How to use JdbcServerBuilder class of com.consol.citrus.jdbc.server package

Best Citrus code snippet using com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServerBuilder

Source:JdbcServerBuilder.java Github

copy

Full Screen

...20/**21 * @author Christoph Deppisch22 * @since 2.7.323 */24public class JdbcServerBuilder extends AbstractEndpointBuilder<JdbcServer> {25 /** Endpoint target */26 private JdbcServer endpoint = new JdbcServer();27 @Override28 protected JdbcServer getEndpoint() {29 return endpoint;30 }31 /**32 * Sets the autoStart property.33 * @param autoStart34 * @return35 */36 public JdbcServerBuilder autoStart(boolean autoStart) {37 endpoint.setAutoStart(autoStart);38 return this;39 }40 /**41 * Sets the host property.42 * @param host43 * @return44 */45 public JdbcServerBuilder host(String host) {46 endpoint.getEndpointConfiguration().getServerConfiguration().setHost(host);47 return this;48 }49 /**50 * Sets the port property.51 * @param port52 * @return53 */54 public JdbcServerBuilder port(int port) {55 endpoint.getEndpointConfiguration().getServerConfiguration().setPort(port);56 return this;57 }58 /**59 * Sets the database name property.60 * @param name61 * @return62 */63 public JdbcServerBuilder databaseName(String name) {64 endpoint.getEndpointConfiguration().getServerConfiguration().setDatabaseName(name);65 return this;66 }67 /**68 * Sets the autoConnect property.69 * @param autoConnect70 * @return71 */72 public JdbcServerBuilder autoConnect(boolean autoConnect) {73 endpoint.getEndpointConfiguration().setAutoConnect(autoConnect);74 return this;75 }76 /**77 * Sets the autoCreateStatement property.78 * @param autoCreateStatement79 * @return80 */81 public JdbcServerBuilder autoCreateStatement(boolean autoCreateStatement) {82 endpoint.getEndpointConfiguration().setAutoCreateStatement(autoCreateStatement);83 return this;84 }85 /**86 * Sets the autoHandleQueries property.87 * @param autoHandleQueries88 * @return89 */90 public JdbcServerBuilder autoHandleQueries(String ... autoHandleQueries) {91 endpoint.getEndpointConfiguration().setAutoHandleQueries(autoHandleQueries);92 return this;93 }94 /**95 * Sets the message correlator.96 * @param correlator97 * @return98 */99 public JdbcServerBuilder correlator(MessageCorrelator correlator) {100 endpoint.getEndpointConfiguration().setCorrelator(correlator);101 return this;102 }103 /**104 * Sets the endpoint adapter.105 * @param endpointAdapter106 * @return107 */108 public JdbcServerBuilder endpointAdapter(EndpointAdapter endpointAdapter) {109 endpoint.setEndpointAdapter(endpointAdapter);110 return this;111 }112 /**113 * Sets the debug logging enabled flag.114 * @param enabled115 * @return116 */117 public JdbcServerBuilder debugLogging(boolean enabled) {118 endpoint.setDebugLogging(enabled);119 return this;120 }121 /**122 * Sets the maxConnections.123 * @param maxConnections124 * @return125 */126 public JdbcServerBuilder maxConnections(int maxConnections) {127 endpoint.getEndpointConfiguration().getServerConfiguration().setMaxConnections(maxConnections);128 return this;129 }130 /**131 * Sets the polling interval.132 * @param pollingInterval133 * @return134 */135 public JdbcServerBuilder pollingInterval(int pollingInterval) {136 endpoint.getEndpointConfiguration().setPollingInterval(pollingInterval);137 return this;138 }139 /**140 * Sets the default timeout.141 * @param timeout142 * @return143 */144 public JdbcServerBuilder timeout(long timeout) {145 endpoint.getEndpointConfiguration().setTimeout(timeout);146 return this;147 }148 /**149 * Sets the autoTransactionHandling property.150 * @param autoTransactionHandling Determines whether to auto accept transaction151 * @return The builder152 */153 public JdbcServerBuilder autoTransactionHandling(final boolean autoTransactionHandling) {154 endpoint.getEndpointConfiguration().setAutoTransactionHandling(autoTransactionHandling);155 return this;156 }157}...

Full Screen

Full Screen

Source:JdbcServerConfigParser.java Github

copy

Full Screen

...18import com.consol.citrus.config.annotation.AbstractAnnotationConfigParser;19import com.consol.citrus.context.ReferenceResolver;20import com.consol.citrus.endpoint.EndpointAdapter;21import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServer;22import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServerBuilder;23import com.consol.citrus.message.MessageCorrelator;24import org.springframework.util.StringUtils;25/**26 * @author Christoph Deppisch27 * @since 2.7.328 */29public class JdbcServerConfigParser extends AbstractAnnotationConfigParser<JdbcServerConfig, JdbcServer> {30 /**31 * Constructor matching super.32 * @param referenceResolver33 */34 public JdbcServerConfigParser(ReferenceResolver referenceResolver) {35 super(referenceResolver);36 }37 @Override38 public JdbcServer parse(JdbcServerConfig annotation) {39 JdbcServerBuilder builder = new JdbcServerBuilder();40 builder.autoStart(annotation.autoStart());41 if (StringUtils.hasText(annotation.host())) {42 builder.host(annotation.host());43 }44 builder.port(annotation.port());45 builder.debugLogging(annotation.debugLogging());46 if (StringUtils.hasText(annotation.endpointAdapter())) {47 builder.endpointAdapter(getReferenceResolver().resolve(annotation.endpointAdapter(), EndpointAdapter.class));48 }49 if (StringUtils.hasText(annotation.databaseName())) {50 builder.databaseName(annotation.databaseName());51 }52 builder.autoConnect(annotation.autoConnect());53 builder.autoCreateStatement(annotation.autoCreateStatement());...

Full Screen

Full Screen

Source:JdbcDbServerEndpointBuilder.java Github

copy

Full Screen

...15 */16package com.consol.citrus.dsl.endpoint.jdbc;17import com.consol.citrus.dsl.endpoint.AbstractEndpointBuilder;18import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServer;19import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServerBuilder;20/**21 * Jdbc database server endpoint builder wrapper.22 *23 * @author Christoph Deppisch24 * @since 2.7.325 */26public class JdbcDbServerEndpointBuilder extends AbstractEndpointBuilder<JdbcServer, JdbcServerBuilder> {27 /**28 * Default constructor using server builder implementation.29 */30 public JdbcDbServerEndpointBuilder() {31 super(new JdbcServerBuilder());32 }33 /**34 * Returns browser builder for further fluent api calls.35 * @return36 */37 public JdbcServerBuilder server() {38 return builder;39 }40}...

Full Screen

Full Screen

JdbcServerBuilder

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.samples.jdbc;2import com.consol.citrus.annotations.CitrusTest;3import com.consol.citrus.testng.CitrusParameters;4import com.consol.citrus.testng.TestNGCitrusSupport;5import org.testng.annotations.Test;6public class JdbcServerBuilderSampleIT extends TestNGCitrusSupport {7 @Test(dataProvider = "testDataProvider")8 @CitrusParameters({"name", "country"})9 public void testJdbcServerBuilder(String name, String country) {

Full Screen

Full Screen

JdbcServerBuilder

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus;2import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServerBuilder;3import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;4public class 3 {5 public static void main(String[] args) {6 ClassPathXmlApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("com/consol/citrus/jdbc/jdbc-server.xml");7 JdbcServerBuilder jdbcServerBuilder = context.getBean(JdbcServerBuilder.class);8 jdbcServerBuilder.start();9 }10}

Full Screen

Full Screen

JdbcServerBuilder

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.db;2import org.springframework.context.annotation.Bean;3import org.springframework.context.annotation.Configuration;4import com.consol.citrus.db.server.JdbcServer;5import com.consol.citrus.db.server.JdbcServerBuilder;6public class JdbcServerConfig {7public JdbcServer jdbcServer() {8JdbcServerBuilder jdbcServerBuilder = new JdbcServerBuilder();9jdbcServerBuilder.port(3306);10jdbcServerBuilder.autoStart(true);11return jdbcServerBuilder.build();12}13}14package com.consol.citrus.db;15import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;16import org.springframework.context.annotation.Import;17import org.springframework.test.context.ContextConfiguration;18import org.springframework.test.context.testng.AbstractTestNGSpringContextTests;19import org.testng.annotations.Test;20import com.consol.citrus.db.server.JdbcServer;21@ContextConfiguration(classes = JdbcServerConfig.class)22@Import(JdbcServerConfig.class)23public class JdbcServerConfigTest extends AbstractTestNGSpringContextTests {24private JdbcServer jdbcServer;25public void testJdbcServer() {26System.out.println("JdbcServer started successfully");27}28}

Full Screen

Full Screen

JdbcServerBuilder

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import com.consol.citrus.dsl.endpoint.JdbcServerBuilder;2import com.consol.citrus.dsl.runner.TestRunner;3import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServer;4public class 3 {5 public static void main(String[] args) {6 TestRunner runner = new TestRunner();7 JdbcServerBuilder jdbcServerBuilder = new JdbcServerBuilder();8 .autoStart(true)9 .port(3306)10 .build();11 jdbcServer.start();12 }13}14import com.consol.citrus.dsl.endpoint.JdbcServerBuilder;15import com.consol.citrus.dsl.runner.TestRunner;16import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServer;17public class 4 {18 public static void main(String[] args) {19 TestRunner runner = new TestRunner();20 JdbcServerBuilder jdbcServerBuilder = new JdbcServerBuilder();21 .autoStart(true)22 .port(3306)23 .build();24 jdbcServer.start();25 }26}27import com.consol.citrus.dsl.endpoint.JdbcServerBuilder;28import com.consol.citrus.dsl.runner.TestRunner;29import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServer;30public class 5 {31 public static void main(String[] args) {32 TestRunner runner = new TestRunner();33 JdbcServerBuilder jdbcServerBuilder = new JdbcServerBuilder();34 .autoStart(true)35 .port(3306)36 .build();37 jdbcServer.start();38 }39}40import com.consol.citrus.dsl.endpoint.JdbcServerBuilder;41import com.consol.citrus.dsl.runner.TestRunner;42import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServer;43public class 6 {44 public static void main(String[] args) {45 TestRunner runner = new TestRunner();

Full Screen

Full Screen

JdbcServerBuilder

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus;2import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServerBuilder;3import com.consol.citrus.message.MessageType;4public class JdbcServerBuilderTest {5 public static void main(String[] args) {6 JdbcServerBuilder jdbcServerBuilder = new JdbcServerBuilder();7 jdbcServerBuilder.endpoint(jdbcServerBuilder -> {8 jdbcServerBuilder.name("jdbcServer");9 jdbcServerBuilder.port(3306);10 jdbcServerBuilder.messageType(MessageType.PLAINTEXT);11 jdbcServerBuilder.autoStart(true);12 });13 }14}15 jdbcServerBuilder.endpoint(jdbcServerBuilder -> {16package com.consol.citrus;17import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServerBuilder;18import com.consol.citrus.message.MessageType;19public class JdbcServerBuilderTest {20 public static void main(String[] args) {21 JdbcServerBuilder jdbcServerBuilder = new JdbcServerBuilder();22 jdbcServerBuilder.endpoint(jdbcServerBuilder1 -> {23 jdbcServerBuilder1.name("jdbcServer");24 jdbcServerBuilder1.port(3306);25 jdbcServerBuilder1.messageType(MessageType.PLAINTEXT);26 jdbcServerBuilder1.autoStart(true);27 });28 }29}

Full Screen

Full Screen

JdbcServerBuilder

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.jdbc.server;2 import com.consol.citrus.endpoint.Endpoint;3 import com.consol.citrus.endpoint.EndpointBuilder;4 import com.consol.citrus.endpoint.EndpointConfiguration;5 import com.consol.citrus.endpoint.EndpointConfiguration.Builder;6 import com.consol.citrus.endpoint.EndpointFactory;7 import com.consol.citrus.endpoint.EndpointFactorySupport;8 import com.consol.citrus.endpoint.EndpointType;9 import com.consol.citrus.endpoint.direct.DirectEndpoint;10 import com.consol.citrus.endpoint.direct.DirectEndpointConfiguration;11 import com.consol.citrus.endpoint.direct.DirectEndpointConfiguration.Builder;12 import

Full Screen

Full Screen

JdbcServerBuilder

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServerBuilder;2import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServer;3public class JdbcServerTest {4 public static void main(String[] args) {5 JdbcServer jdbcServer = new JdbcServerBuilder()6 .url("jdbc:hsqldb:mem:testdb")7 .driver("org.hsqldb.jdbcDriver")8 .username("SA")9 .password("")10 .build();11 }12}13import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServerBuilder;14import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServer;15public class JdbcServerTest {16 public static void main(String[] args) {17 JdbcServer jdbcServer = new JdbcServerBuilder()18 .url("jdbc:hsqldb:mem:testdb")19 .driver("org.hsqldb.jdbcDriver")20 .username("SA")21 .password("")22 .build();23 }24}25import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServerBuilder;26import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServer;27public class JdbcServerTest {28 public static void main(String[] args) {29 JdbcServer jdbcServer = new JdbcServerBuilder()30 .url("jdbc:hsqldb:mem:testdb")31 .driver("org.hsqldb.jdbcDriver")32 .username("SA")33 .password("")34 .build();35 }36}37import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServerBuilder;38import com.consol.citrus.jdbc.server.JdbcServer;39public class JdbcServerTest {40 public static void main(String[] args) {41 JdbcServer jdbcServer = new JdbcServerBuilder()42 .url("jdbc:hsqldb:mem:testdb")43 .driver("org.hsqldb.jdbcDriver")44 .username("SA")45 .password("")46 .build();47 }48}

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run Citrus automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Test Your Web Or Mobile Apps On 3000+ Browsers

Signup for free

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful