How to use TestSuiteSelectEventArgs class of NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events package

Best NBi code snippet using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events.TestSuiteSelectEventArgs

ITestSuiteGeneratorView.cs

Source:ITestSuiteGeneratorView.cs Github

copy

Full Screen

...50 event EventHandler<SettingsUpdateEventArgs> SettingsUpdate;51 //Create a serie of tests based on template and CSV52 event EventHandler TestsGenerate;53 //Open existing testsuite 54 event EventHandler<TestSuiteSelectEventArgs> TestSuiteSelect;55 //Persist the testsuite created56 event EventHandler<TestSuitePersistEventArgs> TestSuitePersist;57 //Select a test58 event EventHandler<TestSelectEventArgs> TestSelect;59 //Delete a test60 event EventHandler TestDelete;61 //Undo last generation62 event EventHandler TestsUndoGenerate;63 //Clear all the tests generated64 event EventHandler TestsClear;65666768 ...

Full Screen

Full Screen

TestSuiteSelectEventArgs.cs

Source:TestSuiteSelectEventArgs.cs Github

copy

Full Screen

2using System.Linq;34namespace NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events5{6 public class TestSuiteSelectEventArgs : EventArgs7 {8 public string FullPath { get; private set; }9 public TestSuiteSelectEventArgs(string fullPath)10 {11 FullPath = fullPath;12 }13 }14} ...

Full Screen

Full Screen

TestSuiteSelectEventArgs

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;2using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;3using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator;4using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator;5using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator;6using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator;7using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator;8using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator;9using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator;10using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator;11using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator;12using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator;13using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator;14using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator;15using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator;16using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator;

Full Screen

Full Screen

TestSuiteSelectEventArgs

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;2using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;3using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;4using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;5using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;6using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;7using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;8using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;9using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;10using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;11using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;12using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;13using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;14using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;15using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;

Full Screen

Full Screen

TestSuiteSelectEventArgs

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;2using System;3using System.Collections.Generic;4using System.Linq;5using System.Text;6using System.Threading.Tasks;7{8 {9 public string TestSuiteName { get; set; }10 public TestSuiteSelectEventArgs(string testSuiteName)11 {12 TestSuiteName = testSuiteName;13 }14 }15}16using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;17using System;18using System.Collections.Generic;19using System.Linq;20using System.Text;21using System.Threading.Tasks;22{23 {24 public string TestSuiteName { get; set; }25 public TestSuiteSelectEventArgs(string testSuiteName)26 {27 TestSuiteName = testSuiteName;28 }29 }30}31using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;32using System;33using System.Collections.Generic;34using System.Linq;35using System.Text;36using System.Threading.Tasks;37{38 {39 public string TestSuiteName { get; set; }40 public TestSuiteSelectEventArgs(string testSuiteName)41 {42 TestSuiteName = testSuiteName;43 }44 }45}46using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;47using System;48using System.Collections.Generic;49using System.Linq;50using System.Text;51using System.Threading.Tasks;52{53 {54 public string TestSuiteName { get; set; }55 public TestSuiteSelectEventArgs(string testSuiteName)56 {57 TestSuiteName = testSuiteName;58 }59 }60}

Full Screen

Full Screen

TestSuiteSelectEventArgs

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using System;2using System.Collections.Generic;3using System.Linq;4using System.Text;5using System.Threading.Tasks;6using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;7{8 {9 public void TestSuiteSelectEventArgsTest1()10 {11 TestSuiteSelectEventArgs testSuiteSelectEventArgs = new TestSuiteSelectEventArgs();12 testSuiteSelectEventArgs.TestSuite = "TestSuite";13 testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath = "TestSuitePath";14 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuite);15 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath);16 }17 }18}19using System;20using System.Collections.Generic;21using System.Linq;22using System.Text;23using System.Threading.Tasks;24using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;25{26 {27 public void TestSuiteSelectEventArgsTest1()28 {29 TestSuiteSelectEventArgs testSuiteSelectEventArgs = new TestSuiteSelectEventArgs();30 testSuiteSelectEventArgs.TestSuite = "TestSuite";31 testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath = "TestSuitePath";32 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuite);33 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath);34 }35 }36}37using System;38using System.Collections.Generic;39using System.Linq;40using System.Text;41using System.Threading.Tasks;42using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;43{44 {45 public void TestSuiteSelectEventArgsTest1()46 {47 TestSuiteSelectEventArgs testSuiteSelectEventArgs = new TestSuiteSelectEventArgs();48 testSuiteSelectEventArgs.TestSuite = "TestSuite";49 testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath = "TestSuitePath";50 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuite);51 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath);52 }53 }54}55using System;56using System.Collections.Generic;57using System.Linq;58using System.Text;59using System.Threading.Tasks;

Full Screen

Full Screen

TestSuiteSelectEventArgs

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;2{3 {4 private readonly ITestSuiteGeneratorView _view;5 private readonly ITestSuiteGeneratorModel _model;6 public TestSuiteGeneratorPresenter(ITestSuiteGeneratorView view, ITestSuiteGeneratorModel model)7 {8 _view = view;9 _model = model;10 _view.TestSuiteSelected += new EventHandler<TestSuiteSelectEventArgs>(this.TestSuiteSelected);11 _view.TestSuiteUnselected += new EventHandler<TestSuiteSelectEventArgs>(this.TestSuiteUnselected);12 }13 private void TestSuiteSelected( object sender, TestSuiteSelectEventArgs e)14 {15 _model.TestSuiteSelected(e.TestSuite);16 }17 private void TestSuiteUnselected( object sender, TestSuiteSelectEventArgs e)18 {19 _model.TestSuiteUnselected(e.TestSuite);20 }21 }22}23using System;24using System.Collections.Generic;25using System.Linq;26using System.Text;27using System.Threading.Tasks;28using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;29{30 {31 private readonly ITestSuiteGeneratorView _view;32 private readonly ITestSuiteGeneratorModel _model;33 public TestSuiteGeneratorPresenter(ITestSuiteGeneratorView view, ITestSuiteGeneratorModel model)34 {35 _view = view;36 _model = model;37 _view.TestSuiteSelected += new EventHandler<TestSuiteSelectEventArgs>(this.TestSuiteSelected);38 _view.TestSuiteUnselected += new EventHandler<TestSuiteSelectEventArgs>(this.TestSuiteUnselected);39 }40 private void TestSuiteSelected( object sender, TestSuiteSelectEventArgs e)41 {42 _model.TestSuiteSelected(e.TestSuite);43 }44 private void TestSuiteUnselected( object sender, TestSuiteSelectEventArgs e)45 {46 _model.TestSuiteUnselected(e.TestSuite);47 }48 }49}

Full Screen

Full Screen

TestSuiteSelectEventArgs

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;2TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();3using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;4TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();5using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;6TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();7using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;8TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();9using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;10TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();11using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;12TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();13using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;14TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();15using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;

Full Screen

Full Screen

TestSuiteSelectEventArgs

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using System;2using System.IO;3using System.Reflection;4using System.Windows.Forms;5using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;6using NBi.UI.Genbi.Presenter.TestSuiteGenerator;7using NBi.UI.Genbi.View.TestSuiteGenerator;8using NBi.UI.Genbi.View.TestSuiteGenerator.Events;9{10 {11 public Form1()12 {13 InitializeComponent();14 var view = new TestSuiteGeneratorView();15 var presenter = new TestSuiteGeneratorPresenter(view);16 view.Dock = DockStyle.Fill;17 view.TestSuiteSelected += ViewTestSuiteSelected;18 Controls.Add(view);19 }20 private void ViewTestSuiteSelected(object sender, TestSuiteSelectEventArgs e)21 {22 if (e.TestSuite != null)23 {24 MessageBox.Show("Test suite selected: " + e.TestSuite.Name);25 }26 }27 }28}29 {30 public void TestSuiteSelectEventArgsTest1()31 {32 TestSuiteSelectEventArgs testSuiteSelectEventArgs = new TestSuiteSelectEventArgs();33 testSuiteSelectEventArgs.TestSuite = "TestSuite";34 testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath = "TestSuitePath";35 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuite);36 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath);37 }38 }39}40using System;41using System.Collections.Generic;42using System.Linq;43using System.Text;44using System.Threading.Tasks;45using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;46{47 {48 public void TestSuiteSelectEventArgsTest1()49 {50 TestSuiteSelectEventArgs testSuiteSelectEventArgs = new TestSuiteSelectEventArgs();51 testSuiteSelectEventArgs.TestSuite = "TestSuite";52 testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath = "TestSuitePath";53 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuite);54 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath);55 }56 }57}58using System;59using System.Collections.Generic;60using System.Linq;61using System.Text;62using System.Threading.Tasks;

Full Screen

Full Screen

TestSuiteSelectEventArgs

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;2TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();3using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;4TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();5using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;6TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();7using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;8TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();9using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;10TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();11using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;12TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();13using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;14TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();15using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;

Full Screen

Full Screen

TestSuiteSelectEventArgs

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using System;2using System.Collections.Generic;3using System.Linq;4using System.Text;5using System.Threading.Tasks;6using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;7{8 {9 public void TestSuiteSelectEventArgsTest1()10 {11 TestSuiteSelectEventArgs testSuiteSelectEventArgs = new TestSuiteSelectEventArgs();12 testSuiteSelectEventArgs.TestSuite = "TestSuite";13 testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath = "TestSuitePath";14 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuite);15 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath);16 }17 }18}19using System;20using System.Collections.Generic;21using System.Linq;22using System.Text;23using System.Threading.Tasks;24using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;25{26 {27 public void TestSuiteSelectEventArgsTest1()28 {29 TestSuiteSelectEventArgs testSuiteSelectEventArgs = new TestSuiteSelectEventArgs();30 testSuiteSelectEventArgs.TestSuite = "TestSuite";31 testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath = "TestSuitePath";32 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuite);33 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath);34 }35 }36}37using System;38using System.Collections.Generic;39using System.Linq;40using System.Text;41using System.Threading.Tasks;42using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;43{44 {45 public void TestSuiteSelectEventArgsTest1()46 {47 TestSuiteSelectEventArgs testSuiteSelectEventArgs = new TestSuiteSelectEventArgs();48 testSuiteSelectEventArgs.TestSuite = "TestSuite";49 testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath = "TestSuitePath";50 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuite);51 Console.WriteLine(testSuiteSelectEventArgs.TestSuitePath);52 }53 }54}55using System;56using System.Collections.Generic;57using System.Linq;58using System.Text;59using System.Threading.Tasks;

Full Screen

Full Screen

TestSuiteSelectEventArgs

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;2TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();3using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;4TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();5using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;6TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();7using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;8TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();9using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;10TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();11using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;12TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();13using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;14TestSuiteSelectEventArgs tsse = new TestSuiteSelectEventArgs();15using NBi.UI.Genbi.Interface.TestSuiteGenerator.Events;

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run NBi automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Most used methods in TestSuiteSelectEventArgs

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful