How to use assertNull method of junit.framework.Assert class

Best junit code snippet using junit.framework.Assert.assertNull

Source:AmplMessageEncodingTest.java Github

copy

Full Screen

...12 org.junit.Assert.assertEquals("msgId", sharedMsg.id);13 sharedMsg.toId = "toId";14 org.junit.Assert.assertEquals("toId", sharedMsg.toId);15 sharedMsg.toName = null;16 org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.toName);17 sharedMsg.toType = 1;18 sharedMsg.timestamp = 17899823;19 sharedMsg.compressed = true;20 sharedMsg.deliveryTime = 100;21 sharedMsg.body = null;22 sharedMsg.clientID = null;23 org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.clientID);24 org.objectweb.joram.mom.messages.Message momMsg = new org.objectweb.joram.mom.messages.Message(sharedMsg);25 org.junit.Assert.assertEquals(0L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getExpiration())));26 org.junit.Assert.assertEquals(131072, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getEncodableClassId())));27 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getJMSCorrelationIDAsBytes());28 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getAdminMessage());29 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getBody());30 org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).isNullBody());31 org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getBodyLength())));32 org.junit.Assert.assertEquals(-1, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getEncodableClassId())));33 org.junit.Assert.assertEquals(40, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getEncodedSize())));34 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getText());35 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getObject());36 org.junit.Assert.assertEquals(49, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getEncodedSize())));37 org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).isPersistent());38 org.junit.Assert.assertEquals(17899823L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getTimestamp())));39 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getCorrelationId());40 org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getDeliveryCount())));41 org.junit.Assert.assertEquals(100L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getDeliveryTime())));42 org.junit.Assert.assertEquals(0L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getOrder())));43 org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getAcksCounter())));44 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getJMSCorrelationIDAsBytes());45 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getAdminMessage());46 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getBody());47 org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).isNullBody());48 org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getBodyLength())));49 org.junit.Assert.assertEquals(-1, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getEncodableClassId())));50 org.junit.Assert.assertEquals(40, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getEncodedSize())));51 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getText());52 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getObject());53 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getClientID());54 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getTxName());55 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getJMSCorrelationIDAsBytes());56 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getAdminMessage());57 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getBody());58 org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).isNullBody());59 org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getBodyLength())));60 org.junit.Assert.assertEquals(-1, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getEncodableClassId())));61 org.junit.Assert.assertEquals(40, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getEncodedSize())));62 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getText());63 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getObject());64 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getText());65 org.junit.Assert.assertFalse(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).isRedelivered());66 org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getDurableAcksCounter())));67 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getProperties());68 org.junit.Assert.assertEquals(4, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getPriority())));69 org.junit.Assert.assertEquals("msgId", ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getId());70 org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getType())));71 sharedMsg.toName = "toName";72 org.junit.Assert.assertEquals("toName", sharedMsg.toName);73 sharedMsg.body = new byte[1000];74 sharedMsg.clientID = "clientId";75 org.junit.Assert.assertEquals("clientId", sharedMsg.clientID);76 momMsg.order = 999;77 checkEncoding(momMsg);78 sharedMsg.toName = null;79 org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.toName);80 sharedMsg.body = null;81 sharedMsg.clientID = null;82 org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.clientID);83 checkEncoding(momMsg);84 sharedMsg.type = org.objectweb.joram.shared.messages.Message.TEXT;85 sharedMsg.replyToId = "replyToId";86 org.junit.Assert.assertEquals("replyToId", sharedMsg.replyToId);87 sharedMsg.replyToName = "replyToName";88 org.junit.Assert.assertEquals("replyToName", sharedMsg.replyToName);89 sharedMsg.replyToType = 1;90 sharedMsg.priority = 10;91 sharedMsg.expiration = 150;92 sharedMsg.correlationId = "correlationId";93 org.junit.Assert.assertEquals("correlationId", sharedMsg.correlationId);94 sharedMsg.deliveryCount = 4;95 sharedMsg.jmsType = "jmsType";96 org.junit.Assert.assertEquals("jmsType", sharedMsg.jmsType);97 sharedMsg.redelivered = true;98 sharedMsg.persistent = true;99 checkEncoding(momMsg);100 fr.dyade.aaa.common.stream.Properties properties = new fr.dyade.aaa.common.stream.Properties();101 java.lang.Object o_run__41 = properties.put(org.objectweb.joram.mom.messages.AmplMessageEncodingTest.PROPERTY1, "propValue1");102 org.junit.Assert.assertNull(o_run__41);103 java.lang.Object o_run__42 = properties.put(org.objectweb.joram.mom.messages.AmplMessageEncodingTest.PROPERTY2, new java.lang.Integer(1));104 org.junit.Assert.assertNull(o_run__42);105 java.lang.Object o_run__44 = properties.put(org.objectweb.joram.mom.messages.AmplMessageEncodingTest.PROPERTY3, new java.lang.Long(1));106 org.junit.Assert.assertNull(o_run__44);107 java.lang.Object o_run__46 = properties.put(org.objectweb.joram.mom.messages.AmplMessageEncodingTest.PROPERTY4, java.lang.Boolean.TRUE);108 org.junit.Assert.assertNull(o_run__46);109 sharedMsg.properties = properties;110 checkEncoding(momMsg);111 org.junit.Assert.assertEquals("msgId", sharedMsg.id);112 org.junit.Assert.assertEquals("toId", sharedMsg.toId);113 org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.toName);114 org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.clientID);115 org.junit.Assert.assertEquals(150L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getExpiration())));116 org.junit.Assert.assertEquals(131072, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getEncodableClassId())));117 org.junit.Assert.assertArrayEquals(new byte[]{99,111,114,114,101,108,97,116,105,111,110,73,100}, ((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getJMSCorrelationIDAsBytes());118 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getAdminMessage());119 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getBody());120 org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).isNullBody());121 org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getBodyLength())));122 org.junit.Assert.assertEquals(-1, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getEncodableClassId())));123 org.junit.Assert.assertEquals(201, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getEncodedSize())));124 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getText());125 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getFullMessage())).getObject());126 org.junit.Assert.assertEquals(210, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getEncodedSize())));127 org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).isPersistent());128 org.junit.Assert.assertEquals(17899823L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getTimestamp())));129 org.junit.Assert.assertEquals("correlationId", ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getCorrelationId());130 org.junit.Assert.assertEquals(4, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getDeliveryCount())));131 org.junit.Assert.assertEquals(100L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getDeliveryTime())));132 org.junit.Assert.assertEquals(999L, ((long) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getOrder())));133 org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getAcksCounter())));134 org.junit.Assert.assertArrayEquals(new byte[]{99,111,114,114,101,108,97,116,105,111,110,73,100}, ((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getJMSCorrelationIDAsBytes());135 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getAdminMessage());136 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getBody());137 org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).isNullBody());138 org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getBodyLength())));139 org.junit.Assert.assertEquals(-1, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getEncodableClassId())));140 org.junit.Assert.assertEquals(201, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getEncodedSize())));141 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getText());142 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getMsg())).getObject());143 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getClientID());144 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getTxName());145 org.junit.Assert.assertArrayEquals(new byte[]{99,111,114,114,101,108,97,116,105,111,110,73,100}, ((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getJMSCorrelationIDAsBytes());146 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getAdminMessage());147 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getBody());148 org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).isNullBody());149 org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getBodyLength())));150 org.junit.Assert.assertEquals(-1, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getEncodableClassId())));151 org.junit.Assert.assertEquals(201, ((int) (((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getEncodedSize())));152 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getText());153 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.shared.messages.Message) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getHeaderMessage())).getObject());154 org.junit.Assert.assertNull(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getText());155 org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).isRedelivered());156 org.junit.Assert.assertEquals(0, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getDurableAcksCounter())));157 org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().containsKey("property2"));158 org.junit.Assert.assertEquals("1", ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().get("property2"));159 org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().containsKey("property1"));160 org.junit.Assert.assertEquals("propValue1", ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().get("property1"));161 org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().containsKey("property4"));162 org.junit.Assert.assertEquals("true", ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().get("property4"));163 org.junit.Assert.assertTrue(((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().containsKey("property3"));164 org.junit.Assert.assertEquals("1", ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message)momMsg).getProperties().get("property3"));165 org.junit.Assert.assertEquals(10, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getPriority())));166 org.junit.Assert.assertEquals("msgId", ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getId());167 org.junit.Assert.assertEquals(1, ((int) (((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (momMsg)).getType())));168 org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.toName);169 org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.clientID);170 org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.toName);171 org.junit.Assert.assertNull(sharedMsg.clientID);172 org.junit.Assert.assertEquals("replyToId", sharedMsg.replyToId);173 org.junit.Assert.assertEquals("replyToName", sharedMsg.replyToName);174 org.junit.Assert.assertEquals("correlationId", sharedMsg.correlationId);175 org.junit.Assert.assertEquals("jmsType", sharedMsg.jmsType);176 org.junit.Assert.assertNull(o_run__41);177 org.junit.Assert.assertNull(o_run__42);178 org.junit.Assert.assertNull(o_run__44);179 org.junit.Assert.assertNull(o_run__46);180 }181 private void checkEncoding(org.objectweb.joram.mom.messages.Message msg) throws java.lang.Exception {182 byte[] bytes = org.objectweb.joram.mom.proxies.EncodingHelper.encode(msg);183 org.objectweb.joram.mom.messages.Message msgDec = ((org.objectweb.joram.mom.messages.Message) (org.objectweb.joram.mom.proxies.EncodingHelper.decode(msg.getEncodableClassId(), bytes)));184 junit.framework.Assert.assertEquals(msg.order, msgDec.order);185 junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().id, msgDec.getFullMessage().id);186 junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().toId, msgDec.getFullMessage().toId);187 junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().toName, msgDec.getFullMessage().toName);188 junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().toType, msgDec.getFullMessage().toType);189 junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().timestamp, msgDec.getFullMessage().timestamp);190 junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().compressed, msgDec.getFullMessage().compressed);191 junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().deliveryTime, msgDec.getFullMessage().deliveryTime);192 junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().type, msgDec.getFullMessage().type);193 junit.framework.Assert.assertEquals(msg.getFullMessage().replyToId, msgDec.getFullMessage().replyToId);...

Full Screen

Full Screen

Source:BooleanOrNullLiteralInAssertionsCheck.java Github

copy

Full Screen

...22 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotEquals(true, getBool()); // Noncompliant {{Use assertFalse instead.}}23 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotEquals(false, getBool()); // Noncompliant {{Use assertTrue instead.}}24 junit.framework.Assert.assertTrue(true); // Noncompliant25 junit.framework.Assert.assertTrue("message", true); // Noncompliant26 junit.framework.Assert.assertNull("message", true); // Noncompliant27 junit.framework.Assert.assertNotNull(true); // Noncompliant28 junit.framework.Assert.assertTrue(1 > 2);29 junit.framework.Assert.assertFalse(true); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}30 org.fest.assertions.Assertions.assertThat(true).isTrue(); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}31 org.fest.assertions.Assertions.assertThat(1 > 2).isTrue();32 org.fest.assertions.Assertions.assertThat("foo").isNotNull();33 org.junit.Assert.assertTrue(true); // Noncompliant34 org.junit.Assert.assertThat(true, null); // Noncompliant35 org.junit.Assert.assertThat("", not(false)); // Compliant36 junit.framework.TestCase.assertTrue(true); // Noncompliant37 }38 boolean getBool() {39 return true;40 }41 void nulls() {42 org.junit.Assert.assertNull(null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}43 org.junit.Assert.assertEquals(null, null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}44 org.junit.Assert.assertEquals(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}45 org.junit.Assert.assertEquals(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}46 org.junit.Assert.assertNotEquals(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}47 org.junit.Assert.assertNotEquals(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}48 org.junit.Assert.assertSame(null, null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}49 org.junit.Assert.assertSame(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}50 org.junit.Assert.assertSame(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}51 org.junit.Assert.assertNotSame(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}52 org.junit.Assert.assertNotSame(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}53 org.junit.Assert.assertNull(getObject()); // Compliant54 org.junit.Assert.assertNotNull(getObject()); // Compliant55 org.junit.Assert.assertEquals("message", getObject(), getObject()); // Compliant56 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNull(null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}57 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals((Object) null, null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}58 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}59 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}60 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotEquals(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}61 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotEquals(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}62 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertSame(null, null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}63 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertSame(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}64 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertSame(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}65 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotSame(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}66 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotSame(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}67 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNull(getObject()); // Compliant68 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotNull(getObject()); // Compliant69 org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals(getObject(), getObject(), "message"); // Compliant70 junit.framework.Assert.assertNull(null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}71 junit.framework.Assert.assertEquals(null, null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}72 junit.framework.Assert.assertEquals(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}73 junit.framework.Assert.assertEquals(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}74 junit.framework.Assert.assertSame(null, null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}75 junit.framework.Assert.assertSame(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}76 junit.framework.Assert.assertSame(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNull instead.}}77 junit.framework.Assert.assertNotSame(null, getObject()); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}78 junit.framework.Assert.assertNotSame(getObject(), null); // Noncompliant {{Use assertNotNull instead.}}79 junit.framework.Assert.assertNull(getObject()); // Compliant80 junit.framework.Assert.assertNotNull(getObject()); // Compliant81 junit.framework.Assert.assertEquals("message", getObject(), getObject()); // Compliant82 org.fest.assertions.Assertions.assertThat((Object) null).isNull(); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}83 org.fest.assertions.Assertions.assertThat((Object) null).isEqualTo(null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}84 org.fest.assertions.Assertions.assertThat((Object) null).isEqualTo(getObject()); // Noncompliant {{Use isNull instead.}}85 org.fest.assertions.Assertions.assertThat(getObject()).isNotEqualTo(null); // Noncompliant {{Use isNotNull instead.}}86 org.fest.assertions.Assertions.assertThat((Object) null).isNotEqualTo(getObject()); // Noncompliant {{Use isNotNull instead.}}87 org.fest.assertions.Assertions.assertThat(getObject()).isEqualTo(null); // Noncompliant {{Use isNull instead.}}88 org.fest.assertions.Assertions.assertThat((Object) null).isSameAs(null); // Noncompliant {{Remove or correct this assertion.}}89 org.fest.assertions.Assertions.assertThat((Object) null).as("description").isSameAs(getObject()); // Noncompliant {{Use isNull instead.}}90 org.fest.assertions.Assertions.assertThat(getObject()).isSameAs(null); // Noncompliant {{Use isNull instead.}}91 org.fest.assertions.Assertions.assertThat((Object) null).isNotSameAs(getObject()); // Noncompliant {{Use isNotNull instead.}}92 org.fest.assertions.Assertions.assertThat(getObject()).isNotSameAs(null); // Noncompliant {{Use isNotNull instead.}}93 org.fest.assertions.Assertions.assertThat(getObject()).isNull(); // Compliant...

Full Screen

Full Screen

Source:FunctionEvaluationExceptionTest.java Github

copy

Full Screen

1package org.apache.commons.math;2public class FunctionEvaluationExceptionTest extends junit.framework.TestCase {3 public void testConstructor() {4 org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException ex = new org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException(0.0);5 junit.framework.Assert.assertNull(ex.getCause());6 junit.framework.Assert.assertNotNull(ex.getMessage());7 junit.framework.Assert.assertTrue(((ex.getMessage().indexOf("0")) > 0));8 junit.framework.Assert.assertEquals(0.0, ex.getArgument()[0], 0);9 }10 public void testConstructorArray() {11 org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException ex = new org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException(new double[]{ 0 , 1 , 2 });12 junit.framework.Assert.assertNull(ex.getCause());13 junit.framework.Assert.assertNotNull(ex.getMessage());14 junit.framework.Assert.assertTrue(((ex.getMessage().indexOf("0")) > 0));15 junit.framework.Assert.assertEquals(0.0, ex.getArgument()[0], 0);16 junit.framework.Assert.assertEquals(1.0, ex.getArgument()[1], 0);17 junit.framework.Assert.assertEquals(2.0, ex.getArgument()[2], 0);18 }19 public void testConstructorPatternArguments() {20 java.lang.String pattern = "evaluation failed for argument = {0}";21 java.lang.Object[] arguments = new java.lang.Object[]{ java.lang.Double.valueOf(0.0) };22 org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException ex = new org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException(0.0 , pattern , arguments);23 junit.framework.Assert.assertNull(ex.getCause());24 junit.framework.Assert.assertEquals(pattern, ex.getPattern());25 junit.framework.Assert.assertEquals(arguments.length, ex.getArguments().length);26 for (int i = 0 ; i < (arguments.length) ; ++i) {27 junit.framework.Assert.assertEquals(arguments[i], ex.getArguments()[i]);28 }29 junit.framework.Assert.assertFalse(pattern.equals(ex.getMessage()));30 junit.framework.Assert.assertFalse(ex.getMessage().equals(ex.getMessage(java.util.Locale.FRENCH)));31 }32 public void testConstructorArrayPatternArguments() {33 java.lang.String pattern = "evaluation failed for argument = {0}";34 java.lang.Object[] arguments = new java.lang.Object[]{ java.lang.Double.valueOf(0.0) };35 org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException ex = new org.apache.commons.math.FunctionEvaluationException(new double[]{ 0 , 1 , 2 } , pattern , arguments);36 junit.framework.Assert.assertNull(ex.getCause());37 junit.framework.Assert.assertEquals(pattern, ex.getPattern());38 junit.framework.Assert.assertEquals(arguments.length, ex.getArguments().length);39 for (int i = 0 ; i < (arguments.length) ; ++i) {40 junit.framework.Assert.assertEquals(arguments[i], ex.getArguments()[i]);41 }42 junit.framework.Assert.assertFalse(pattern.equals(ex.getMessage()));43 junit.framework.Assert.assertFalse(ex.getMessage().equals(ex.getMessage(java.util.Locale.FRENCH)));44 junit.framework.Assert.assertEquals(0.0, ex.getArgument()[0], 0);45 junit.framework.Assert.assertEquals(1.0, ex.getArgument()[1], 0);46 junit.framework.Assert.assertEquals(2.0, ex.getArgument()[2], 0);47 }48 public void testConstructorPatternArgumentsCause() {49 java.lang.String pattern = "evaluation failed for argument = {0}";50 java.lang.Object[] arguments = new java.lang.Object[]{ java.lang.Double.valueOf(0.0) };...

Full Screen

Full Screen

Source:TestSAFileItem.java Github

copy

Full Screen

1package tv.superawesome.lib.sanetwork.file;2import static junit.framework.Assert.assertEquals;3import static junit.framework.Assert.assertFalse;4import static junit.framework.Assert.assertNotNull;5import static junit.framework.Assert.assertNull;6import static junit.framework.Assert.assertTrue;7import org.junit.Test;8/**9 * Created by gabriel.coman on 30/04/2018.10 */11public class TestSAFileItem {12 @Test13 public void test_SAFileItem_WithNoUrl () {14 // given15 // when16 SAFileItem item = new SAFileItem();17 // then18 assertNotNull(item);19 assertNull(item.getUrl());20 assertNull(item.getFileName());21 assertNull(item.getFilePath());22 assertNull(item.getKey());23 assertFalse(item.isValid());24 }25 @Test26 public void test_SAFileItem_WithValidUrl () {27 // given28 String url = "https://sa-beta-ads-video-transcoded-superawesome.netdna-ssl.com/5E827ejOz2QYaRWqyJpn15r1NyvInPy9.mp4";29 // when30 SAFileItem item = new SAFileItem(url);31 // then32 assertNotNull(item);33 assertNotNull(item.getUrl());34 assertNotNull(item.getFileName());35 assertEquals("5E827ejOz2QYaRWqyJpn15r1NyvInPy9.mp4", item.getFileName());36 assertNotNull(item.getFilePath());37 assertEquals("5E827ejOz2QYaRWqyJpn15r1NyvInPy9.mp4", item.getFilePath());38 assertNotNull(item.getKey());39 assertEquals("sasdkkey__5E827ejOz2QYaRWqyJpn15r1NyvInPy9.mp4", item.getKey());40 assertTrue(item.isValid());41 }42 @Test43 public void test_SAFileItem_WithInvalidUrl () {44 // given45 String url = "jsjksalaslksalk";46 // when47 SAFileItem item = new SAFileItem(url);48 // then49 assertNotNull(item);50 assertNull(item.getUrl());51 assertNull(item.getFileName());52 assertNull(item.getFilePath());53 assertNull(item.getKey());54 assertFalse(item.isValid());55 }56 @Test57 public void test_SAFileItem_WithMalformedUrl () {58 // given59 String url = "90sa?/:SAjsako91lk/_21klj21.txt";60 // when61 SAFileItem item = new SAFileItem(url);62 // then63 assertNotNull(item);64 assertNull(item.getUrl());65 assertNull(item.getFileName());66 assertNull(item.getFilePath());67 assertNull(item.getKey());68 assertFalse(item.isValid());69 }70 @Test71 public void test_SAFileItem_WithNullUrl () {72 // given73 String url = null;74 // when75 SAFileItem item = new SAFileItem(url);76 // then77 assertNotNull(item);78 assertNull(item.getUrl());79 assertNull(item.getFileName());80 assertNull(item.getFilePath());81 assertNull(item.getKey());82 assertFalse(item.isValid());83 }84 @Test85 public void test_SAFileItem_WithEmptyUrl () {86 // given87 String url = "";88 // then89 SAFileItem item = new SAFileItem(url);90 // then91 assertNotNull(item);92 assertNull(item.getUrl());93 assertNull(item.getFileName());94 assertNull(item.getFilePath());95 assertNull(item.getKey());96 assertFalse(item.isValid());97 }98}...

Full Screen

Full Screen

Source:SinglyLinkedListTest.java Github

copy

Full Screen

1package com.mycompany.app;2//import static junit.framework.Assert.assertEquals;3//import static junit.framework.Assert.assertNull;4//import junit.framework.Assert;5//import junit.framework.Before;6//import junit.framework.Test;7import org.junit.*;8import org.junit.Test;9import static org.junit.Assert.*;10public class SinglyLinkedListTest {11 private final static String ELEMENT_1 = "one";12 private final static String ELEMENT_2 = "two";13 private final static String ELEMENT_3 = "three";14 private SinglyLinkedList<String> list;15 @Before16 public void setUp() throws Exception {17 list = new SinglyLinkedList<String>();18 }19 @Test20 public void testInitialConditions() throws Exception {21 //make sure the list starts out empty22 assertEquals(0, list.size());23 assertEquals(true, list.isEmpty());24 }25 @Test26 public void testAddGetAndSize() {27 //add, get, and size methods are all tested here:28 list.add(ELEMENT_1);29 list.add(ELEMENT_2);30 list.add(ELEMENT_3);31 assertEquals(3, list.size());32 assertEquals(false, list.isEmpty());33 assertEquals(ELEMENT_1, list.get(0));34 assertEquals(ELEMENT_2, list.get(1));35 assertEquals(ELEMENT_3, list.get(2));36 //out of bounds attempts to remove should return null37 assertNull(list.get(5));38 assertNull(list.get(-1));39 }40 @Test41 public void testRemove() {42 list.add(ELEMENT_1);43 list.add(ELEMENT_2);44 list.add(ELEMENT_3);45 assertEquals(ELEMENT_2, list.remove(1));46 assertEquals(2, list.size());47 assertEquals(ELEMENT_1, list.get(0));48 assertEquals(ELEMENT_3, list.get(1));49 assertEquals(ELEMENT_3, list.remove(1));50 assertEquals(1, list.size());51 assertEquals(ELEMENT_1, list.get(0));52 assertEquals(ELEMENT_1, list.remove(0));53 assertEquals(0, list.size());54 assertNull(list.get(0));55 //out of bound attempts to remove should return null56 assertNull(list.remove(0));57 assertNull(list.remove(1));58 assertNull(list.remove(-1));59 }60}...

Full Screen

Full Screen

Source:SimpleStackTest.java Github

copy

Full Screen

1package com.mycompany.app;23//import static junit.framework.Assert.assertEquals;4//import static junit.framework.Assert.assertFalse;5//import static junit.framework.Assert.assertNull;6//import static junit.framework.Assert.assertTrue;7//import junit.framework.Assert;89//import junit.framework.Before;10//import junit.framework.Test;1112import org.junit.*;13import org.junit.Test;14import static org.junit.Assert.*;1516import com.mycompany.app.SimpleStackImpl;17import com.mycompany.app.SimpleStack;1819public class SimpleStackTest {2021SimpleStack<Integer> stack;2223 @Before24 public void setUp() throws Exception {25 stack = new SimpleStackImpl<Integer>();26 }2728 @Test29 public void testInitialConditions() throws Exception {30 assertTrue(stack.isEmpty());31 assertEquals(0, stack.size());32 assertNull(stack.pop());33 }343536 @Test37 public void testPushAndPop() throws Exception {38 stack.push(1);39 stack.push(2);40 stack.push(3);4142 assertEquals(3, stack.size());43 assertFalse(stack.isEmpty());4445 assertEquals((Integer)3, stack.pop());46 assertEquals((Integer)2, stack.pop());47 assertEquals((Integer)1, stack.pop());4849 assertTrue(stack.isEmpty());50 assertEquals(0, stack.size());51 assertNull(stack.pop());52 }5354} ...

Full Screen

Full Screen

Source:SimpleQueueTest.java Github

copy

Full Screen

1package com.mycompany.app;2//import static junit.framework.Assert.assertEquals;3//import static junit.framework.Assert.assertFalse;4//import static junit.framework.Assert.assertNull;5//import static junit.framework.Assert.assertTrue;6//import junit.framework.Assert;7//import junit.framework.Before;8//import junit.framework.Test;9import org.junit.*;10import org.junit.Test;11import static org.junit.Assert.*;12import com.mycompany.app.SimpleQueueImpl;13import com.mycompany.app.SimpleQueue;14public class SimpleQueueTest {15 SimpleQueue<Integer> queue;16 @Before17 public void setUp() throws Exception {18 queue = new SimpleQueueImpl<Integer>();19 }20 @Test21 public void testInitialConditions() throws Exception {22 assertTrue(queue.isEmpty());23 assertEquals(0, queue.size());24 assertNull(queue.dequeue());25 }26 @Test27 public void testPushAndPop() throws Exception {28 queue.enqueue(1);29 queue.enqueue(2);30 queue.enqueue(3);31 assertEquals(3, queue.size());32 assertFalse(queue.isEmpty());33 assertEquals((Integer)1, queue.dequeue());34 assertEquals((Integer)2, queue.dequeue());35 assertEquals((Integer)3, queue.dequeue());36 assertTrue(queue.isEmpty());37 assertEquals(0, queue.size());38 assertNull(queue.dequeue());39 }40}...

Full Screen

Full Screen

Source:TestRepository.java Github

copy

Full Screen

1package gitCloner;2import junit.framework.TestCase;3import static junit.framework.TestCase.assertEquals;4import static junit.framework.TestCase.assertNotNull;5import static junit.framework.TestCase.assertNull;6import org.junit.Test;7/**8 *9 * @author cicciog10 */11public class TestRepository {12 //test data13 Repository repository = new Repository();14 String link = "/home/Documenti/repositories/";15 String name = "repos";16 @Test17 public void testAdd() {18 //check for not null value19 assertNotNull(repository);20 //test setLink method21 assertNull(repository.getLink());22 repository.setLink(link);23 assertEquals(link, repository.getLink());24 //test setName method25 assertNull(repository.getName());26 repository.setName(name);27 assertEquals(name, repository.getName());28 }29}...

Full Screen

Full Screen

assertNull

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import junit.framework.Assert;2import org.junit.Test;3public class TestJunit1 {4 String message = "Robert"; 5 MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);6 public void testPrintMessage() { 7 System.out.println("Inside testPrintMessage()"); 8 Assert.assertNull(messageUtil.printMessage());9 }10}11import junit.framework.Assert;12import org.junit.Test;13public class TestJunit1 {14 String message = "Robert"; 15 MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);16 public void testPrintMessage() { 17 System.out.println("Inside testPrintMessage()"); 18 Assert.assertNull(messageUtil.printMessage());19 }20}21import junit.framework.Assert;22import org.junit.Test;23public class TestJunit1 {24 String message = "Robert"; 25 MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);26 public void testPrintMessage() { 27 System.out.println("Inside testPrintMessage()"); 28 Assert.assertNull(messageUtil.printMessage());29 }30}31import junit.framework.Assert;32import org.junit.Test;33public class TestJunit1 {34 String message = "Robert"; 35 MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);36 public void testPrintMessage() { 37 System.out.println("Inside testPrintMessage()"); 38 Assert.assertNull(messageUtil.printMessage());39 }40}41import junit.framework.Assert;42import org.junit.Test;43public class TestJunit1 {44 String message = "Robert"; 45 MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);46 public void testPrintMessage() { 47 System.out.println("Inside testPrintMessage()"); 48 Assert.assertNull(messageUtil.printMessage());49 }50}51import junit.framework.Assert;52import org.junit.Test;53public class TestJunit1 {54 String message = "Robert"; 55 MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);56 public void testPrintMessage() { 57 System.out.println("Inside testPrintMessage()"); 58 Assert.assertNull(messageUtil.printMessage());59 }60}

Full Screen

Full Screen

assertNull

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import org.junit.Test;2import static org.junit.Assert.*;3public class TestAssertNull {4 public void testAssertNull() {5 String str = "Not Null";6 assertNull("String should be null", str);7 }8}9import org.junit.Test;10import static org.junit.Assert.*;11public class TestAssertNotNull {12 public void testAssertNotNull() {13 String str = "Not Null";14 assertNotNull("String should not be null", str);15 }16}17import org.junit.Test;18import static org.junit.Assert.*;19public class TestAssertTrue {20 public void testAssertTrue() {21 String str = "Not Null";22 assertTrue("String should be true", str.equals("Not Null"));23 }24}25import org.junit.Test;26import static org.junit.Assert.*;27public class TestAssertFalse {28 public void testAssertFalse() {29 String str = "Not Null";30 assertFalse("String should be false", str.equals("Not Null"));31 }32}33import org.junit.Test;34import static org.junit.Assert.*;35public class TestAssertSame {36 public void testAssertSame() {37 String str = "Not Null";38 assertSame("Strings should be same", str, str);39 }40}41import org.junit.Test;42import static org.junit.Assert.*;43public class TestAssertNotSame {44 public void testAssertNotSame() {45 String str = "Not Null";46 String str1 = "Not Null";47 assertNotSame("Strings should not be same", str, str1);48 }49}50import org.junit.Test;51import static org.junit.Assert.*;

Full Screen

Full Screen

assertNull

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.tutorialspoint;2import junit.framework.Assert;3public class TestJunit1 {4 String message = "Robert"; 5 MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);6 public void testPrintMessage() { 7 System.out.println("Inside testPrintMessage()"); 8 message = "Robert"; 9 Assert.assertEquals(message,messageUtil.printMessage());10 }11}12package com.tutorialspoint;13public class MessageUtil {14 private String message;15 public MessageUtil(String message){16 this.message = message;17 }18 public String printMessage(){19 System.out.println(message);20 return message;21 } 22}23package com.tutorialspoint;24import junit.framework.Assert;25public class TestJunit2 {26 String message = "Robert"; 27 MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);28 public void testPrintMessage() { 29 System.out.println("Inside testPrintMessage()"); 30 message = "Robert"; 31 Assert.assertEquals(message,messageUtil.printMessage());32 }33}34package com.tutorialspoint;35public class MessageUtil {36 private String message;37 public MessageUtil(String message){38 this.message = message;39 }40 public String printMessage(){41 System.out.println(message);42 return message;43 } 44}45package com.tutorialspoint;46import junit.framework.Assert;47public class TestJunit3 {48 String message = "Robert"; 49 MessageUtil messageUtil = new MessageUtil(message);50 public void testPrintMessage() { 51 System.out.println("Inside testPrintMessage()"); 52 message = "Robert"; 53 Assert.assertTrue(messageUtil.printMessage().contains(message));54 Assert.assertFalse(messageUtil.printMessage().contains("Hi"));55 }56}57package com.tutorialspoint;58public class MessageUtil {59 private String message;

Full Screen

Full Screen

assertNull

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import org.junit.Assert;2import org.junit.Test;3public class MyTest {4 public void testAssertNull() {5 String str1 = null;6 String str2 = "abc";7 String str3 = null;8 Assert.assertNull("str1 is not null", str1);9 Assert.assertNull("str2 is not null", str2);10 Assert.assertNull("str3 is not null", str3);11 }12}13 at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)14 at org.junit.Assert.assertTrue(Assert.java:41)15 at org.junit.Assert.assertNull(Assert.java:600)16 at org.junit.Assert.assertNull(Assert.java:610)17 at MyTest.testAssertNull(MyTest.java:13)18JUnit Assert.assertSame() Method19assertSame(String message, Object expected, Object actual)20package com.journaldev.junit;21import org.junit.Assert;22import org.junit.Test;23public class MyTest {24 public void testAssertSame() {25 String str = new String("abc");26 Assert.assertSame("failure - strings are not same", str, str);27 }28}29 at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)30 at org.junit.Assert.failSame(Assert.java:83)31 at org.junit.Assert.assertSame(Assert.java:744)32 at org.junit.Assert.assertSame(Assert.java:754)33 at MyTest.testAssertSame(MyTest.java:9)34JUnit Assert.assertNotSame() Method35assertNotSame(String message, Object unexpected, Object actual)

Full Screen

Full Screen

assertNull

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import junit.framework.Assert;2import java.util.ArrayList;3import java.util.List;4import org.junit.Test;5import org.junit.runner.RunWith;6import org.junit.runners.JUnit4;7@RunWith(JUnit4.class)8public class AssertNullTest {9 public void testAssertNull() {10 List<String> list = new ArrayList<String>();11 Assert.assertNull(list);12 }13}14 at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:115)15 at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:144)16 at junit.framework.Assert.assertNull(Assert.java:143)17 at junit.framework.Assert.assertNull(Assert.java:150)18 at com.journaldev.junit.AssertNullTest.testAssertNull(AssertNullTest.java:28)19assertNotNull() Method

Full Screen

Full Screen

assertNull

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import org.junit.Assert;2import org.junit.Test;3public class TestEmployeeDetails {4 public void testGetEmployeeDetails() {5 EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails();6 Assert.assertNull(emp.getEmployeeDetails(1));7 }8}9Example 3: Using assertNotNull() method10package com.journaldev.junit;11import org.junit.Assert;12import org.junit.Test;13public class TestEmployeeDetails {14 public void testGetEmployeeDetails() {15 EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails();16 Assert.assertNotNull(emp.getEmployeeDetails(1));17 }18}19Example 4: Using assertTrue() method20package com.journaldev.junit;21import org.junit.Assert;22import org.junit.Test;23public class TestEmployeeDetails {24 public void testGetEmployeeDetails() {25 EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails();26 Assert.assertTrue(emp.getEmployeeDetails(1).getEmployeeName().equals("Pankaj"));27 }28}29Example 5: Using assertFalse() method30package com.journaldev.junit;31import org.junit.Assert;32import org.junit.Test;33public class TestEmployeeDetails {34 public void testGetEmployeeDetails() {35 EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails();36 Assert.assertFalse(emp.getEmployeeDetails(1).getEmployeeName().equals("Pankaj"));37 }38}39Example 6: Using assertSame() method40package com.journaldev.junit;41import org.junit.Assert;42import org.junit.Test;43public class TestEmployeeDetails {44 public void testGetEmployeeDetails() {45 EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails();46 Assert.assertSame(emp.getEmployeeDetails(1), emp.getEmployeeDetails(1));47 }48}49Example 7: Using assertNotSame() method50package com.journaldev.junit;51import org.junit.Assert;52import org.junit.Test;53public class TestEmployeeDetails {54 public void testGetEmployeeDetails() {55 EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails();56 Assert.assertNotSame(emp.getEmployeeDetails(1), emp.getEmployeeDetails(1));57 }58}59Example 8: Using assertEquals() method60package com.journaldev.junit;61import org.junit.Assert;62import org.junit.Test;63public class TestEmployeeDetails {64 public void testGetEmployeeDetails() {65 EmployeeDetails emp = new EmployeeDetails();66 Assert.assertEquals(emp.getEmployeeDetails

Full Screen

Full Screen

assertNull

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import org.junit.Test;2import org.junit.Assert;3import java.util.*;4public class TestAssertNull {5 public void testAssertNull() {6 String str1 = "Test";7 String str2 = null;8 String str3 = "Test";9 String str4 = null;10 Assert.assertNull(str1);11 Assert.assertNull(str2);12 Assert.assertNull(str3);13 Assert.assertNull(str4);14 }15}16 at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)17 at org.junit.Assert.failNotNull(Assert.java:743)18 at org.junit.Assert.assertNull(Assert.java:732)19 at org.junit.Assert.assertNull(Assert.java:722)20 at TestAssertNull.testAssertNull(TestAssertNull.java:12)21 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)22 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)23 at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)24 at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)25 at org.junit.runners.model.FrameworkMethod$1.runReflectiveCall(FrameworkMethod.java:50)26 at org.junit.internal.runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.java:12)27 at org.junit.runners.model.FrameworkMethod.invokeExplosively(FrameworkMethod.java:47)28 at org.junit.internal.runners.statements.InvokeMethod.evaluate(InvokeMethod.java:17)29 at org.junit.internal.runners.statements.RunBefores.evaluate(RunBefores.java:26)30 at org.junit.internal.runners.statements.RunAfters.evaluate(RunAfters.java:27)31 at org.junit.runners.ParentRunner.runLeaf(ParentRunner.java:325)32 at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:78)33 at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:57)34 at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:290)35 at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:71)36 at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:288)37 at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:58)38 at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:268)

Full Screen

Full Screen

JUnit Tutorial:

LambdaTest also has a detailed JUnit tutorial explaining its features, importance, advanced use cases, best practices, and more to help you get started with running your automation testing scripts.

JUnit Tutorial Chapters:

Here are the detailed JUnit testing chapters to help you get started:

 • Importance of Unit testing - Learn why Unit testing is essential during the development phase to identify bugs and errors.
 • Top Java Unit testing frameworks - Here are the upcoming JUnit automation testing frameworks that you can use in 2023 to boost your unit testing.
 • What is the JUnit framework
 • Why is JUnit testing important - Learn the importance and numerous benefits of using the JUnit testing framework.
 • Features of JUnit - Learn about the numerous features of JUnit and why developers prefer it.
 • JUnit 5 vs. JUnit 4: Differences - Here is a complete comparison between JUnit 5 and JUnit 4 testing frameworks.
 • Setting up the JUnit environment - Learn how to set up your JUnit testing environment.
 • Getting started with JUnit testing - After successfully setting up your JUnit environment, this chapter will help you get started with JUnit testing in no time.
 • Parallel testing with JUnit - Parallel Testing can be used to reduce test execution time and improve test efficiency. Learn how to perform parallel testing with JUnit.
 • Annotations in JUnit - When writing automation scripts with JUnit, we can use JUnit annotations to specify the type of methods in our test code. This helps us identify those methods when we run JUnit tests using Selenium WebDriver. Learn in detail what annotations are in JUnit.
 • Assertions in JUnit - Assertions are used to validate or test that the result of an action/functionality is the same as expected. Learn in detail what assertions are and how to use them while performing JUnit testing.
 • Parameterization in JUnit - Parameterized Test enables you to run the same automated test scripts with different variables. By collecting data on each method's test parameters, you can minimize time spent on writing tests. Learn how to use parameterization in JUnit.
 • Nested Tests In JUnit 5 - A nested class is a non-static class contained within another class in a hierarchical structure. It can share the state and setup of the outer class. Learn about nested annotations in JUnit 5 with examples.
 • Best practices for JUnit testing - Learn about the best practices, such as always testing key methods and classes, integrating JUnit tests with your build, and more to get the best possible results.
 • Advanced Use Cases for JUnit testing - Take a deep dive into the advanced use cases, such as how to run JUnit tests in Jupiter, how to use JUnit 5 Mockito for Unit testing, and more for JUnit testing.

JUnit Certification:

You can also check out our JUnit certification if you wish to take your career in Selenium automation testing with JUnit to the next level.

Run junit automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful