How to use fetchTestSteps method of com.testsigma.service.TestCaseService class

Best Testsigma code snippet using com.testsigma.service.TestCaseService.fetchTestSteps

Source:TestCaseService.java Github

copy

Full Screen

...252 testCase.setPreRequisiteCase(null);253 testCase = create(testCase);254 List<String> tags = tagService.list(TagType.TEST_CASE, parentCase.getId());255 tagService.updateTags(tags, TagType.TEST_CASE, testCase.getId());256 List<TestStep> steps = this.fetchTestSteps(parentCase, testCaseRequest.getStepIds());257 List<TestStep> newSteps = new ArrayList<>();258 Map<Long, TestStep> parentStepIds = new HashMap<Long, TestStep>();259 Integer position = 0;260 TestStep firstStep = steps.get(0);261 if(firstStep.getConditionType() == TestStepConditionType.LOOP_WHILE){262 TestStep whileStep = this.testStepService.find(firstStep.getParentId());263 steps.add(0, whileStep);264 }265 for (TestStep parent : steps) {266 if (testCase.getIsStepGroup() && parent.getStepGroupId() != null)267 continue;268 TestStep step = this.testStepMapper.copy(parent);269 step.setPosition(position);270 step.setCreatedDate(new Timestamp(Calendar.getInstance().getTimeInMillis()));271 step.setTestCaseId(testCase.getId());272 TestStep parentStep = parentStepIds.get(parent.getParentId());273 step.setParentId(parentStep != null ? parentStep.getId() : null);274 TestStep prerequiste = parentStepIds.get(parentStep != null ? parent.getPreRequisiteStepId() : null);275 step.setPreRequisiteStepId(prerequiste != null ? prerequiste.getId() : null);276 step.setId(null);277 step.setParentStep(parentStep);278 step = this.testStepService.create(step);279 parentStepIds.put(parent.getId(), step);280 newSteps.add(step);281 position++;282 }283 return testCase;284 }285 private List<TestStep> fetchTestSteps(TestCase testCase, List<Long> stepIds) {286 if (stepIds != null)287 return this.testStepService.findAllByTestCaseIdAndIdIn(testCase.getId(), stepIds);288 else289 return this.testStepService.findAllByTestCaseId(testCase.getId());290 }291 public void publishEvent(TestCase testCase, EventType eventType) {292 TestCaseEvent<TestCase> event = createEvent(testCase, eventType);293 log.info("Publishing event - " + event.toString());294 applicationEventPublisher.publishEvent(event);295 }296 public TestCaseEvent<TestCase> createEvent(TestCase testCase, EventType eventType) {297 TestCaseEvent<TestCase> event = new TestCaseEvent<>();298 event.setEventData(testCase);299 event.setEventType(eventType);...

Full Screen

Full Screen

fetchTestSteps

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import com.testsigma.service.TestCaseService;2import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;3import com.testsigma.service.TestStep;4TestCaseService testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();5List<TestStep> testSteps = testCaseService.fetchTestSteps("testcase1");6import com.testsigma.service.TestCaseService;7import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;8import com.testsigma.service.TestStep;9TestCaseService testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();10List<TestStep> testSteps = testCaseService.fetchTestSteps("testcase1");

Full Screen

Full Screen

fetchTestSteps

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import com.testsigma.service.TestCaseService;2import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;3import com.testsigma.service.TestCaseServiceException;4import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;5def testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();6def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps("TestSuiteName", "TestCaseName");7import com.testsigma.service.TestCaseService;8import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;9import com.testsigma.service.TestCaseServiceException;10import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;11def testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();12def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps("TestSuiteName", "TestCaseName");13import com.testsigma.service.TestCaseService;14import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;15import com.testsigma.service.TestCaseServiceException;16import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;17def testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();18def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps("TestSuiteName", "TestCaseName");19import com.testsigma.service.TestCaseService;20import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;21import com.testsigma.service.TestCaseServiceException;22import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;23def testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();24def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps("TestSuiteName", "TestCaseName");25import com.testsigma.service.TestCaseService;26import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;27import com.testsigma.service.TestCaseServiceException;28import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;29def testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();30def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps("TestSuiteName", "TestCaseName");31import com.testsigma.service.TestCaseService;32import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;33import com.testsigma.service.TestCaseServiceException;34import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;35def testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();36def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps("TestSuiteName", "TestCaseName");37import com.testsigma.service.TestCaseService;38import com.testsigma

Full Screen

Full Screen

fetchTestSteps

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import com.testsigma.service.TestCaseService;2import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;3String testCaseId = "TC-1";4TestCaseService testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();5List<TestStep> steps = testCaseService.fetchTestSteps(testCaseId);6import com.testsigma.service.TestCaseService;7import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;8String testCaseId = "TC-1";9TestCaseService testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();10TestCase testCase = testCaseService.fetchTestCase(testCaseId);11import com.testsigma.service.TestCaseService;12import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;13TestCaseService testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();14List<TestCase> testCases = testCaseService.fetchTestCases();15import com.testsigma.service.TestCaseService;16import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;17TestCaseService testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();18List<TestCase> testCases = testCaseService.fetchTestCases(1, 10);19import com.testsigma.service.TestCaseService;20import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;21TestCaseService testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();22List<TestCase> testCases = testCaseService.fetchTestCases(1, 10, "TC-1");23import com.testsigma.service.TestCaseService;24import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;25TestCaseService testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();26List<TestCase> testCases = testCaseService.fetchTestCases(1, 10, "TC-1", "id", SortOrder.DESC);27import com.testsigma.service.TestCaseService;28import com.testsigma.service.TestCase

Full Screen

Full Screen

fetchTestSteps

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import com.testsigma.service.TestCaseService2def testSteps = TestCaseService.fetchTestSteps("testcaseid")3import com.testsigma.service.TestCaseService4def testSteps = TestCaseService.fetchTestSteps("testcaseid")5import com.testsigma.service.TestCaseService6def testSteps = TestCaseService.fetchTestSteps("testcaseid")

Full Screen

Full Screen

fetchTestSteps

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import com.testsigma.service.TestCaseService2def testCaseService = new TestCaseService()3def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps(12345)4testSteps.each { testStep ->5}6import com.testsigma.service.TestCaseService7def testCaseService = new TestCaseService()8def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps(12345)9testSteps.each { testStep ->10}11import com.testsigma.service.TestCaseService12def testCaseService = new TestCaseService()13def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps(12345)14testSteps.each { testStep ->15}16import com.testsigma.service.TestCaseService17def testCaseService = new TestCaseService()18def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps(12345)19testSteps.each { testStep ->20}21import com.testsigma.service.TestCaseService22def testCaseService = new TestCaseService()23def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps(12345)24testSteps.each { testStep ->25}26import com.testsigma.service.TestCaseService27def testCaseService = new TestCaseService()28def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps(12345)29testSteps.each { testStep ->30}

Full Screen

Full Screen

fetchTestSteps

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import com.testsigma.service.TestCaseService2def testSteps = TestCaseService.fetchTestSteps(testCaseId)3if(testSteps.isEmpty()){4 println("No test steps found for test case id ${testCaseId}")5}6for(testStep in testSteps){7 println(testStep.getName())8}

Full Screen

Full Screen

fetchTestSteps

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import com.testsigma.service.TestCaseService;2import com.testsigma.service.dto.TestCaseDTO;3import com.testsigma.service.dto.TestStepDTO;4import com.testsigma.service.dto.TestCaseAttachmentDTO;5def testSteps = TestCaseService.fetchTestSteps("TC-1");6println("testSteps: "+testSteps);7for (TestStepDTO testStep : testSteps) {8 println("testStep: "+testStep);9 println("testStep.getId(): "+testStep.getId());10 println("testStep.getName(): "+testStep.getName());11 println("testStep.getDescription(): "+testStep.getDescription());12 println("testStep.getExecutionType(): "+testStep.getExecutionType());13 println("testStep.getExecutionStatus(): "+testStep.getExecutionStatus());14 println("testStep.getExecutionStartTime(): "+testStep.getExecutionStartTime());15 println("testStep.getExecutionEndTime(): "+testStep.getExecutionEndTime());16 println("testStep.getExecutionDuration(): "+testStep.getExecutionDuration());17 println("testStep.getExecutionComments(): "+testStep.getExecutionComments());18 println("testStep.getExecutionAttachments(): "+testStep.getExecutionAttachments());19 println("testStep.getExecutionAttachments().get(0).getPath(): "+testStep.getExecutionAttachments().get(0).getPath());20 println("testStep.getExecutionAttachments().get(0

Full Screen

Full Screen

fetchTestSteps

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import com.testsigma.service.TestCaseService;2import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;3public class TestStepsFromTestCase {4 public static void main(String[] args) {5 TestCaseService testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();6 String testSteps = testCaseService.fetchTestSteps("TC-1234");7 System.out.println(testSteps);8 }9}10import com.testsigma.service.TestCaseService;11import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;12import org.json.JSONArray;13import org.json.JSONObject;14public class AddTestStepsToTestCase {15 public static void main(String[] args) {16 TestCaseService testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();17 JSONArray testSteps = new JSONArray();18 JSONObject testStep = new JSONObject();19 testStep.put("step", "Step 1: Open the application");20 testStep.put("expected", "The application should open");21 testStep.put("status", "Passed");22 testStep.put("actual", "The application opened");23 testSteps.put(testStep);24 testStep = new JSONObject();25 testStep.put("step", "Step 2: Enter the username");26 testStep.put("expected", "The username should be entered");27 testStep.put("status", "Failed");28 testStep.put("actual", "The username was not entered");29 testSteps.put(testStep);30 testCaseService.addTestSteps("TC-1234", testSteps.toString());31 }32}33if(testSteps.isEmpty()){34 println("No test steps found for test case id ${testCaseId}")35}36for(testStep in testSteps){37 println(testStep.getName())38}39def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps(12345)40testSteps.each { testStep ->41}42import com.testsigma.service.TestCaseService43def testCaseService = new TestCaseService()44def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps(12345)45testSteps.each { testStep ->46}47import com.testsigma.service.TestCaseService48def testCaseService = new TestCaseService()49def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps(12345)50testSteps.each { testStep ->51}52import com.testsigma.service.TestCaseService53def testCaseService = new TestCaseService()54def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps(12345)55testSteps.each { testStep ->56}57import com.testsigma.service.TestCaseService58def testCaseService = new TestCaseService()59def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps(12345)60testSteps.each { testStep ->61}62import com.testsigma.service.TestCaseService63def testCaseService = new TestCaseService()64def testSteps = testCaseService.fetchTestSteps(12345)65testSteps.each { testStep ->66}

Full Screen

Full Screen

fetchTestSteps

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import com.testsigma.service.TestCaseService2def testSteps = TestCaseService.fetchTestSteps(testCaseId)3if(testSteps.isEmpty()){4 println("No test steps found for test case id ${testCaseId}")5}6for(testStep in testSteps){7 println(testStep.getName())8}

Full Screen

Full Screen

fetchTestSteps

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import com.testsigma.service.TestCaseService;2import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;3public class TestStepsFromTestCase {4 public static void main(String[] args) {5 TestCaseService testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();6 String testSteps = testCaseService.fetchTestSteps("TC-1234");7 System.out.println(testSteps);8 }9}10import com.testsigma.service.TestCaseService;11import com.testsigma.service.TestCaseServiceFactory;12import org.json.JSONArray;13import org.json.JSONObject;14public class AddTestStepsToTestCase {15 public static void main(String[] args) {16 TestCaseService testCaseService = TestCaseServiceFactory.getTestCaseService();17 JSONArray testSteps = new JSONArray();18 JSONObject testStep = new JSONObject();19 testStep.put("step", "Step 1: Open the application");20 testStep.put("expected", "The application should open");21 testStep.put("status", "Passed");22 testStep.put("actual", "The application opened");23 testSteps.put(testStep);24 testStep = new JSONObject();25 testStep.put("step", "Step 2: Enter the username");26 testStep.put("expected", "The username should be entered");27 testStep.put("status", "Failed");28 testStep.put("actual", "The username was not entered");29 testSteps.put(testStep);30 testCaseService.addTestSteps("TC-1234", testSteps.toString());31 }32}

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful