How to use testSetTestGenerator method of runner class

Best Atoum code snippet using runner.testSetTestGenerator

runner.php

Source:runner.php Github

copy

Full Screen

...120 ->object($runner->setPhpPath($phpPath = uniqid()))->isIdenticalTo($runner)121 ->string($runner->getPhpPath())->isIdenticalTo($phpPath)122 ;123 }124 public function testSetTestGenerator()125 {126 $this127 ->if($runner = new testedClass())128 ->then129 ->object($runner->setTestGenerator($generator = new test\generator()))->isIdenticalTo($runner)130 ->object($runner->getTestGenerator())->isIdenticalTo($generator)131 ->object($runner->setTestGenerator())->isIdenticalTo($runner)132 ->object($runner->getTestGenerator())133 ->isInstanceOf('mageekguy\atoum\test\generator')134 ->isNotIdenticalTo($generator)135 ;136 }137 public function testEnableDebugMode()138 {...

Full Screen

Full Screen

testSetTestGenerator

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1$runner = new Runner();2$runner->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');3$runner = new Runner();4$runner->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');5$runner = new Runner();6$runner->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');7$runner = new Runner();8$runner->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');9$runner = new Runner();10$runner->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');11$runner = new Runner();12$runner->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');13$runner = new Runner();14$runner->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');15$runner = new Runner();16$runner->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');17$runner = new Runner();18$runner->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');19$runner = new Runner();20$runner->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');21$runner = new Runner();22$runner->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');23$runner = new Runner();24$runner->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');25$runner = new Runner();26$runner->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');

Full Screen

Full Screen

testSetTestGenerator

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1$test = new runner();2$test->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');3$test = new runner();4$test->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');5$test = new runner();6$test->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');7$test = new runner();8$test->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');9$test = new runner();10$test->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');11$test = new runner();12$test->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');13$test = new runner();14$test->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');15$test = new runner();16$test->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');17$test = new runner();18$test->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');19$test = new runner();20$test->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');21$test = new runner();22$test->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');23$test = new runner();24$test->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');25$test = new runner();26$test->testSetTestGenerator('testSetTestGenerator');

Full Screen

Full Screen

testSetTestGenerator

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1require_once 'PHPUnit/TextUI/TestRunner.php';2{3 public function testSomething()4 {5 $this->assertTrue(true);6 }7 public function testSomethingElse()8 {9 $this->assertTrue(false);10 }11}12$test = new PHPUnit_Framework_TestSuite('MyTest');13$test->addTest(new MyTest('testSomethingElse'));14$runner = new PHPUnit_TextUI_TestRunner();15$runner->testSetTestGenerator($test);16$runner->doRun($test);17require_once 'PHPUnit/TextUI/TestRunner.php';18{19 public function testSomething()20 {21 $this->assertTrue(true);22 }23 public function testSomethingElse()24 {25 $this->assertTrue(false);26 }27}28$test = new PHPUnit_Framework_TestSuite('MyTest');29$test->addTest(new MyTest('testSomethingElse'));30$runner = new PHPUnit_TextUI_TestRunner();31$runner->testSetTestGenerator($test);32$runner->doRun($test);33require_once 'PHPUnit/TextUI/TestRunner.php';34{35 public function testSomething()36 {

Full Screen

Full Screen

testSetTestGenerator

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1require_once 'PHPUnit/Autoload.php';2require_once 'PHPUnit/TextUI/TestRunner.php';3require_once 'PHPUnit/Util/Test.php';4{5 protected function runFailed($e)6 {7 $this->stop();8 return $this->handleDefect($e, PHPUnit_Runner_BaseTestRunner::STATUS_FAILURE);9 }10 protected function runSkipped($e)11 {12 $this->stop();13 return $this->handleDefect($e, PHPUnit_Runner_BaseTestRunner::STATUS_SKIPPED);14 }15 protected function runIncomplete($e)16 {17 $this->stop();18 return $this->handleDefect($e, PHPUnit_Runner_BaseTestRunner::STATUS_INCOMPLETE);19 }20 protected function runRisky($e)21 {22 $this->stop();23 return $this->handleDefect($e, PHPUnit_Runner_BaseTestRunner::STATUS_RISKY);24 }25 protected function runWarning($e)26 {27 $this->stop();28 return $this->handleDefect($e, PHPUnit_Runner_BaseTestRunner::STATUS_WARNING);29 }30 protected function runError($e)31 {32 $this->stop();33 return $this->handleDefect($e, PHPUnit_Runner_BaseTestRunner::STATUS_ERROR);34 }35 protected function runException($e)36 {37 $this->stop();38 return $this->handleDefect($e, PHPUnit_Runner_BaseTestRunner::STATUS_ERROR);39 }40 protected function handleDefect($e, $status)41 {42 $this->writeDefect($e, $status);43 $this->lastTestFailed = true;44 return $status;45 }46 protected function writeDefect($e, $status)47 {48 $this->write($this->defectToString($e, $status));49 }50 protected function defectToString($e, $status)51 {52 $buffer = '';53 if ($e instanceof PHPUnit_Framework_SelfDescribing) {54 $buffer .= $e->toString();55 } else {56 $buffer .= get_class($e);57 }58";59 if ($e instanceof PHPUnit_Framework_Exception) {60 $buffer .= $e->getWrappedMessage();61 } else {62 $buffer .= $e->getMessage();63 }

Full Screen

Full Screen

testSetTestGenerator

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1$test = new testSetTestGenerator();2$test->testSetTestGenerator($testSet, $path);3$test = new testSetTestGenerator();4$test->testSetTestGenerator($testSet, $path);5$test = new testSetTestGenerator();6$test->testSetTestGenerator($testSet, $path);7$test = new testSetTestGenerator();8$test->testSetTestGenerator($testSet, $path);9$test = new testSetTestGenerator();10$test->testSetTestGenerator($testSet, $path);11$test = new testSetTestGenerator();12$test->testSetTestGenerator($testSet, $path);13$test = new testSetTestGenerator();14$test->testSetTestGenerator($testSet, $path);15$test = new testSetTestGenerator();16$test->testSetTestGenerator($testSet, $path);17$test = new testSetTestGenerator();18$test->testSetTestGenerator($testSet, $path);19$test = new testSetTestGenerator();20$test->testSetTestGenerator($testSet, $path);21$test = new testSetTestGenerator();22$test->testSetTestGenerator($testSet, $path);23$test = new testSetTestGenerator();24$test->testSetTestGenerator($testSet, $path);

Full Screen

Full Screen

testSetTestGenerator

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1$runner = new Runner();2$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorFunction');3$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass');4$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod');5$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod1');6$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod2');7$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod3');8$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod4');9$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod5');10$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod6');11$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod7');12$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod8');13$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod9');14$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod10');15$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod11');16$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod12');17$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod13');18$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod14');19$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod15');20$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod16');21$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod17');22$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod18');23$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod19');24$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod20');25$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod21');26$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod22');27$runner->testSetTestGenerator('testSetGeneratorClass::testSetGeneratorMethod23');28$runner->testSetTestGenerator('testSetGenerator

Full Screen

Full Screen

testSetTestGenerator

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1require_once('runner.php');2$testcases = array(3 array(1,1,1,1),4 array(1,1,1,2),5 array(1,1,2,2),6 array(1,2,2,2),7 array(2,2,2,2),8 array(2,2,2,3),9 array(2,2,3,3),10 array(2,3,3,3),11 array(3,3,3,3),12 array(3,3,3,4),13 array(3,3,4,4),14 array(3,4,4,4),15 array(4,4,4,4),16 array(4,4,4,5),17 array(4,4,5,5),18 array(4,5,5,5),19 array(5,5,5,5),20 array(5,5,5,6),21 array(5,5,6,6),22 array(5,6,6,6),23 array(6,6,6,6),24 array(6,6,6,7),25 array(6,6,7,7),26 array(6,7,7,7),27 array(7,7,7,7),28 array(7,7,7,8),29 array(7,7,8,8),30 array(7,8,8,8),31 array(8,8,8,8),32 array(8,8,8,9),33 array(8,8,9,9),34 array(8,9,9,9),35 array(9,9,9,9),36 array(9,9,9,10),37 array(9,9,10,10),38 array(9,10,10,10),39 array(10,10,10,10),40 array(10,10,10,11),41 array(10,10,11,11),42 array(10,11,11,11),43 array(11,11,11,11),44 array(11,11,11,12),45 array(11,11,12,12

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run Atoum automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Most used method in runner

Trigger testSetTestGenerator code on LambdaTest Cloud Grid

Execute automation tests with testSetTestGenerator on a cloud-based Grid of 3000+ real browsers and operating systems for both web and mobile applications.

Test now for Free

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful