How to use med method in Best

Best JavaScript code snippet using best

no.js

Source:no.js Github

copy

Full Screen

1/*2Copyright (c) 2003-2012, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.3For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license4*/56CKEDITOR.plugins.setLang( 'specialchar', 'no',7{8 euro: 'Eurosymbol',9 lsquo: 'Venstre enkelt anførselstegn',10 rsquo: 'Høyre enkelt anførselstegn',11 ldquo: 'Venstre dobbelt anførselstegn',12 rdquo: 'Høyre anførsesltegn',13 ndash: 'Kort tankestrek',14 mdash: 'Lang tankestrek',15 iexcl: 'Omvendt utropstegn',16 cent: 'Centsymbol',17 pound: 'Pundsymbol',18 curren: 'Valutategn',19 yen: 'Yensymbol',20 brvbar: 'Brutt loddrett strek',21 sect: 'Paragraftegn',22 uml: 'Tøddel',23 copy: 'Copyrighttegn',24 ordf: 'Feminin ordensindikator',25 laquo: 'Venstre anførselstegn',26 not: 'Negasjonstegn',27 reg: 'Registrert varemerke-tegn',28 macr: 'Makron',29 deg: 'Gradsymbol',30 sup2: 'Hevet totall',31 sup3: 'Hevet tretall',32 acute: 'Akutt aksent',33 micro: 'Mikrosymbol',34 para: 'Avsnittstegn',35 middot: 'Midtstilt prikk',36 cedil: 'Cedille',37 sup1: 'Hevet ettall',38 ordm: 'Maskulin ordensindikator',39 raquo: 'Høyre anførselstegn',40 frac14: 'Fjerdedelsbrøk',41 frac12: 'Halvbrøk',42 frac34: 'Tre fjerdedelers brøk',43 iquest: 'Omvendt spørsmålstegn',44 Agrave: 'Stor A med grav aksent',45 Aacute: 'Stor A med akutt aksent',46 Acirc: 'Stor A med cirkumfleks',47 Atilde: 'Stor A med tilde',48 Auml: 'Stor A med tøddel',49 Aring: 'Stor Å',50 AElig: 'Stor Æ',51 Ccedil: 'Stor C med cedille',52 Egrave: 'Stor E med grav aksent',53 Eacute: 'Stor E med akutt aksent',54 Ecirc: 'Stor E med cirkumfleks',55 Euml: 'Stor E med tøddel',56 Igrave: 'Stor I med grav aksent',57 Iacute: 'Stor I med akutt aksent',58 Icirc: 'Stor I med cirkumfleks',59 Iuml: 'Stor I med tøddel',60 ETH: 'Stor Edd/stungen D',61 Ntilde: 'Stor N med tilde',62 Ograve: 'Stor O med grav aksent',63 Oacute: 'Stor O med akutt aksent',64 Ocirc: 'Stor O med cirkumfleks',65 Otilde: 'Stor O med tilde',66 Ouml: 'Stor O med tøddel',67 times: 'Multiplikasjonstegn',68 Oslash: 'Stor Ø',69 Ugrave: 'Stor U med grav aksent',70 Uacute: 'Stor U med akutt aksent',71 Ucirc: 'Stor U med cirkumfleks',72 Uuml: 'Stor U med tøddel',73 Yacute: 'Stor Y med akutt aksent',74 THORN: 'Stor Thorn',75 szlig: 'Liten dobbelt-s/Eszett',76 agrave: 'Liten a med grav aksent',77 aacute: 'Liten a med akutt aksent',78 acirc: 'Liten a med cirkumfleks',79 atilde: 'Liten a med tilde',80 auml: 'Liten a med tøddel',81 aring: 'Liten å',82 aelig: 'Liten æ',83 ccedil: 'Liten c med cedille',84 egrave: 'Liten e med grav aksent',85 eacute: 'Liten e med akutt aksent',86 ecirc: 'Liten e med cirkumfleks',87 euml: 'Liten e med tøddel',88 igrave: 'Liten i med grav aksent',89 iacute: 'Liten i med akutt aksent',90 icirc: 'Liten i med cirkumfleks',91 iuml: 'Liten i med tøddel',92 eth: 'Liten edd/stungen d',93 ntilde: 'Liten n med tilde',94 ograve: 'Liten o med grav aksent',95 oacute: 'Liten o med akutt aksent',96 ocirc: 'Liten o med cirkumfleks',97 otilde: 'Liten o med tilde',98 ouml: 'Liten o med tøddel',99 divide: 'Divisjonstegn',100 oslash: 'Liten ø',101 ugrave: 'Liten u med grav aksent',102 uacute: 'Liten u med akutt aksent',103 ucirc: 'Liten u med cirkumfleks',104 uuml: 'Liten u med tøddel',105 yacute: 'Liten y med akutt aksent',106 thorn: 'Liten thorn',107 yuml: 'Liten y med tøddel',108 OElig: 'Stor ligatur av O og E',109 oelig: 'Liten ligatur av o og e',110 '372': 'Stor W med cirkumfleks',111 '374': 'Stor Y med cirkumfleks',112 '373': 'Liten w med cirkumfleks',113 '375': 'Liten y med cirkumfleks',114 sbquo: 'Enkelt lavt 9-anførselstegn',115 '8219': 'Enkelt høyt reversert 9-anførselstegn',116 bdquo: 'Dobbelt lavt 9-anførselstegn',117 hellip: 'Ellipse',118 trade: 'Varemerkesymbol',119 '9658': 'Svart høyrevendt peker',120 bull: 'Tykk interpunkt',121 rarr: 'Høyrevendt pil',122 rArr: 'Dobbel høyrevendt pil',123 hArr: 'Dobbel venstrevendt pil',124 diams: 'Svart ruter',125 asymp: 'Omtrent likhetstegn' ...

Full Screen

Full Screen

nb.js

Source:nb.js Github

copy

Full Screen

1/*2Copyright (c) 2003-2012, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.3For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license4*/56CKEDITOR.plugins.setLang( 'specialchar', 'nb',7{8 euro: 'Eurosymbol',9 lsquo: 'Venstre enkelt anførselstegn',10 rsquo: 'Høyre enkelt anførselstegn',11 ldquo: 'Venstre dobbelt anførselstegn',12 rdquo: 'Høyre anførsesltegn',13 ndash: 'Kort tankestrek',14 mdash: 'Lang tankestrek',15 iexcl: 'Omvendt utropstegn',16 cent: 'Centsymbol',17 pound: 'Pundsymbol',18 curren: 'Valutategn',19 yen: 'Yensymbol',20 brvbar: 'Brutt loddrett strek',21 sect: 'Paragraftegn',22 uml: 'Tøddel',23 copy: 'Copyrighttegn',24 ordf: 'Feminin ordensindikator',25 laquo: 'Venstre anførselstegn',26 not: 'Negasjonstegn',27 reg: 'Registrert varemerke-tegn',28 macr: 'Makron',29 deg: 'Gradsymbol',30 sup2: 'Hevet totall',31 sup3: 'Hevet tretall',32 acute: 'Akutt aksent',33 micro: 'Mikrosymbol',34 para: 'Avsnittstegn',35 middot: 'Midtstilt prikk',36 cedil: 'Cedille',37 sup1: 'Hevet ettall',38 ordm: 'Maskulin ordensindikator',39 raquo: 'Høyre anførselstegn',40 frac14: 'Fjerdedelsbrøk',41 frac12: 'Halvbrøk',42 frac34: 'Tre fjerdedelers brøk',43 iquest: 'Omvendt spørsmålstegn',44 Agrave: 'Stor A med grav aksent',45 Aacute: 'Stor A med akutt aksent',46 Acirc: 'Stor A med cirkumfleks',47 Atilde: 'Stor A med tilde',48 Auml: 'Stor A med tøddel',49 Aring: 'Stor Å',50 AElig: 'Stor Æ',51 Ccedil: 'Stor C med cedille',52 Egrave: 'Stor E med grav aksent',53 Eacute: 'Stor E med akutt aksent',54 Ecirc: 'Stor E med cirkumfleks',55 Euml: 'Stor E med tøddel',56 Igrave: 'Stor I med grav aksent',57 Iacute: 'Stor I med akutt aksent',58 Icirc: 'Stor I med cirkumfleks',59 Iuml: 'Stor I med tøddel',60 ETH: 'Stor Edd/stungen D',61 Ntilde: 'Stor N med tilde',62 Ograve: 'Stor O med grav aksent',63 Oacute: 'Stor O med akutt aksent',64 Ocirc: 'Stor O med cirkumfleks',65 Otilde: 'Stor O med tilde',66 Ouml: 'Stor O med tøddel',67 times: 'Multiplikasjonstegn',68 Oslash: 'Stor Ø',69 Ugrave: 'Stor U med grav aksent',70 Uacute: 'Stor U med akutt aksent',71 Ucirc: 'Stor U med cirkumfleks',72 Uuml: 'Stor U med tøddel',73 Yacute: 'Stor Y med akutt aksent',74 THORN: 'Stor Thorn',75 szlig: 'Liten dobbelt-s/Eszett',76 agrave: 'Liten a med grav aksent',77 aacute: 'Liten a med akutt aksent',78 acirc: 'Liten a med cirkumfleks',79 atilde: 'Liten a med tilde',80 auml: 'Liten a med tøddel',81 aring: 'Liten å',82 aelig: 'Liten æ',83 ccedil: 'Liten c med cedille',84 egrave: 'Liten e med grav aksent',85 eacute: 'Liten e med akutt aksent',86 ecirc: 'Liten e med cirkumfleks',87 euml: 'Liten e med tøddel',88 igrave: 'Liten i med grav aksent',89 iacute: 'Liten i med akutt aksent',90 icirc: 'Liten i med cirkumfleks',91 iuml: 'Liten i med tøddel',92 eth: 'Liten edd/stungen d',93 ntilde: 'Liten n med tilde',94 ograve: 'Liten o med grav aksent',95 oacute: 'Liten o med akutt aksent',96 ocirc: 'Liten o med cirkumfleks',97 otilde: 'Liten o med tilde',98 ouml: 'Liten o med tøddel',99 divide: 'Divisjonstegn',100 oslash: 'Liten ø',101 ugrave: 'Liten u med grav aksent',102 uacute: 'Liten u med akutt aksent',103 ucirc: 'Liten u med cirkumfleks',104 uuml: 'Liten u med tøddel',105 yacute: 'Liten y med akutt aksent',106 thorn: 'Liten thorn',107 yuml: 'Liten y med tøddel',108 OElig: 'Stor ligatur av O og E',109 oelig: 'Liten ligatur av o og e',110 '372': 'Stor W med cirkumfleks',111 '374': 'Stor Y med cirkumfleks',112 '373': 'Liten w med cirkumfleks',113 '375': 'Liten y med cirkumfleks',114 sbquo: 'Enkelt lavt 9-anførselstegn',115 '8219': 'Enkelt høyt reversert 9-anførselstegn',116 bdquo: 'Dobbelt lavt 9-anførselstegn',117 hellip: 'Ellipse',118 trade: 'Varemerkesymbol',119 '9658': 'Svart høyrevendt peker',120 bull: 'Tykk interpunkt',121 rarr: 'Høyrevendt pil',122 rArr: 'Dobbel høyrevendt pil',123 hArr: 'Dobbel venstrevendt pil',124 diams: 'Svart ruter',125 asymp: 'Omtrent likhetstegn' ...

Full Screen

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var BestClass = require('./BestClass.js');2var bestObject = new BestClass();3bestObject.med();4var BestClass = require('./BestClass.js');5var bestObject = new BestClass();6bestObject.max();7var BestClass = require('./BestClass.js');8var bestObject = new BestClass();9bestObject.min();10var BestClass = require('./BestClass.js');11var bestObject = new BestClass();12bestObject.avg();13var BestClass = require('./BestClass.js');14var bestObject = new BestClass();15bestObject.sum();16var BestClass = require('./BestClass.js');17var bestObject = new BestClass();18bestObject.std();19var BestClass = require('./BestClass.js');20var bestObject = new BestClass();21bestObject.var();22var BestClass = require('./BestClass.js');23var bestObject = new BestClass();24bestObject.mode();25var BestClass = require('./BestClass.js');26var bestObject = new BestClass();27bestObject.median();28var BestClass = require('./BestClass.js');29var bestObject = new BestClass();30bestObject.range();31var BestClass = require('./BestClass.js');32var bestObject = new BestClass();33bestObject.q1();34var BestClass = require('./BestClass.js');35var bestObject = new BestClass();36bestObject.q3();37var BestClass = require('./BestClass.js');38var bestObject = new BestClass();39bestObject.iqr();

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var BestLibrary = require('BestLibrary');2BestLibrary.med(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);3var BestLibrary = require('BestLibrary');4BestLibrary.med(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);5var BestLibrary = require('BestLibrary');6BestLibrary.med(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);7var BestLibrary = require('BestLibrary');8BestLibrary.med(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);9var BestLibrary = require('BestLibrary');10BestLibrary.med(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);11var BestLibrary = require('BestLibrary');12BestLibrary.med(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);13var BestLibrary = require('BestLibrary');14BestLibrary.med(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);15var BestLibrary = require('BestLibrary');16BestLibrary.med(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);17var BestLibrary = require('BestLibrary');18BestLibrary.med(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var BestMatch = require('best-match');2var bm = new BestMatch(['test1', 'test2', 'test3'], 'med');3console.log(bm.find('test4'));4var BestMatch = require('best-match');5var bm = new BestMatch(['test1', 'test2', 'test3'], 'lev');6console.log(bm.find('test4'));7var BestMatch = require('best-match');8var bm = new BestMatch(['test1', 'test2', 'test3'], 'jaro');9console.log(bm.find('test4'));10var BestMatch = require('best-match');11var bm = new BestMatch(['test1', 'test2', 'test3'], 'jaroWinkler');12console.log(bm.find('test4'));13var BestMatch = require('best-match');14var bm = new BestMatch(['test1', 'test2', 'test3'], 'jaroWinkler');15console.log(bm.find('test4'));16var BestMatch = require('best-match');17var bm = new BestMatch(['test1', 'test2', 'test3'], 'jaroWinkler');18console.log(bm.find('test4'));19var BestMatch = require('best-match');20var bm = new BestMatch(['test1', 'test2', 'test3'], 'jaroWinkler');21console.log(bm.find('test4'));22var BestMatch = require('best-match');23var bm = new BestMatch(['test1', 'test2', 'test

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run Best automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful