junit;21import org.junit.Assert;22import org.junit.Test;23public class MyTest {24  public void testAssertSame() {25   String str = new String("abc");26   Assert.assertSame("failure - strings are not same", str, str);27  }28}29	at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)30	at org.junit.Assert.failSame(Assert.java:83)31	at org.junit.Assert.assertSame(Assert.java:744)32	at org.junit.Assert.assertSame(Assert.java:754)33	at MyTest.testAssertSame(MyTest.java:9)34JUnit Assert.assertNotSame() Method35assertNotSame(String message, Object unexpected, Object actual)

Full Screen

Full Screen

assertNull

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import junit.framework.Assert;2import java.util.ArrayList;3import java.util.List;4import org.junit.Test;5import org.junit.runner.RunWith;6import org.junit.runners.JUnit4;7@RunWith(JUnit4.class)8public class AssertNullTest {9  public void testAssertNull() {10    List<String> list = new ArrayList<String>();11    Assert.assertNull(list);12  }13}14  at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:115)15  at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:144)16  at junit.framework.Assert.assertNull(Assert.java:143)17  at junit.framework.Assert.assertNull(Assert.java:150)18  at com.journaldev.junit.AssertNullTest.testAssertNull(AssertNullTest.java:28)19assertNotNull() Method

Full Screen

Full Screen

assertNull

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import org.junit.Assert;2import org.junit.Test;3public class TestEmployeeDetails {4  public void testGetEmployeeDetails() {5    EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails();6    Assert.assertNull(emp.getEmployeeDetails(1));7  }8}9Example 3: Using assertNotNull() method10package com.journaldev.junit;11import org.junit.Assert;12import org.junit.Test;13public class TestEmployeeDetails {14  public void testGetEmployeeDetails() {15    EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails();16    Assert.assertNotNull(emp.getEmployeeDetails(1));17  }18}19Example 4: Using assertTrue() method20package com.journaldev.junit;21import org.junit.Assert;22import org.junit.Test;23public class TestEmployeeDetails {24  public void testGetEmployeeDetails() {25    EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails();26    Assert.assertTrue(emp.getEmployeeDetails(1).getEmployeeName().equals("Pankaj"));27  }28}29Example 5: Using assertFalse() method30package com.journaldev.junit;31import org.junit.Assert;32import org.junit.Test;33public class TestEmployeeDetails {34  public void testGetEmployeeDetails() {35    EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails();36    Assert.assertFalse(emp.getEmployeeDetails(1).getEmployeeName().equals("Pankaj"));37  }38}39Example 6: Using assertSame() method40package com.journaldev.junit;41import org.junit.Assert;42import org.junit.Test;43public class TestEmployeeDetails {44  public void testGetEmployeeDetails() {45    EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails();46    Assert.assertSame(emp.getEmployeeDetails(1), emp.getEmployeeDetails(1));47  }48}49Example 7: Using assertNotSame() method50package com.journaldev.junit;51import org.junit.Assert;52import org.junit.Test;53public class TestEmployeeDetails {54  public void testGetEmployeeDetails() {55    EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails();56    Assert.assertNotSame(emp.getEmployeeDetails(1), emp.getEmployeeDetails(1));57  }58}59Example 8: Using assertEquals() method60package com.journaldev.junit;61import org.junit.Assert;62import org.junit.Test;63public class TestEmployeeDetails {64  public void testGetEmployeeDetails() {65    EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails();66    Assert.assertEquals(emp.getEmployeeDetails

Full Screen

Full Screen

assertNull

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import org.junit.Test;2import org.junit.Assert;3import java.util.*;4public class TestAssertNull {5  public void testAssertNull() {6   String str1 = "Test";7   String str2 = null;8   String str3 = "Test";9   String str4 = null;10   Assert.assertNull(str1);11   Assert.assertNull(str2);12   Assert.assertNull(str3);13   Assert.assertNull(str4);14  }15}16	at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)17	at org.junit.Assert.failNotNull(Assert.java:743)18	at org.junit.Assert.assertNull(Assert.java:732)19	at org.junit.Assert.assertNull(Assert.java:722)20	at TestAssertNull.testAssertNull(TestAssertNull.java:12)21	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)22	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)23	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)24	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)25	at org.junit.runners.model.FrameworkMethod$1.runReflectiveCall(FrameworkMethod.java:50)26	at org.junit.internal.runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.java:12)27	at org.junit.runners.model.FrameworkMethod.invokeExplosively(FrameworkMethod.java:47)28	at org.junit.internal.runners.statements.InvokeMethod.evaluate(InvokeMethod.java:17)29	at org.junit.internal.runners.statements.RunBefores.evaluate(RunBefores.java:26)30	at org.junit.internal.runners.statements.RunAfters.evaluate(RunAfters.java:27)31	at org.junit.runners.ParentRunner.runLeaf(ParentRunner.java:325)32	at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:78)33	at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:57)34	at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:290)35	at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:71)36	at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:288)37	at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:58)38	at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:268)

Full Screen

Full Screen

JUnit Tutorial:

LambdaTest also has a detailed JUnit tutorial explaining its features, importance, advanced use cases, best practices, and more to help you get started with running your automation testing scripts.

JUnit Tutorial Chapters:

Here are the detailed JUnit testing chapters to help you get started:

 • Importance of Unit testing - Learn why Unit testing is essential during the development phase to identify bugs and errors.
 • Top Java Unit testing frameworks - Here are the upcoming JUnit automation testing frameworks that you can use in 2023 to boost your unit testing.
 • What is the JUnit framework
 • Why is JUnit testing important - Learn the importance and numerous benefits of using the JUnit testing framework.
 • Features of JUnit - Learn about the numerous features of JUnit and why developers prefer it.
 • JUnit 5 vs. JUnit 4: Differences - Here is a complete comparison between JUnit 5 and JUnit 4 testing frameworks.
 • Setting up the JUnit environment - Learn how to set up your JUnit testing environment.
 • Getting started with JUnit testing - After successfully setting up your JUnit environment, this chapter will help you get started with JUnit testing in no time.
 • Parallel testing with JUnit - Parallel Testing can be used to reduce test execution time and improve test efficiency. Learn how to perform parallel testing with JUnit.
 • Annotations in JUnit - When writing automation scripts with JUnit, we can use JUnit annotations to specify the type of methods in our test code. This helps us identify those methods when we run JUnit tests using Selenium WebDriver. Learn in detail what annotations are in JUnit.
 • Assertions in JUnit - Assertions are used to validate or test that the result of an action/functionality is the same as expected. Learn in detail what assertions are and how to use them while performing JUnit testing.
 • Parameterization in JUnit - Parameterized Test enables you to run the same automated test scripts with different variables. By collecting data on each method's test parameters, you can minimize time spent on writing tests. Learn how to use parameterization in JUnit.
 • Nested Tests In JUnit 5 - A nested class is a non-static class contained within another class in a hierarchical structure. It can share the state and setup of the outer class. Learn about nested annotations in JUnit 5 with examples.
 • Best practices for JUnit testing - Learn about the best practices, such as always testing key methods and classes, integrating JUnit tests with your build, and more to get the best possible results.
 • Advanced Use Cases for JUnit testing - Take a deep dive into the advanced use cases, such as how to run JUnit tests in Jupiter, how to use JUnit 5 Mockito for Unit testing, and more for JUnit testing.

JUnit Certification:

You can also check out our JUnit certification if you wish to take your career in Selenium automation testing with JUnit to the next level.

Run junit automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful