How to use type method in chromy

Best JavaScript code snippet using chromy

nav-data.js

Source:nav-data.js Github

copy

Full Screen



Full Screen

Full Screen

expoModules.js

Source:expoModules.js Github

copy

Full Screen

1module.exports = {2 AIRGoogleMapCalloutManager: {},3 AIRGoogleMapCalloutSubviewManager: {},4 AIRGoogleMapCircleManager: {},5 AIRGoogleMapHeatmapManager: {},6 AIRGoogleMapManager: {7 getConstants: { type: 'function' },8 legalNotice: { type: 'string' },9 animateCamera: { type: 'function', functionType: 'async' },10 animateToBearing: { type: 'function', functionType: 'async' },11 animateToCoordinate: { type: 'function', functionType: 'async' },12 animateToNavigation: { type: 'function', functionType: 'async' },13 animateToRegion: { type: 'function', functionType: 'async' },14 animateToViewingAngle: { type: 'function', functionType: 'async' },15 coordinateForPoint: { type: 'function', functionType: 'promise' },16 fitToCoordinates: { type: 'function', functionType: 'async' },17 fitToElements: { type: 'function', functionType: 'async' },18 fitToSuppliedMarkers: { type: 'function', functionType: 'async' },19 getCamera: { type: 'function', functionType: 'promise' },20 getMapBoundaries: { type: 'function', functionType: 'promise' },21 getMarkersFrames: { type: 'function', functionType: 'promise' },22 pointForCoordinate: { type: 'function', functionType: 'promise' },23 setCamera: { type: 'function', functionType: 'async' },24 setIndoorActiveLevelIndex: { type: 'function', functionType: 'async' },25 setMapBoundaries: { type: 'function', functionType: 'async' },26 takeSnapshot: { type: 'function', functionType: 'async' },27 },28 AIRGoogleMapMarkerManager: {29 getConstants: { type: 'function' },30 hideCallout: { type: 'function', functionType: 'async' },31 redraw: { type: 'function', functionType: 'async' },32 redrawCallout: { type: 'function', functionType: 'async' },33 showCallout: { type: 'function', functionType: 'async' },34 },35 AIRGoogleMapOverlayManager: {},36 AIRGoogleMapPolygonManager: {},37 AIRGoogleMapPolylineManager: {},38 AIRGoogleMapUrlTileManager: {},39 AIRGoogleMapWMSTileManager: {},40 AIRMapCalloutManager: {},41 AIRMapCalloutSubviewManager: {},42 AIRMapCircleManager: {},43 AIRMapLocalTileManager: {},44 AIRMapManager: {45 getConstants: { type: 'function' },46 animateCamera: { type: 'function', functionType: 'async' },47 animateToBearing: { type: 'function', functionType: 'async' },48 animateToCoordinate: { type: 'function', functionType: 'async' },49 animateToNavigation: { type: 'function', functionType: 'async' },50 animateToRegion: { type: 'function', functionType: 'async' },51 animateToViewingAngle: { type: 'function', functionType: 'async' },52 coordinateForPoint: { type: 'function', functionType: 'promise' },53 fitToCoordinates: { type: 'function', functionType: 'async' },54 fitToElements: { type: 'function', functionType: 'async' },55 fitToSuppliedMarkers: { type: 'function', functionType: 'async' },56 getCamera: { type: 'function', functionType: 'promise' },57 getMapBoundaries: { type: 'function', functionType: 'promise' },58 getMarkersFrames: { type: 'function', functionType: 'promise' },59 pointForCoordinate: { type: 'function', functionType: 'promise' },60 setCamera: { type: 'function', functionType: 'async' },61 takeSnapshot: { type: 'function', functionType: 'async' },62 },63 AIRMapMarkerManager: {64 getConstants: { type: 'function' },65 hideCallout: { type: 'function', functionType: 'async' },66 redrawCallout: { type: 'function', functionType: 'async' },67 showCallout: { type: 'function', functionType: 'async' },68 },69 AIRMapOverlayManager: {},70 AIRMapPolygonManager: {},71 AIRMapPolylineManager: {},72 AIRMapUrlTileManager: {},73 AIRMapWMSTileManager: {},74 ExpoNativeModuleIntrospection: {75 getConstants: { type: 'function' },76 getNativeModuleNamesAsync: { type: 'function', functionType: 'promise' },77 introspectNativeModuleAsync: { type: 'function', functionType: 'promise' },78 },79 ExponentNotifications: {80 getConstants: { type: 'function' },81 cancelAllScheduledNotificationsAsync: { type: 'function', functionType: 'promise' },82 cancelScheduledNotificationAsync: { type: 'function', functionType: 'promise' },83 createCategoryAsync: { type: 'function', functionType: 'promise' },84 deleteCategoryAsync: { type: 'function', functionType: 'promise' },85 getBadgeNumberAsync: { type: 'function', functionType: 'promise' },86 getDevicePushTokenAsync: { type: 'function', functionType: 'promise' },87 getExponentPushTokenAsync: { type: 'function', functionType: 'promise' },88 legacyScheduleLocalRepeatingNotification: { type: 'function', functionType: 'promise' },89 presentLocalNotification: { type: 'function', functionType: 'promise' },90 scheduleLocalNotification: { type: 'function', functionType: 'promise' },91 scheduleNotificationWithCalendar: { type: 'function', functionType: 'promise' },92 scheduleNotificationWithTimer: { type: 'function', functionType: 'promise' },93 setBadgeNumberAsync: { type: 'function', functionType: 'promise' },94 },95 ExpoRandom: {96 getRandomBase64StringAsync: { type: 'function', functionType: 'promise' },97 getRandomBase64String: { type: 'function' },98 },99 ExponentScopedModuleRegistry: {},100 ExponentSplashScreen: {101 getConstants: { type: 'function' },102 hide: { type: 'function', functionType: 'async' },103 preventAutoHide: { type: 'function', functionType: 'async' },104 },105 ExponentTest: {106 getConstants: { type: 'function' },107 isInCI: { type: 'number', mock: 0 },108 action: { type: 'function', functionType: 'promise' },109 completed: { type: 'function', functionType: 'async' },110 log: { type: 'function', functionType: 'async' },111 shouldSkipTestsRequiringPermissionsAsync: { type: 'function', functionType: 'promise' },112 },113 ExponentUpdates: {114 getConstants: { type: 'function' },115 checkForUpdateAsync: { type: 'function', functionType: 'promise' },116 fetchUpdateAsync: { type: 'function', functionType: 'promise' },117 reload: { type: 'function', functionType: 'async' },118 reloadFromCache: { type: 'function', functionType: 'async' },119 },120 ExponentUtil: {},121 LottieAnimationView: {122 VERSION: { type: 'number', mock: 1 },123 getConstants: { type: 'function' },124 play: { type: 'function', functionType: 'async' },125 reset: { type: 'function', functionType: 'async' },126 },127 NativeUnimoduleProxy: {128 exportedMethods: {129 type: 'object',130 mock: {131 AdIconViewManager: [],132 AdOptionsViewManager: [],133 CTKAdSettingsManager: [134 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'addTestDevice' },135 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'setIsChildDirected' },136 { key: 2, argumentsCount: 1, name: 'setMeditationService' },137 { key: 3, argumentsCount: 1, name: 'setUrlPrefix' },138 { key: 4, argumentsCount: 1, name: 'setLogLevel' },139 { key: 5, argumentsCount: 0, name: 'clearTestDevices' },140 ],141 CTKBannerViewManager: [],142 CTKInterstitialAdManager: [{ key: 0, argumentsCount: 1, name: 'showAd' }],143 CTKNativeAdManager: [144 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'disableAutoRefresh' },145 { key: 1, argumentsCount: 2, name: 'setMediaCachePolicy' },146 { key: 2, argumentsCount: 4, name: 'registerViewsForInteraction' },147 { key: 3, argumentsCount: 2, name: 'init' },148 ],149 ExpoAdsAdMob: [{ key: 0, argumentsCount: 1, name: 'setTestDeviceIDAsync' }],150 ExpoAdsAdMobBannerView: [],151 ExpoAdsAdMobInterstitialManager: [152 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'requestAd' },153 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'showAd' },154 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'dismissAd' },155 { key: 3, argumentsCount: 1, name: 'setAdUnitID' },156 { key: 4, argumentsCount: 0, name: 'getIsReady' },157 ],158 ExpoAdsAdMobRewardedVideoAdManager: [159 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'requestAd' },160 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'showAd' },161 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'dismissAd' },162 { key: 3, argumentsCount: 1, name: 'setAdUnitID' },163 { key: 4, argumentsCount: 0, name: 'getIsReady' },164 ],165 ExpoAmplitude: [166 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'setUserId' },167 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'logEvent' },168 { key: 2, argumentsCount: 2, name: 'logEventWithProperties' },169 { key: 3, argumentsCount: 1, name: 'initialize' },170 { key: 4, argumentsCount: 1, name: 'setTrackingOptions' },171 { key: 5, argumentsCount: 1, name: 'setUserProperties' },172 { key: 6, argumentsCount: 2, name: 'setGroup' },173 { key: 7, argumentsCount: 0, name: 'clearUserProperties' },174 ],175 ExpoAppAuth: [{ key: 0, argumentsCount: 1, name: 'executeAsync' }],176 ExpoAppleAuthentication: [177 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'isAvailableAsync' },178 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'requestAsync' },179 { key: 2, argumentsCount: 1, name: 'getCredentialStateAsync' },180 ],181 ExpoAppleAuthenticationButtonContinueBlack: [],182 ExpoAppleAuthenticationButtonContinueWhite: [],183 ExpoAppleAuthenticationButtonContinueWhiteOutline: [],184 ExpoAppleAuthenticationButtonSignInBlack: [],185 ExpoAppleAuthenticationButtonSignInWhite: [],186 ExpoAppleAuthenticationButtonSignInWhiteOutline: [],187 ExpoAppleAuthenticationButtonSignUpBlack: [],188 ExpoAppleAuthenticationButtonSignUpWhite: [],189 ExpoAppleAuthenticationButtonSignUpWhiteOutline: [],190 ExpoApplication: [191 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'getIosIdForVendorAsync' },192 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'getPushNotificationServiceEnvironmentAsync' },193 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'getApplicationReleaseTypeAsync' },194 { key: 3, argumentsCount: 0, name: 'getInstallationTimeAsync' },195 ],196 ExpoBackgroundFetch: [197 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'unregisterTaskAsync' },198 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'setMinimumIntervalAsync' },199 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'getStatusAsync' },200 { key: 3, argumentsCount: 2, name: 'registerTaskAsync' },201 ],202 ExpoBadgeModule: [203 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'setBadgeCountAsync' },204 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'getBadgeCountAsync' },205 ],206 ExpoBarCodeScannerModule: [207 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'getPermissionsAsync' },208 { key: 1, argumentsCount: 2, name: 'scanFromURLAsync' },209 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'requestPermissionsAsync' },210 ],211 ExpoBarCodeScannerView: [],212 ExpoBarometer: [213 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'isAvailableAsync' },214 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'setUpdateInterval' },215 ],216 ExpoBattery: [217 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'getBatteryLevelAsync' },218 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'isLowPowerModeEnabledAsync' },219 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'getBatteryStateAsync' },220 ],221 ExpoBlurViewManager: [{ key: 0, argumentsCount: 2, name: 'updateProps' }],222 ExpoBrightness: [223 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'getPermissionsAsync' },224 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'getSystemBrightnessAsync' },225 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'setSystemBrightnessAsync' },226 { key: 3, argumentsCount: 0, name: 'useSystemBrightnessAsync' },227 { key: 4, argumentsCount: 0, name: 'isUsingSystemBrightnessAsync' },228 { key: 5, argumentsCount: 0, name: 'getSystemBrightnessModeAsync' },229 { key: 6, argumentsCount: 0, name: 'requestPermissionsAsync' },230 { key: 7, argumentsCount: 1, name: 'setBrightnessAsync' },231 { key: 8, argumentsCount: 0, name: 'getBrightnessAsync' },232 { key: 9, argumentsCount: 0, name: 'setSystemBrightnessModeAsync' },233 ],234 ExpoCalendar: [235 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'deleteCalendarAsync' },236 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'deleteReminderAsync' },237 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'getCalendarPermissionsAsync' },238 { key: 3, argumentsCount: 2, name: 'deleteEventAsync' },239 { key: 4, argumentsCount: 0, name: 'requestRemindersPermissionsAsync' },240 { key: 5, argumentsCount: 3, name: 'getEventsAsync' },241 { key: 6, argumentsCount: 0, name: 'getSourcesAsync' },242 { key: 7, argumentsCount: 1, name: 'getReminderByIdAsync' },243 { key: 8, argumentsCount: 0, name: 'requestCalendarPermissionsAsync' },244 { key: 9, argumentsCount: 1, name: 'getAttendeesForEventAsync' },245 { key: 10, argumentsCount: 4, name: 'getRemindersAsync' },246 { key: 11, argumentsCount: 0, name: 'getRemindersPermissionsAsync' },247 { key: 12, argumentsCount: 2, name: 'saveEventAsync' },248 { key: 13, argumentsCount: 1, name: 'getCalendarsAsync' },249 { key: 14, argumentsCount: 2, name: 'getEventByIdAsync' },250 { key: 15, argumentsCount: 0, name: 'getDefaultCalendarAsync' },251 { key: 16, argumentsCount: 1, name: 'saveCalendarAsync' },252 { key: 17, argumentsCount: 1, name: 'saveReminderAsync' },253 { key: 18, argumentsCount: 1, name: 'getSourceByIdAsync' },254 ],255 ExpoCellular: [{ key: 0, argumentsCount: 0, name: 'getCellularGenerationAsync' }],256 ExpoContacts: [257 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'getDefaultContainerIdentifierAsync' },258 { key: 1, argumentsCount: 2, name: 'addExistingGroupToContainerAsync' },259 { key: 2, argumentsCount: 2, name: 'createGroupAsync' },260 { key: 3, argumentsCount: 2, name: 'addContactAsync' },261 { key: 4, argumentsCount: 1, name: 'removeGroupAsync' },262 { key: 5, argumentsCount: 2, name: 'removeContactFromGroupAsync' },263 { key: 6, argumentsCount: 1, name: 'removeContactAsync' },264 { key: 7, argumentsCount: 0, name: 'getPermissionsAsync' },265 { key: 8, argumentsCount: 1, name: 'updateContactAsync' },266 { key: 9, argumentsCount: 1, name: 'getGroupsAsync' },267 { key: 10, argumentsCount: 2, name: 'addExistingContactToGroupAsync' },268 { key: 11, argumentsCount: 1, name: 'getContainersAsync' },269 { key: 12, argumentsCount: 0, name: 'requestPermissionsAsync' },270 { key: 13, argumentsCount: 2, name: 'updateGroupNameAsync' },271 { key: 14, argumentsCount: 1, name: 'getContactsAsync' },272 { key: 15, argumentsCount: 3, name: 'presentFormAsync' },273 { key: 16, argumentsCount: 1, name: 'writeContactToFileAsync' },274 { key: 17, argumentsCount: 0, name: 'dismissFormAsync' },275 ],276 ExpoCrypto: [{ key: 0, argumentsCount: 3, name: 'digestStringAsync' }],277 ExpoDevice: [278 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'getDeviceTypeAsync' },279 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'isRootedExperimentalAsync' },280 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'getUptimeAsync' },281 ],282 ExpoDocumentPicker: [{ key: 0, argumentsCount: 1, name: 'getDocumentAsync' }],283 ExpoErrorRecovery: [{ key: 0, argumentsCount: 1, name: 'saveRecoveryProps' }],284 ExpoFaceDetector: [{ key: 0, argumentsCount: 1, name: 'detectFaces' }],285 ExpoFirebaseAnalytics: [286 { key: 0, argumentsCount: 2, name: 'logEvent' },287 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'setUserId' },288 { key: 2, argumentsCount: 1, name: 'setUserProperties' },289 { key: 3, argumentsCount: 2, name: 'setCurrentScreen' },290 { key: 4, argumentsCount: 0, name: 'resetAnalyticsData' },291 { key: 5, argumentsCount: 1, name: 'setAnalyticsCollectionEnabled' },292 ],293 ExpoFirebaseCore: [],294 ExpoFontLoader: [{ key: 0, argumentsCount: 2, name: 'loadAsync' }],295 ExpoGoogleSignIn: [296 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'getTokensAsync' },297 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'getPhotoAsync' },298 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'getCurrentUserAsync' },299 { key: 3, argumentsCount: 0, name: 'disconnectAsync' },300 { key: 4, argumentsCount: 0, name: 'signOutAsync' },301 { key: 5, argumentsCount: 1, name: 'initAsync' },302 { key: 6, argumentsCount: 0, name: 'signInAsync' },303 { key: 7, argumentsCount: 0, name: 'signInSilentlyAsync' },304 { key: 8, argumentsCount: 0, name: 'isConnectedAsync' },305 ],306 ExpoHaptics: [307 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'selectionAsync' },308 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'notificationAsync' },309 { key: 2, argumentsCount: 1, name: 'impactAsync' },310 ],311 ExpoImageManipulator: [{ key: 0, argumentsCount: 3, name: 'manipulateAsync' }],312 ExpoKeepAwake: [313 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'activate' },314 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'deactivate' },315 ],316 ExpoLinearGradientManager: [],317 ExpoLocalAuthentication: [318 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'supportedAuthenticationTypesAsync' },319 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'isEnrolledAsync' },320 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'hasHardwareAsync' },321 { key: 3, argumentsCount: 1, name: 'authenticateAsync' },322 ],323 ExpoLocalization: [{ key: 0, argumentsCount: 0, name: 'getLocalizationAsync' }],324 ExpoLocation: [325 { key: 0, argumentsCount: 2, name: 'watchPositionImplAsync' },326 { key: 1, argumentsCount: 2, name: 'startLocationUpdatesAsync' },327 { key: 2, argumentsCount: 1, name: 'removeWatchAsync' },328 { key: 3, argumentsCount: 0, name: 'hasServicesEnabledAsync' },329 { key: 4, argumentsCount: 0, name: 'getProviderStatusAsync' },330 { key: 5, argumentsCount: 1, name: 'hasStartedLocationUpdatesAsync' },331 { key: 6, argumentsCount: 1, name: 'geocodeAsync' },332 { key: 7, argumentsCount: 0, name: 'getPermissionsAsync' },333 { key: 8, argumentsCount: 2, name: 'startGeofencingAsync' },334 { key: 9, argumentsCount: 1, name: 'getCurrentPositionAsync' },335 { key: 10, argumentsCount: 0, name: 'requestPermissionsAsync' },336 { key: 11, argumentsCount: 1, name: 'stopGeofencingAsync' },337 { key: 12, argumentsCount: 1, name: 'stopLocationUpdatesAsync' },338 { key: 13, argumentsCount: 1, name: 'hasStartedGeofencingAsync' },339 { key: 14, argumentsCount: 1, name: 'reverseGeocodeAsync' },340 { key: 15, argumentsCount: 1, name: 'watchDeviceHeading' },341 { key: 16, argumentsCount: 0, name: 'getLastKnownPositionAsync' },342 ],343 ExpoMailComposer: [344 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'isAvailableAsync' },345 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'composeAsync' },346 ],347 ExpoNetwork: [348 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'getIpAddressAsync' },349 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'getMacAddressAsync' },350 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'getNetworkStateAsync' },351 ],352 ExpoNotificationPermissionsModule: [353 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'getPermissionsAsync' },354 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'requestPermissionsAsync' },355 ],356 ExpoNotificationPresenter: [357 { key: 0, argumentsCount: 2, name: 'presentNotificationAsync' },358 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'dismissNotificationAsync' },359 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'getPresentedNotificationsAsync' },360 { key: 3, argumentsCount: 0, name: 'dismissAllNotificationsAsync' },361 ],362 ExpoNotificationScheduler: [363 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'cancelAllScheduledNotificationsAsync' },364 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'getAllScheduledNotificationsAsync' },365 { key: 2, argumentsCount: 3, name: 'scheduleNotificationAsync' },366 { key: 3, argumentsCount: 1, name: 'cancelScheduledNotificationAsync' },367 ],368 ExpoNotificationsEmitter: [],369 ExpoNotificationsHandlerModule: [370 { key: 0, argumentsCount: 2, name: 'handleNotificationAsync' },371 ],372 ExpoPermissions: [373 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'getAsync' },374 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'askAsync' },375 ],376 ExpoPublisherBannerView: [],377 ExpoPushTokenManager: [{ key: 0, argumentsCount: 0, name: 'getDevicePushTokenAsync' }],378 ExpoSMS: [379 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'isAvailableAsync' },380 { key: 1, argumentsCount: 3, name: 'sendSMSAsync' },381 ],382 ExpoScreenCapture: [383 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'preventScreenCapture' },384 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'allowScreenCapture' },385 ],386 ExpoScreenOrientation: [387 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'lockAsync' },388 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'supportsOrientationLockAsync' },389 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'getOrientationAsync' },390 { key: 3, argumentsCount: 1, name: 'lockPlatformAsync' },391 { key: 4, argumentsCount: 0, name: 'getOrientationLockAsync' },392 { key: 5, argumentsCount: 0, name: 'getPlatformOrientationLockAsync' },393 ],394 ExpoSecureStore: [395 { key: 0, argumentsCount: 2, name: 'getValueWithKeyAsync' },396 { key: 1, argumentsCount: 2, name: 'deleteValueWithKeyAsync' },397 { key: 2, argumentsCount: 3, name: 'setValueWithKeyAsync' },398 ],399 ExpoSharing: [{ key: 0, argumentsCount: 2, name: 'shareAsync' }],400 ExpoStoreReview: [401 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'isAvailableAsync' },402 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'requestReview' },403 ],404 ExpoTaskManager: [405 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'isTaskRegisteredAsync' },406 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'unregisterTaskAsync' },407 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'unregisterAllTasksAsync' },408 { key: 3, argumentsCount: 0, name: 'getRegisteredTasksAsync' },409 { key: 4, argumentsCount: 1, name: 'getTaskOptionsAsync' },410 { key: 5, argumentsCount: 2, name: 'notifyTaskFinishedAsync' },411 ],412 ExpoUpdates: [413 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'reload' },414 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'checkForUpdateAsync' },415 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'fetchUpdateAsync' },416 ],417 ExpoVideoManager: [{ key: 0, argumentsCount: 2, name: 'setFullscreen' }],418 ExpoVideoThumbnails: [{ key: 0, argumentsCount: 2, name: 'getThumbnail' }],419 ExpoWebBrowser: [420 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'coolDownAsync' },421 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'dismissBrowser' },422 { key: 2, argumentsCount: 2, name: 'openBrowserAsync' },423 { key: 3, argumentsCount: 2, name: 'mayInitWithUrlAsync' },424 { key: 4, argumentsCount: 0, name: 'dismissAuthSession' },425 { key: 5, argumentsCount: 1, name: 'warmUpAsync' },426 { key: 6, argumentsCount: 0, name: 'getCustomTabsSupportingBrowsers' },427 { key: 7, argumentsCount: 2, name: 'openAuthSessionAsync' },428 ],429 ExponentAV: [430 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'getStatusForVideo' },431 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'setAudioMode' },432 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'unloadAudioRecorder' },433 { key: 3, argumentsCount: 0, name: 'stopAudioRecording' },434 { key: 4, argumentsCount: 0, name: 'requestPermissionsAsync' },435 { key: 5, argumentsCount: 3, name: 'loadForVideo' },436 { key: 6, argumentsCount: 1, name: 'setAudioIsEnabled' },437 { key: 7, argumentsCount: 1, name: 'prepareAudioRecorder' },438 { key: 8, argumentsCount: 2, name: 'replayVideo' },439 { key: 9, argumentsCount: 0, name: 'getPermissionsAsync' },440 { key: 10, argumentsCount: 1, name: 'unloadForSound' },441 { key: 11, argumentsCount: 2, name: 'setStatusForSound' },442 { key: 12, argumentsCount: 1, name: 'unloadForVideo' },443 { key: 13, argumentsCount: 2, name: 'replaySound' },444 { key: 14, argumentsCount: 0, name: 'getAudioRecordingStatus' },445 { key: 15, argumentsCount: 2, name: 'setStatusForVideo' },446 { key: 16, argumentsCount: 2, name: 'loadForSound' },447 { key: 17, argumentsCount: 0, name: 'pauseAudioRecording' },448 { key: 18, argumentsCount: 1, name: 'getStatusForSound' },449 { key: 19, argumentsCount: 0, name: 'startAudioRecording' },450 ],451 ExponentAccelerometer: [452 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'isAvailableAsync' },453 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'setUpdateInterval' },454 ],455 ExponentCameraManager: [456 { key: 0, argumentsCount: 2, name: 'record' },457 { key: 1, argumentsCount: 2, name: 'takePicture' },458 { key: 2, argumentsCount: 2, name: 'getAvailablePictureSizes' },459 { key: 3, argumentsCount: 1, name: 'pausePreview' },460 { key: 4, argumentsCount: 0, name: 'getPermissionsAsync' },461 { key: 5, argumentsCount: 1, name: 'resumePreview' },462 { key: 6, argumentsCount: 1, name: 'stopRecording' },463 { key: 7, argumentsCount: 0, name: 'requestPermissionsAsync' },464 ],465 ExponentConstants: [{ key: 0, argumentsCount: 0, name: 'getWebViewUserAgentAsync' }],466 ExponentDeviceMotion: [467 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'isAvailableAsync' },468 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'setUpdateInterval' },469 ],470 ExponentFacebook: [471 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'logInWithReadPermissionsAsync' },472 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'setAdvertiserIDCollectionEnabledAsync' },473 { key: 2, argumentsCount: 1, name: 'setAutoLogAppEventsEnabledAsync' },474 { key: 3, argumentsCount: 2, name: 'initializeAsync' },475 { key: 4, argumentsCount: 1, name: 'setAutoInitEnabledAsync' },476 ],477 ExponentFileSystem: [478 { key: 0, argumentsCount: 3, name: 'uploadAsync' },479 { key: 1, argumentsCount: 2, name: 'readDirectoryAsync' },480 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'getTotalDiskCapacityAsync' },481 { key: 3, argumentsCount: 2, name: 'getInfoAsync' },482 { key: 4, argumentsCount: 3, name: 'downloadAsync' },483 { key: 5, argumentsCount: 3, name: 'writeAsStringAsync' },484 { key: 6, argumentsCount: 2, name: 'deleteAsync' },485 { key: 7, argumentsCount: 1, name: 'moveAsync' },486 { key: 8, argumentsCount: 0, name: 'getFreeDiskStorageAsync' },487 { key: 9, argumentsCount: 2, name: 'readAsStringAsync' },488 { key: 10, argumentsCount: 5, name: 'downloadResumableStartAsync' },489 { key: 11, argumentsCount: 2, name: 'makeDirectoryAsync' },490 { key: 12, argumentsCount: 1, name: 'copyAsync' },491 { key: 13, argumentsCount: 1, name: 'downloadResumablePauseAsync' },492 ],493 ExponentGLObjectManager: [494 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'createContextAsync' },495 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'destroyContextAsync' },496 { key: 2, argumentsCount: 1, name: 'destroyObjectAsync' },497 { key: 3, argumentsCount: 2, name: 'createCameraTextureAsync' },498 { key: 4, argumentsCount: 2, name: 'takeSnapshotAsync' },499 ],500 ExponentGLViewManager: [],501 ExponentGyroscope: [502 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'isAvailableAsync' },503 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'setUpdateInterval' },504 ],505 ExponentImagePicker: [506 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'getCameraRollPermissionsAsync' },507 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'requestCameraPermissionsAsync' },508 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'requestCameraRollPermissionsAsync' },509 { key: 3, argumentsCount: 1, name: 'launchCameraAsync' },510 { key: 4, argumentsCount: 0, name: 'getCameraPermissionsAsync' },511 { key: 5, argumentsCount: 1, name: 'launchImageLibraryAsync' },512 ],513 ExponentMagnetometer: [514 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'isAvailableAsync' },515 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'setUpdateInterval' },516 ],517 ExponentMagnetometerUncalibrated: [518 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'isAvailableAsync' },519 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'setUpdateInterval' },520 ],521 ExponentMediaLibrary: [522 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'createAssetAsync' },523 { key: 1, argumentsCount: 1, name: 'deleteAssetsAsync' },524 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'getPermissionsAsync' },525 { key: 3, argumentsCount: 2, name: 'removeAssetsFromAlbumAsync' },526 { key: 4, argumentsCount: 1, name: 'saveToLibraryAsync' },527 { key: 5, argumentsCount: 0, name: 'requestPermissionsAsync' },528 { key: 6, argumentsCount: 1, name: 'getAlbumsAsync' },529 { key: 7, argumentsCount: 1, name: 'getAssetsAsync' },530 { key: 8, argumentsCount: 2, name: 'createAlbumAsync' },531 { key: 9, argumentsCount: 2, name: 'deleteAlbumsAsync' },532 { key: 10, argumentsCount: 0, name: 'getMomentsAsync' },533 { key: 11, argumentsCount: 2, name: 'addAssetsToAlbumAsync' },534 { key: 12, argumentsCount: 1, name: 'getAssetInfoAsync' },535 { key: 13, argumentsCount: 1, name: 'getAlbumAsync' },536 ],537 ExponentPedometer: [538 { key: 0, argumentsCount: 2, name: 'getStepCountAsync' },539 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'isAvailableAsync' },540 ],541 ExponentPrint: [542 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'print' },543 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'selectPrinter' },544 { key: 2, argumentsCount: 1, name: 'printToFileAsync' },545 ],546 ExponentSQLite: [547 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'close' },548 { key: 1, argumentsCount: 3, name: 'exec' },549 ],550 ExponentSegment: [551 { key: 0, argumentsCount: 1, name: 'setEnabledAsync' },552 { key: 1, argumentsCount: 2, name: 'screenWithProperties' },553 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'flush' },554 { key: 3, argumentsCount: 1, name: 'screen' },555 { key: 4, argumentsCount: 1, name: 'identify' },556 { key: 5, argumentsCount: 2, name: 'identifyWithTraits' },557 { key: 6, argumentsCount: 2, name: 'trackWithProperties' },558 { key: 7, argumentsCount: 2, name: 'groupWithTraits' },559 { key: 8, argumentsCount: 1, name: 'initialize' },560 { key: 9, argumentsCount: 0, name: 'getEnabledAsync' },561 { key: 10, argumentsCount: 2, name: 'alias' },562 { key: 11, argumentsCount: 1, name: 'group' },563 { key: 12, argumentsCount: 1, name: 'track' },564 { key: 13, argumentsCount: 0, name: 'reset' },565 ],566 ExponentSpeech: [567 { key: 0, argumentsCount: 3, name: 'speak' },568 { key: 1, argumentsCount: 0, name: 'stop' },569 { key: 2, argumentsCount: 0, name: 'pause' },570 { key: 3, argumentsCount: 0, name: 'resume' },571 { key: 4, argumentsCount: 0, name: 'isSpeaking' },572 { key: 5, argumentsCount: 0, name: 'getVoices' },573 ],574 MediaViewManager: [],575 NotificationsInstallationIdProvider: [576 { key: 0, argumentsCount: 0, name: 'getInstallationIdAsync' },577 ],578 },579 },580 getConstants: { type: 'function' },581 modulesConstants: {582 type: 'mock',583 mockDefinition: {584 CTKAdSettingsManager: {585 addListener: { type: 'function' },586 addTestDevice: { type: 'function' },587 clearTestDevices: { type: 'function' },588 currentDeviceHash: { type: 'string' },589 removeListeners: { type: 'function' },590 setIsChildDirected: { type: 'function' },591 setLogLevel: { type: 'function' },592 setMeditationService: { type: 'function' },593 setUrlPrefix: { type: 'function' },594 },595 ExpoAppAuth: {596 OAuthRedirect: { type: 'array' },597 URLSchemes: { type: 'array' },598 addListener: { type: 'function' },599 executeAsync: { type: 'function' },600 removeListeners: { type: 'function' },601 },602 ExpoApplication: {603 addListener: { type: 'function' },604 applicationId: { type: 'string' },605 applicationName: { type: 'string' },606 getApplicationReleaseTypeAsync: { type: 'function' },607 getInstallationTimeAsync: { type: 'function' },608 getIosIdForVendorAsync: { type: 'function' },609 getPushNotificationServiceEnvironmentAsync: { type: 'function' },610 nativeApplicationVersion: { type: 'string' },611 nativeBuildVersion: { type: 'string' },612 removeListeners: { type: 'function' },613 },614 ExpoBarCodeScannerModule: {615 BarCodeType: { type: 'object' },616 Type: { type: 'object' },617 addListener: { type: 'function' },618 getPermissionsAsync: { type: 'function' },619 removeListeners: { type: 'function' },620 requestPermissionsAsync: { type: 'function' },621 scanFromURLAsync: { type: 'function' },622 },623 ExpoBattery: {624 addListener: { type: 'function' },625 getBatteryLevelAsync: { type: 'function' },626 getBatteryStateAsync: { type: 'function' },627 isLowPowerModeEnabledAsync: { type: 'function' },628 isSupported: { type: 'boolean', mock: true },629 removeListeners: { type: 'function' },630 },631 ExpoCellular: {632 addListener: { type: 'function' },633 allowsVoip: { type: 'boolean', mock: true },634 carrier: { type: 'string' },635 getCellularGenerationAsync: { type: 'function' },636 isoCountryCode: { type: 'string' },637 mobileCountryCode: { type: 'string' },638 mobileNetworkCode: { type: 'string' },639 removeListeners: { type: 'function' },640 },641 ExpoDevice: {642 addListener: { type: 'function' },643 brand: { type: 'string' },644 deviceName: { type: 'string' },645 deviceYearClass: { type: 'number', mock: 2013 },646 getDeviceTypeAsync: { type: 'function' },647 getUptimeAsync: { type: 'function' },648 isDevice: { type: 'boolean', mock: true },649 isRootedExperimentalAsync: { type: 'function' },650 manufacturer: { type: 'string' },651 modelId: { type: 'string' },652 osBuildId: { type: 'string' },653 osInternalBuildId: { type: 'string' },654 osName: { type: 'string' },655 osVersion: { type: 'string' },656 removeListeners: { type: 'function' },657 supportedCpuArchitectures: { type: 'array' },658 totalMemory: { type: 'number', mock: 1048576000 },659 },660 ExpoErrorRecovery: {661 addListener: { type: 'function' },662 recoveredProps: { type: 'object', mock: null },663 removeListeners: { type: 'function' },664 saveRecoveryProps: { type: 'function' },665 },666 ExpoFaceDetector: {667 Classifications: { type: 'object' },668 Landmarks: { type: 'object' },669 Mode: { type: 'object' },670 addListener: { type: 'function' },671 detectFaces: { type: 'function' },672 removeListeners: { type: 'function' },673 },674 ExpoFirebaseCore: {675 DEFAULT_APP_NAME: { type: 'string' },676 addListener: { type: 'function' },677 removeListeners: { type: 'function' },678 },679 ExpoGoogleSignIn: {680 ERRORS: { type: 'object' },681 SCOPES: { type: 'object' },682 TYPES: { type: 'object' },683 addListener: { type: 'function' },684 disconnectAsync: { type: 'function' },685 getCurrentUserAsync: { type: 'function' },686 getPhotoAsync: { type: 'function' },687 getTokensAsync: { type: 'function' },688 initAsync: { type: 'function' },689 isConnectedAsync: { type: 'function' },690 removeListeners: { type: 'function' },691 signInAsync: { type: 'function' },692 signInSilentlyAsync: { type: 'function' },693 signOutAsync: { type: 'function' },694 },695 ExpoLocalization: {696 addListener: { type: 'function' },697 getLocalizationAsync: { type: 'function' },698 isRTL: { type: 'boolean', mock: false },699 isoCurrencyCodes: { type: 'array' },700 locale: { type: 'string' },701 locales: { type: 'array' },702 region: { type: 'string' },703 removeListeners: { type: 'function' },704 timezone: { type: 'string' },705 },706 ExpoSecureStore: {707 AFTER_FIRST_UNLOCK: { type: 'number', mock: 0 },708 AFTER_FIRST_UNLOCK_THIS_DEVICE_ONLY: { type: 'number', mock: 1 },709 ALWAYS: { type: 'number', mock: 2 },710 ALWAYS_THIS_DEVICE_ONLY: { type: 'number', mock: 4 },711 WHEN_PASSCODE_SET_THIS_DEVICE_ONLY: { type: 'number', mock: 3 },712 WHEN_UNLOCKED: { type: 'number', mock: 5 },713 WHEN_UNLOCKED_THIS_DEVICE_ONLY: { type: 'number', mock: 6 },714 addListener: { type: 'function' },715 deleteValueWithKeyAsync: { type: 'function' },716 getValueWithKeyAsync: { type: 'function' },717 removeListeners: { type: 'function' },718 setValueWithKeyAsync: { type: 'function' },719 },720 ExpoTaskManager: {721 EVENT_NAME: { type: 'string' },722 addListener: { type: 'function' },723 getRegisteredTasksAsync: { type: 'function' },724 getTaskOptionsAsync: { type: 'function' },725 isTaskRegisteredAsync: { type: 'function' },726 notifyTaskFinishedAsync: { type: 'function' },727 removeListeners: { type: 'function' },728 unregisterAllTasksAsync: { type: 'function' },729 unregisterTaskAsync: { type: 'function' },730 },731 ExpoVideoManager: {732 ScaleAspectFill: { type: 'string' },733 ScaleAspectFit: { type: 'string' },734 ScaleNone: { type: 'string' },735 ScaleToFill: { type: 'string' },736 addListener: { type: 'function' },737 removeListeners: { type: 'function' },738 setFullscreen: { type: 'function' },739 },740 ExponentAV: {741 Qualities: { type: 'object' },742 addListener: { type: 'function' },743 getAudioRecordingStatus: { type: 'function' },744 getPermissionsAsync: { type: 'function' },745 getStatusForSound: { type: 'function' },746 getStatusForVideo: { type: 'function' },747 loadForSound: { type: 'function' },748 loadForVideo: { type: 'function' },749 pauseAudioRecording: { type: 'function' },750 prepareAudioRecorder: { type: 'function' },751 removeListeners: { type: 'function' },752 replaySound: { type: 'function' },753 replayVideo: { type: 'function' },754 requestPermissionsAsync: { type: 'function' },755 setAudioIsEnabled: { type: 'function' },756 setAudioMode: { type: 'function' },757 setStatusForSound: { type: 'function' },758 setStatusForVideo: { type: 'function' },759 startAudioRecording: { type: 'function' },760 stopAudioRecording: { type: 'function' },761 unloadAudioRecorder: { type: 'function' },762 unloadForSound: { type: 'function' },763 unloadForVideo: { type: 'function' },764 },765 ExponentCameraManager: {766 AutoFocus: { type: 'object' },767 FlashMode: { type: 'object' },768 Type: { type: 'object' },769 VideoQuality: { type: 'object' },770 VideoStabilization: { type: 'object' },771 WhiteBalance: { type: 'object' },772 addListener: { type: 'function' },773 getAvailablePictureSizes: { type: 'function' },774 getPermissionsAsync: { type: 'function' },775 pausePreview: { type: 'function' },776 record: { type: 'function' },777 removeListeners: { type: 'function' },778 requestPermissionsAsync: { type: 'function' },779 resumePreview: { type: 'function' },780 stopRecording: { type: 'function' },781 takePicture: { type: 'function' },782 },783 ExponentConstants: {784 addListener: { type: 'function' },785 appOwnership: { type: 'string' },786 debugMode: { type: 'boolean', mock: true },787 deviceName: { type: 'string' },788 deviceYearClass: { type: 'number', mock: 2013 },789 experienceUrl: { type: 'string' },790 expoRuntimeVersion: { type: 'string' },791 expoVersion: { type: 'string' },792 getWebViewUserAgentAsync: { type: 'function' },793 installationId: { type: 'string' },794 isDetached: { type: 'boolean', mock: false },795 isDevice: { type: 'boolean', mock: true },796 isHeadless: { type: 'boolean', mock: false },797 linkingUri: { type: 'string' },798 manifest: { type: 'object' },799 nativeAppVersion: { type: 'string' },800 nativeBuildVersion: { type: 'string' },801 platform: { type: 'object' },802 removeListeners: { type: 'function' },803 sessionId: { type: 'string' },804 statusBarHeight: { type: 'number', mock: 20 },805 supportedExpoSdks: { type: 'array' },806 systemFonts: { type: 'array' },807 },808 ExponentDeviceMotion: {809 Gravity: { type: 'number', mock: 9.80665 },810 addListener: { type: 'function' },811 isAvailableAsync: { type: 'function' },812 removeListeners: { type: 'function' },813 setUpdateInterval: { type: 'function' },814 },815 ExponentFileSystem: {816 addListener: { type: 'function' },817 bundleDirectory: { type: 'object', mock: null },818 bundledAssets: { type: 'object', mock: null },819 cacheDirectory: { type: 'string' },820 copyAsync: { type: 'function' },821 deleteAsync: { type: 'function' },822 documentDirectory: { type: 'string' },823 downloadAsync: { type: 'function' },824 downloadResumablePauseAsync: { type: 'function' },825 downloadResumableStartAsync: { type: 'function' },826 getFreeDiskStorageAsync: { type: 'function' },827 getInfoAsync: { type: 'function' },828 getTotalDiskCapacityAsync: { type: 'function' },829 makeDirectoryAsync: { type: 'function' },830 moveAsync: { type: 'function' },831 readAsStringAsync: { type: 'function' },832 readDirectoryAsync: { type: 'function' },833 removeListeners: { type: 'function' },834 uploadAsync: { type: 'function' },835 writeAsStringAsync: { type: 'function' },836 },837 ExponentMediaLibrary: {838 CHANGE_LISTENER_NAME: { type: 'string' },839 MediaType: { type: 'object' },840 SortBy: { type: 'object' },841 addAssetsToAlbumAsync: { type: 'function' },842 addListener: { type: 'function' },843 createAlbumAsync: { type: 'function' },844 createAssetAsync: { type: 'function' },845 deleteAlbumsAsync: { type: 'function' },846 deleteAssetsAsync: { type: 'function' },847 getAlbumAsync: { type: 'function' },848 getAlbumsAsync: { type: 'function' },849 getAssetInfoAsync: { type: 'function' },850 getAssetsAsync: { type: 'function' },851 getMomentsAsync: { type: 'function' },852 getPermissionsAsync: { type: 'function' },853 removeAssetsFromAlbumAsync: { type: 'function' },854 removeListeners: { type: 'function' },855 requestPermissionsAsync: { type: 'function' },856 saveToLibraryAsync: { type: 'function' },857 },858 ExponentPrint: {859 Orientation: { type: 'object' },860 addListener: { type: 'function' },861 print: { type: 'function' },862 printToFileAsync: { type: 'function' },863 removeListeners: { type: 'function' },864 selectPrinter: { type: 'function' },865 },866 },867 },868 viewManagersNames: {869 type: 'array',870 mock: [871 'AdIconView',872 'AdOptionsView',873 'CTKBannerView',874 'CTKNativeAd',875 'ExpoAdsAdMobBannerView',876 'ExpoAdsPublisherBannerView',877 'ExpoAppleAuthenticationButtonContinueBlack',878 'ExpoAppleAuthenticationButtonContinueWhite',879 'ExpoAppleAuthenticationButtonContinueWhiteOutline',880 'ExpoAppleAuthenticationButtonSignInBlack',881 'ExpoAppleAuthenticationButtonSignInWhite',882 'ExpoAppleAuthenticationButtonSignInWhiteOutline',883 'ExpoAppleAuthenticationButtonSignUpBlack',884 'ExpoAppleAuthenticationButtonSignUpWhite',885 'ExpoAppleAuthenticationButtonSignUpWhiteOutline',886 'ExpoBarCodeScannerView',887 'ExpoBlurView',888 'ExpoLinearGradient',889 'ExpoVideoView',890 'ExponentCamera',891 'ExponentGLView',892 'MediaView',893 ],894 },895 callMethod: { type: 'function', functionType: 'promise' },896 },897 RNAWSCognito: {898 getConstants: { type: 'function' },899 computeModPow: { type: 'function', functionType: 'async' },900 computeS: { type: 'function', functionType: 'async' },901 },902 RNBranch: {903 ADD_TO_CART_EVENT: { type: 'string' },904 ADD_TO_WISHLIST_EVENT: { type: 'string' },905 INIT_SESSION_ERROR: { type: 'string' },906 INIT_SESSION_SUCCESS: { type: 'string' },907 PURCHASED_EVENT: { type: 'string' },908 PURCHASE_INITIATED_EVENT: { type: 'string' },909 REGISTER_VIEW_EVENT: { type: 'string' },910 SHARE_COMPLETED_EVENT: { type: 'string' },911 SHARE_INITIATED_EVENT: { type: 'string' },912 STANDARD_EVENT_ACHIEVE_LEVEL: { type: 'string' },913 STANDARD_EVENT_ADD_PAYMENT_INFO: { type: 'string' },914 STANDARD_EVENT_ADD_TO_CART: { type: 'string' },915 STANDARD_EVENT_ADD_TO_WISHLIST: { type: 'string' },916 STANDARD_EVENT_COMPLETE_REGISTRATION: { type: 'string' },917 STANDARD_EVENT_COMPLETE_TUTORIAL: { type: 'string' },918 STANDARD_EVENT_INITIATE_PURCHASE: { type: 'string' },919 STANDARD_EVENT_PURCHASE: { type: 'string' },920 STANDARD_EVENT_RATE: { type: 'string' },921 STANDARD_EVENT_SEARCH: { type: 'string' },922 STANDARD_EVENT_SHARE: { type: 'string' },923 STANDARD_EVENT_SPEND_CREDITS: { type: 'string' },924 STANDARD_EVENT_UNLOCK_ACHIEVEMENT: { type: 'string' },925 STANDARD_EVENT_VIEW_CART: { type: 'string' },926 STANDARD_EVENT_VIEW_ITEM: { type: 'string' },927 STANDARD_EVENT_VIEW_ITEMS: { type: 'string' },928 getConstants: { type: 'function' },929 createUniversalObject: { type: 'function', functionType: 'promise' },930 disableTracking: { type: 'function', functionType: 'async' },931 generateShortUrl: { type: 'function', functionType: 'promise' },932 getCreditHistory: { type: 'function', functionType: 'promise' },933 getFirstReferringParams: { type: 'function', functionType: 'promise' },934 getLatestReferringParams: { type: 'function', functionType: 'promise' },935 getShortUrl: { type: 'function', functionType: 'promise' },936 initializeBranch: { type: 'function', functionType: 'promise' },937 isTrackingDisabled: { type: 'function', functionType: 'promise' },938 listOnSpotlight: { type: 'function', functionType: 'promise' },939 loadRewards: { type: 'function', functionType: 'promise' },940 logEvent: { type: 'function', functionType: 'promise' },941 logout: { type: 'function', functionType: 'async' },942 openURL: { type: 'function', functionType: 'async' },943 redeemInitSessionResult: { type: 'function', functionType: 'promise' },944 redeemRewards: { type: 'function', functionType: 'promise' },945 registerView: { type: 'function', functionType: 'promise' },946 releaseUniversalObject: { type: 'function', functionType: 'async' },947 sendCommerceEvent: { type: 'function', functionType: 'promise' },948 setIdentity: { type: 'function', functionType: 'async' },949 showShareSheet: { type: 'function', functionType: 'promise' },950 userCompletedAction: { type: 'function', functionType: 'async' },951 userCompletedActionOnUniversalObject: { type: 'function', functionType: 'promise' },952 },953 RNBranchEventEmitter: {954 getConstants: { type: 'function' },955 addListener: { type: 'function', functionType: 'async' },956 removeListeners: { type: 'function', functionType: 'async' },957 },958 RNCAppearance: {959 getConstants: { type: 'function' },960 initialPreferences: { type: 'object' },961 addListener: { type: 'function', functionType: 'async' },962 removeListeners: { type: 'function', functionType: 'async' },963 },964 RNCAppearanceProvider: {},965 RNCMaskedViewManager: {},966 RNCNetInfo: {967 getConstants: { type: 'function' },968 addListener: { type: 'function', functionType: 'async' },969 getCurrentState: { type: 'function', functionType: 'promise' },970 removeListeners: { type: 'function', functionType: 'async' },971 },972 RNCSafeAreaProvider: {973 getConstants: { type: 'function' },974 initialWindowMetrics: { type: 'object' },975 },976 RNCSafeAreaView: {},977 RNCSegmentedControlManager: {},978 RNCViewPager: {979 getConstants: { type: 'function' },980 setPage: { type: 'function', functionType: 'async' },981 setPageWithoutAnimation: { type: 'function', functionType: 'async' },982 setScrollEnabled: { type: 'function', functionType: 'async' },983 },984 RNCWebViewManager: {985 getConstants: { type: 'function' },986 goBack: { type: 'function', functionType: 'async' },987 goForward: { type: 'function', functionType: 'async' },988 injectJavaScript: { type: 'function', functionType: 'async' },989 postMessage: { type: 'function', functionType: 'async' },990 reload: { type: 'function', functionType: 'async' },991 startLoadWithResult: { type: 'function', functionType: 'async' },992 stopLoading: { type: 'function', functionType: 'async' },993 },994 RNDateTimePickerManager: {},995 RNGestureHandlerButton: {},996 RNGestureHandlerModule: {997 Direction: { type: 'object' },998 State: { type: 'object' },999 getConstants: { type: 'function' },1000 addListener: { type: 'function', functionType: 'async' },1001 attachGestureHandler: { type: 'function', functionType: 'async' },1002 createGestureHandler: { type: 'function', functionType: 'async' },1003 dropGestureHandler: { type: 'function', functionType: 'async' },1004 handleClearJSResponder: { type: 'function', functionType: 'async' },1005 handleSetJSResponder: { type: 'function', functionType: 'async' },1006 removeListeners: { type: 'function', functionType: 'async' },1007 updateGestureHandler: { type: 'function', functionType: 'async' },1008 },1009 RNSScreenContainerManager: {},1010 RNSScreenManager: {},1011 RNSScreenStackHeaderConfigManager: {},1012 RNSScreenStackHeaderSubviewManager: {},1013 RNSScreenStackManager: {},1014 RNSVGCircleManager: {1015 getConstants: { type: 'function' },1016 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1017 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1018 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1019 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1020 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1021 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1022 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1023 },1024 RNSVGClipPathManager: {},1025 RNSVGDefsManager: {},1026 RNSVGEllipseManager: {1027 getConstants: { type: 'function' },1028 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1029 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1030 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1031 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1032 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1033 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1034 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1035 },1036 RNSVGForeignObjectManager: {1037 getConstants: { type: 'function' },1038 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1039 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1040 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1041 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1042 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1043 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1044 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1045 },1046 RNSVGGroupManager: {1047 getConstants: { type: 'function' },1048 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1049 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1050 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1051 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1052 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1053 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1054 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1055 },1056 RNSVGImageManager: {1057 getConstants: { type: 'function' },1058 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1059 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1060 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1061 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1062 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1063 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1064 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1065 },1066 RNSVGLineManager: {1067 getConstants: { type: 'function' },1068 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1069 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1070 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1071 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1072 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1073 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1074 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1075 },1076 RNSVGLinearGradientManager: {},1077 RNSVGMarkerManager: {1078 getConstants: { type: 'function' },1079 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1080 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1081 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1082 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1083 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1084 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1085 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1086 },1087 RNSVGMaskManager: {1088 getConstants: { type: 'function' },1089 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1090 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1091 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1092 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1093 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1094 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1095 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1096 },1097 RNSVGNodeManager: {},1098 RNSVGPathManager: {1099 getConstants: { type: 'function' },1100 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1101 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1102 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1103 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1104 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1105 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1106 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1107 },1108 RNSVGPatternManager: {1109 getConstants: { type: 'function' },1110 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1111 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1112 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1113 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1114 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1115 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1116 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1117 },1118 RNSVGRadialGradientManager: {},1119 RNSVGRectManager: {1120 getConstants: { type: 'function' },1121 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1122 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1123 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1124 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1125 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1126 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1127 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1128 },1129 RNSVGRenderableManager: {1130 getConstants: { type: 'function' },1131 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1132 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1133 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1134 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1135 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1136 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1137 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1138 },1139 RNSVGSvgViewManager: {1140 getConstants: { type: 'function' },1141 toDataURL: { type: 'function', functionType: 'async' },1142 },1143 RNSVGSymbolManager: {},1144 RNSVGTSpanManager: {1145 getConstants: { type: 'function' },1146 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1147 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1148 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1149 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1150 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1151 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1152 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1153 },1154 RNSVGTextManager: {1155 getConstants: { type: 'function' },1156 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1157 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1158 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1159 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1160 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1161 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1162 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1163 },1164 RNSVGTextPathManager: {1165 getConstants: { type: 'function' },1166 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1167 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1168 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1169 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1170 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1171 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1172 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1173 },1174 RNSVGUseManager: {1175 getConstants: { type: 'function' },1176 getBBox: { type: 'function', functionType: 'sync' },1177 getCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1178 getPointAtLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1179 getScreenCTM: { type: 'function', functionType: 'sync' },1180 getTotalLength: { type: 'function', functionType: 'sync' },1181 isPointInFill: { type: 'function', functionType: 'sync' },1182 isPointInStroke: { type: 'function', functionType: 'sync' },1183 },1184 RNSharedElementTransition: {1185 getConstants: { type: 'function' },1186 configure: { type: 'function', functionType: 'promise' },1187 },1188 RNViewShot: {1189 getConstants: { type: 'function' },1190 captureRef: { type: 'function', functionType: 'promise' },1191 captureScreen: { type: 'function', functionType: 'promise' },1192 releaseCapture: { type: 'function', functionType: 'async' },1193 },1194 ReanimatedModule: {1195 getConstants: { type: 'function' },1196 addListener: { type: 'function', functionType: 'async' },1197 animateNextTransition: { type: 'function', functionType: 'async' },1198 attachEvent: { type: 'function', functionType: 'async' },1199 configureProps: { type: 'function', functionType: 'async' },1200 connectNodeToView: { type: 'function', functionType: 'async' },1201 connectNodes: { type: 'function', functionType: 'async' },1202 createNode: { type: 'function', functionType: 'async' },1203 detachEvent: { type: 'function', functionType: 'async' },1204 disconnectNodeFromView: { type: 'function', functionType: 'async' },1205 disconnectNodes: { type: 'function', functionType: 'async' },1206 dropNode: { type: 'function', functionType: 'async' },1207 getValue: { type: 'function', functionType: 'async' },1208 removeListeners: { type: 'function', functionType: 'async' },1209 setValue: { type: 'function', functionType: 'async' },1210 },...

Full Screen

Full Screen

dbtypes.js

Source:dbtypes.js Github

copy

Full Screen

1(function(exports) { 2const valueType={value:''}3const idType={value:'', attr:{schemeID:''}}4const numberValueType={value:0}5const booleanValueType={value:false}6const amountType={ value:0, attr:{ currencyID:''}}7const quantityType={ value:0, attr:{ unitCode:''}}8const measureType={ value:0, attr:{ unitCode:''}}9const codeType={ value:'', attr:{ name:''}}1011const countryType={12 identificationCode:valueType,13 name:valueType14}1516const periodType={17 startDate:valueType,18 startTime:valueType,19 endDate:valueType,20 endTime:valueType,21 description:valueType,22 durationMeasure:quantityType23}2425const partyIdentificationType={ID:{value:'', attr:{schemeID:''}}}2627const documentReferenceType={ 28 ID:idType,29 issueDate:valueType,30 documentTypeCode:valueType,31 documentType:valueType,32 documentDescription:[valueType],33 attachment: {34 embeddedDocumentBinaryObject: {35 value:'',36 attr: {37 format: '',38 mimeCode:'application/xml',39 encodingCode: 'Base64',40 characterSetCode: 'UTF-8',41 filename: 'xslt_sablon.xslt'42 }43 }44 },45 validityPeriod: periodType46}4748const orderReferenceType={49 ID:idType,50 issueDate:valueType,51 orderTypeCode:valueType,52 salesOrderId:idType,53 documentReference:documentReferenceType54}5556const contactType={57 ID:idType,58 name:valueType,59 note:valueType,60 telephone:valueType,61 telefax:valueType,62 electronicMail:valueType,63 otherCommunication:[valueType]64}6566const financialAccountType={67 currencyCode:valueType,68 financialInstitutionBranch:{69 financialInstitution:{name:valueType},70 name:valueType71 },72 ID:idType,73 paymentNote:valueType74}757677const personType={78 firstName:valueType,79 middleName:valueType,80 familyName:valueType,81 nameSuffix:valueType,82 title:valueType,83 financialAccount:financialAccountType,84 identityDocumentReference:documentReferenceType,85 nationalityId:idType86}8788const addressType={89 room:valueType,90 streetName:valueType,91 blockName:valueType,92 buildingName:valueType,93 buildingNumber:valueType,94 citySubdivisionName:valueType,95 cityName:valueType,96 postalZone:valueType,97 postbox:valueType,98 region:valueType,99 district:valueType,100 country:countryType101}102103const partyType={104 websiteURI:valueType,105 partyIdentification:[partyIdentificationType],106 partyName:{name:valueType},107 postalAddress:addressType,108 partyTaxScheme:{109 taxScheme:{110 name:valueType,111 taxTypeCode:valueType112 }113 },114 contact:contactType,115 person: personType116}117118const exchangeRateType={ 119 sourceCurrencyCode :valueType,120 targetCurrencyCode :valueType,121 calculationRate :numberValueType,122 date :valueType123}124125const actualPackageType={126 ID:idType,127 quantity:quantityType,128 packagingTypeCode:valueType129}130131const dimensionType={132 attributeId:idType,133 description:[valueType],134 measure:quantityType,135 minimumMeasure:quantityType,136 maximumMeasure:quantityType137}138139const itemPropertyType={140 ID:idType,141 importanceCode:valueType,142 itemPropertyGroup:[{143 ID:idType,144 importanceCode:valueType,145 name:valueType146 }],147 name:valueType,148 nameCode:valueType,149 rangeDimension:dimensionType,150 value: valueType,151 valueQuantity: quantityType,152 valueQualifier:[valueType],153 usabilityPeriod:periodType154}155156const itemInstanceType={157 additionalItemProperty:[itemPropertyType],158 serialId:idType,159 lotIdentification:{ 160 lotNumberId: idType,161 expiryDate: valueType,162 additionalItemProperty:[itemPropertyType]163 },164 manufactureDate:valueType,165 manufactureTime:valueType,166 productTraceId:idType,167 registrationId:idType168}169170const itemType={171 itemType:'',172 name:valueType,173 description:valueType,174 additionalItemIdentification:[{ID:idType}],175 brandName:valueType,176 buyersItemIdentification:{ID:idType},177 commodityClassification:[178 {179 itemClassificationCode:valueType180 }181 ],182 keyword:valueType,183 manufacturersItemIdentification:{ID:idType},184 modelName:valueType,185 sellersItemIdentification:{ID:idType},186 originCountry:countryType,187 itemInstance:[itemInstanceType],188 images:[{ data: '', type: '', fileName: '' },{ data: '', type: '', fileName: '' },{ data: '', type: '', fileName: '' }],189 files:[{ data: '', type: '', fileName: '' },{ data: '', type: '', fileName: '' },{ data: '', type: '', fileName: '' }],190 packingTypes:[],191 localDocumentId:'',192 passive:false193 194}195196const paymentTermsType={197 amount :amountType,198 note:valueType,199 paymentDueDate:valueType,200 penaltyAmount :amountType,201 penaltySurchargePercent :numberValueType,202 settlementPeriod:periodType203}204205const paymentMeansType={206 instructionNote:valueType,207 paymentMeansCode:codeType,208 paymentChannelCode:codeType,209 paymentDueDate:valueType,210 payerFinancialAccount:financialAccountType,211 payeeFinancialAccount:financialAccountType212}213214const taxTotalType ={215 taxAmount :amountType,216 taxSubtotal:[{217 taxableAmount:amountType,218 taxAmount :amountType,219 percent :numberValueType,220 calculationSequenceNumeric :numberValueType,221 taxCategory :{222 name:valueType,223 taxScheme:{224 ID:idType,225 name:valueType,226 taxTypeCode:valueType227 },228 taxExemptionReason:valueType,229 taxExemptionReasonCode:valueType230 }231 }]232}233234const allowanceChargeType={235 sequenceNumeric: numberValueType,236 allowanceChargeReason: valueType,237 amount: amountType,238 baseAmount: amountType,239 chargeIndicator:booleanValueType,240 multiplierFactorNumeric: numberValueType,241 perUnitAmount: amountType242}243244const lineReferencetype={245 documentReference:documentReferenceType,246 lineId:idType,247 lineStatusCode:valueType248}249250const orderLineReferenceType={251 lineId:idType,252 lineStatusCode:valueType,253 salesOrderLineId:idType,254 uuid:valueType,255 orderReference:{256 ID:idType,257 documentReference: documentReferenceType, 258 issueDate:valueType,259 orderTypeCode:valueType,260 salesOrderId:idType261 }262}263264const orderLineReferenceType2={265 lineId:idType,266 orderedQuantity:quantityType,267 producedQuantity:quantityType,268 deliveredQuantity:quantityType,269 orderReference:{270 order:'',271 ID:idType,272 issueDate:valueType,273 orderTypeCode:valueType,274 salesOrderId:idType,275 buyerCustomerParty:{276 party:partyType,277 deliveryContact:contactType,278 accountingContact:contactType,279 buyerContact:contactType280 }281 }282}283284const locationType={285 ID:idType,286 address:addressType287}288289const deliveryTermsType={290 amount : amountType,291 ID:{ 292 value:'',293 attr:{ schemeID :'INCOTERMS'}294 },295 specialTerms:valueType296}297298const despatchType={299 ID:idType,300 actualDespatchDate:valueType,301 actualDespatchTime:valueType,302 contact:contactType,303 despatchAddress:addressType,304 despatchParty:partyType,305 estimatedDespatchPeriod:periodType,306 instructions:valueType307}308309310const temperatureType={311 attributeId:valueType,312 description:[valueType],313 measure:measureType314}315316const goodsItemType={317 ID:idType, //*** ihracatta zorunlu alan318 requiredCustomsId:idType, //*** ihracatta zorunlu alan319 chargeableQuantity:quantityType,320 chargeableWeightMeasure:measureType,321 customsImportClassifiedIndicator:booleanValueType,322 customsStatusCode:codeType,323 customsTariffQuantity:quantityType,324 declaredCustomsValueAmount:amountType,325 declaredForCarriageValueAmount:amountType,326 declaredStatisticsValueAmount:amountType,327 description:valueType,328 freeOnBoardValueAmount:amountType,329 freightAllowanceCharge:[allowanceChargeType],330 grossVolumeMeasure:measureType,331 grossWeightMeasure:measureType,332 hazardousRiskIndicator:booleanValueType,333 insuranceValueAmount:amountType,334 invoiceLine:[],335 item:[itemType],336 measurementDimension:[dimensionType],337 NetVolumeMeasure:measureType,338 NetWeightMeasure:measureType,339 OriginAddress:addressType,340 quantity:quantityType,341 returnableQuantity:quantityType,342 temperature:[temperatureType],343 traceId:idType,344 valueAmount:amountType345}346347const customsDeclarationType={348 ID:idType,349 issuerParty:partyType350}351352const hazardousGoodsTransitType={353 hazardousRegulationCode:codeType,354 inhalationToxicityZoneCode:codeType,355 maximumTemperature:temperatureType,356 minimumTemperature:temperatureType,357 packingCriteriaCode:codeType,358 transportAuthorizationCode:codeType,359 transportEmergencyCardCode:codeType360361}362363const transportEquipmentType={364 ID:idType,365 description:valueType,366 transportEquipmentTypeCode:codeType367}368369const maritimeTransportType={370 grossTonnageMeasure:measureType,371 netTonnageMeasure:measureType,372 radioCallSignId:idType,373 registryCertificateDocumentReference:documentReferenceType,374 registryPortLocation:locationType,375 shipsRequirements:[valueType],376 vesselId:idType,377 vesselName:valueType378}379380const railTransportType={381 railCarId:idType,382 trainId:idType383}384385const roadTransportType={386 licensePlateId:idType,387 LocationId:idType388}389390const stowageType={391 location:[locationType],392 locationId:idType,393 measurementDimension:[dimensionType]394}395396const transportMeansType={397 airTransport:{398 aircraftId:idType399 },400 directionCode:codeType,401 journeyId:idType,402 maritimeTransport:maritimeTransportType,403 measurementDimension:[dimensionType],404 ownerParty:partyType,405 railTransport:railTransportType,406 registrationNationality:[valueType],407 registrationNationalityId:idType,408 roadTransport:roadTransportType,409 stowage:stowageType,410 tradeServiceCode:codeType,411 transportMeansTypeCode:codeType412}413414const transportHandlingUnitType={415 ID:idType,416 actualPackage:[{ //*** ihracatta zorunlu alan417 ID:idType, //*** ihracatta zorunlu alan418 quantity:quantityType, //*** ihracatta zorunlu alan419 packagingTypeCode:codeType //*** ihracatta zorunlu alan420 }],421 customsDeclaration:[customsDeclarationType],422 floorSpaceMeasurementDimension:dimensionType,423 minimumTemperature:temperatureType,424 maximumTemperature:temperatureType,425 damageRemarks:[valueType],426 handlingCode:codeType,427 handlingInstructions:valueType,428 hazardousGoodsTransit:[hazardousGoodsTransitType],429 measurementDimension:[dimensionType],430 palletSpaceMeasurementDimension:dimensionType,431 shipmentDocumentReference:[documentReferenceType],432 TotalGoodsItemQuantity:quantityType,433 TotalPackageQuantity:quantityType,434 traceId:idType,435 transportEquipment:[transportEquipmentType],436 transportHandlingUnitTypeCode:codeType,437 transportMeans:[transportMeansType]438}439440const shipmentStageType={441 driverPerson:[personType],442 transportModeCode:codeType,443 transportMeans:{roadTransport:{licensePlateId:valueType}}444}445446447const deliveryType={448 ID:idType,449 quantity:quantityType,450 actualDeliveryDate:valueType,451 actualDeliveryTime:valueType,452 latestDeliveryDate:valueType,453 latestDeliveryTime:valueType,454 trackingId:valueType,455 deliveryAddress:addressType,456 alternativeDeliveryLocation:locationType,457 estimatedDeliveryPeriod:periodType,458 carrierParty:partyType,459 deliveryParty:partyType,460 despatch:{},461 deliveryTerms:[],462 shipment:{}463}464465466const shipmentType={467 ID:idType,468 declaredCustomsValueAmount : amountType,469 declaredForCarriageValueAmount : amountType,470 declaredStatisticsValueAmount : amountType,471 delivery:{},472 firstArrivalPortLocation:locationType,473 freeOnBoardValueAmount : amountType,474 goodsItem:[goodsItemType],475 grossVolumeMeasure:quantityType,476 grossWeightMeasure:quantityType,477 handlingCode:valueType,478 handlingInstructions:valueType,479 insuranceValueAmount : amountType,480 lastExitPortLocation:locationType,481 netVolumeMeasure:quantityType,482 netWeightMeasure:quantityType,483 returnAddress:addressType,484 shipmentStage:[shipmentStageType], 485 specialInstructions:[valueType],486 totalGoodsItemQuantity:quantityType,487 totalTransportHandlingUnitQuantity:quantityType,488 transportHandlingUnit:[transportHandlingUnitType] 489}490491492const invoiceLineType={493 ID:idType,494 note:[valueType],495 invoicedQuantity : quantityType,496 price : {497 priceAmount:amountType498 },499 lineExtensionAmount: amountType,500 orderLineReference:[orderLineReferenceType],501 item:itemType,502 receiptLineReference:[lineReferencetype],503 allowanceCharge:[allowanceChargeType],504 delivery:[deliveryType],505 despatchLineReference:[lineReferencetype],506 taxTotal:taxTotalType,507 withholdingTaxTotal:[taxTotalType],508 subInvoiceLine:[{}]509}510511const orderLineType={512 ID:idType,513 salesOrderLineId:idType,514 note:[valueType],515 orderedQuantity:quantityType,516 producedQuantity:quantityType,517 deliveredQuantity:quantityType,518 price : {519 priceAmount:amountType520 },521 lineExtensionAmount: amountType,522 item:itemType,523 allowanceCharge:[allowanceChargeType],524 delivery:[deliveryType],525 taxTotal:taxTotalType,526 withholdingTaxTotal:[taxTotalType],527 subOrderLine:[{}]528}529530const billingReferenceLineType={531 ID: idType,532 amount:amountType,533 allowanceCharge:[allowanceChargeType]534}535const billingReferenceType={536 additionalDocumentReference:documentReferenceType,537 billingReferenceLine:[billingReferenceLineType],538 debitNoteDocumentReference:documentReferenceType,539 creditNoteDocumentReference:documentReferenceType,540 invoiceDocumentReference:documentReferenceType,541 reminderDocumentReference:documentReferenceType,542 selfBilledCreditNoteDocumentReference:documentReferenceType,543 selfBilledInvoiceDocumentReference:documentReferenceType544545546}547548const despatchLineType={549 ID:idType,550 item:itemType,551 note:[valueType],552 deliveredQuantity:quantityType,553 documentReference:[documentReferenceType],554 orderLineReference:orderLineReferenceType,555 outstandingQuantity:quantityType,556 outstandingReason:[valueType],557 oversupplyQuantity:quantityType,558 shipment:[shipmentType]559}560561const receiptLineType={562 ID:idType,563 item:itemType,564 note:[valueType],565 receivedDate:valueType,566 despatchLineReference:lineReferencetype,567 receivedQuantity:quantityType,568 rejectedQuantity:quantityType,569 rejectReason:[valueType],570 rejectReasonCode:codeType,571 shortQuantity:quantityType,572 documentReference:[documentReferenceType],573 orderLineReference:orderLineReferenceType,574 oversupplyQuantity:quantityType,575 timingComplaint:valueType,576 timingComplaintCode:codeType,577 shipment:[shipmentType]578}579580const transactionConditionsType={581 ID:idType,582 actionCode:codeType,583 description:[valueType],584 documentReference:[documentReferenceType]585}586587const invoiceType={588 ioType : 0, // 0 - cikis , 1- giris589 eIntegrator: '',590 location:'',591 profileId: valueType,592 ID: valueType,593 uuid: valueType,594 issueDate:valueType,595 issueTime:valueType,596 invoiceTypeCode: valueType,597 invoicePeriod: periodType,598 note:[valueType],599 documentCurrencyCode:valueType,600 taxCurrencyCode:valueType,601 pricingCurrencyCode:valueType,602 paymentCurrencyCode:valueType,603 paymentAlternativeCurrencyCode:valueType,604 lineCountNumeric:numberValueType,605 additionalDocumentReference:[documentReferenceType],606 orderReference:[orderReferenceType],607 despatchDocumentReference:[documentReferenceType],608 originatorDocumentReference:[documentReferenceType],609 accountingSupplierParty:{610 party:partyType,611 despatchContact:contactType612 },613 accountingCustomerParty:{614 party:partyType,615 deliveryContact:contactType616 },617 sellerSupplierParty:{618 party:partyType,619 despatchContact:contactType620 },621 buyerCustomerParty:{622 party:partyType,623 deliveryContact:contactType624 },625 accountingCost:valueType,626 delivery:[],627 billingReference:[],628 contractDocumentReference:[],629 paymentTerms:paymentTermsType,630 paymentMeans:[],631 taxExchangeRate:exchangeRateType,632 pricingExchangeRate:exchangeRateType,633 paymentExchangeRate:exchangeRateType,634 paymentAlternativeExchangeRate:exchangeRateType,635 taxTotal:[],636 withholdingTaxTotal:[],637 allowanceCharge:[],638 legalMonetaryTotal: { 639 lineExtensionAmount :amountType,640 taxExclusiveAmount : amountType,641 taxInclusiveAmount : amountType,642 allowanceTotalAmount : amountType,643 chargeTotalAmount : amountType,644 payableRoundingAmount : amountType,645 payableAmount :amountType646 },647 invoiceLine:[],648 localDocumentId:''649}650651const orderType={652 //ioType : 0, // 0 - cikis , 1- giris653 eIntegrator: '',654 profileId: valueType,655 ID: valueType,656 salesOrderId:valueType,657 uuid: valueType,658 issueDate: valueType,659 issueTime: valueType,660 orderTypeCode: valueType,661 note:[valueType],662 requestedInvoiceCurrencyCode:valueType,663 documentCurrencyCode:valueType,664 pricingCurrencyCode:valueType,665 taxCurrencyCode:valueType,666 customerReference:valueType,667 accountingCostCode:valueType,668 accountingCost:valueType,669 lineCountNumeric:numberValueType,670 validityPeriod: periodType,671 quotationDocumentReference:[],672 orderDocumentReference:[],673 originatorDocumentReference:[],674 catalogueReference:[],675 additionalDocumentReference:[],676 contract:[],677 projectReference:[],678 sellerSupplierParty:{679 customerAssignedAccountId:idType,680 additionalAccountId:idType,681 dataSendingCapability:valueType,682 party:partyType,683 despatchContact:contactType,684 accountingContact:contactType,685 sellerContact:contactType686 },687 buyerCustomerParty:{688 customerAssignedAccountId:idType,689 supplierAssignedAccountId:idType,690 additionalAccountId:idType,691 party:partyType,692 deliveryContact:contactType,693 accountingContact:contactType,694 buyerContact:contactType695 },696 accountingCost:valueType,697 delivery:[],698 billingReference:[],699 contractDocumentReference:[],700 paymentTerms:paymentTermsType,701 paymentMeans:[],702 taxExchangeRate:exchangeRateType,703 pricingExchangeRate:exchangeRateType,704 paymentExchangeRate:exchangeRateType,705 paymentAlternativeExchangeRate:exchangeRateType,706 taxTotal:[],707 withholdingTaxTotal:[],708 allowanceCharge:[],709 anticipatedMonetaryTotal: { 710 lineExtensionAmount :amountType,711 taxExclusiveAmount : amountType,712 taxInclusiveAmount : amountType,713 allowanceTotalAmount : amountType,714 chargeTotalAmount : amountType,715 payableRoundingAmount : amountType,716 payableAmount :amountType,717 payableAlternativeAmount :amountType718 },719 orderLine:[],720 localDocumentId:''721}722723const qualityControlType={724 param:'',725 value:''726 }727const materialType={728 item:'',729 quantity:0,730 unitCode:''731 }732const recipeProcessType={733 sequence:0,734 station: '',735 step: '',736 machines: [],737 input: [], //materialType738 output: [], //materialType739 parameters:''740}741const productionOrderType={742 item: '',743 sourceRecipe: '',744 productionTypeCode:'MUSTERI',745 productionId:'',746 issueDate: '',747 issueTime: '',748 plannedPeriod: {749 startDate: '',750 startTime: '',751 endDate: '',752 endTime: ''753 },754 producedPeriod: {755 startDate: '',756 startTime: '',757 endDate: '',758 endTime: ''759 },760 plannedQuantity:0,761 producedQuantity:0,762 unitCode:'',763 orderLineReference:[],764 description:'',765 process:[],766 materialSummary:[], //materialType767 outputSummary:[], //materialType768 qualityControl:[], //qualityControlType769 finishNotes:'',770 packingOption:{771 palletType:'',772 packingType:'',773 quantityInPacking:0,774 palletRowCount:0,775 packingCountInRow:0,776 unitCode:'',777 packingType2:'',778 packingType3:''779 },780 totalPallet:0,781 totalPacking:0,782 totalWeight:0,783 status:'Draft',784 cancelled: false785}786787const recipeType={788 item: '',789 name:'',790 description:'',791 revision:1,792 process:[], //recipeProcessType793 materialSummary:[], //materialType794 outputSummary:[], //materialType795 qualityControl:[], //qualityControlType796 isDefault: true,797 totalQuantity:100,798 totalWeight:100,799 passive: false800 801}802803const despatchAdviceType={804 eIntegrator: '',805 location:'',806 location2:'',807 profileId: valueType,808 ID: idType,809 uuid: valueType,810 issueDate: valueType,811 issueTime: valueType,812 despatchAdviceTypeCode: valueType,813 despatchPeriod: periodType,814 note:[valueType],815 additionalDocumentReference:[], //documentReferenceType816 orderReference:[], //orderReferenceType817 originatorDocumentReference:[], //documentReferenceType818 despatchSupplierParty:{819 party:partyType,820 despatchContact:contactType821 },822 deliveryCustomerParty:{823 party:partyType,824 deliveryContact:contactType825 },826 originatorCustomerParty:{827 party:partyType,828 deliveryContact:contactType829 },830 sellerSupplierParty:{831 party:partyType,832 despatchContact:contactType833 },834 buyerCustomerParty:{835 party:partyType,836 deliveryContact:contactType837 },838 shipment:shipmentType,839 lineCountNumeric:numberValueType,840 despatchLine:[], //despatchLineType841 localDocumentId: '',842 receiptAdvice:''843}844845846const receiptAdviceType={847 ioType:1,848 despatch:'',849 eIntegrator: '',850 profileId: valueType,851 ID: idType,852 uuid: valueType,853 issueDate: valueType,854 issueTime: valueType,855 receiptAdviceTypeCode: valueType,856 note:[valueType],857 despatchDocumentReference:documentReferenceType,858 additionalDocumentReference:[], //documentReferenceType859 orderReference:[], //orderReferenceType860 originatorDocumentReference:[], //documentReferenceType861 despatchSupplierParty:{862 party:partyType,863 despatchContact:contactType864 },865 deliveryCustomerParty:{866 party:partyType,867 deliveryContact:contactType868 },869 originatorCustomerParty:{870 party:partyType,871 deliveryContact:contactType872 },873 sellerSupplierParty:{874 party:partyType,875 despatchContact:contactType876 },877 buyerCustomerParty:{878 party:partyType,879 deliveryContact:contactType880 },881 shipment:shipmentType,882 lineCountNumeric:numberValueType,883 receiptLine:[], //receiptLineType884 localDocumentId: ''885}886887888889const receiptAdviceInfoType={890 despatch:'', //connected despatch891 receiptAdviceNumber:idType,892 localDocumentId:'',893 inboxDespatchId:valueType,894 note:valueType,895 deliveryContactName:valueType, 896 despatchContactName:valueType, 897 actualDeliveryDate:valueType, 898 receiptAdviceLineInfos:[] //receiptAdviceLineInfoType899}900901902const receiptAdviceLineInfoType={903 lineId:idType,904 timingComplaint:valueType,905 receivedQuantity:numberValueType,906 rejectedQuantity:numberValueType,907 rejectReason:valueType,908 rejectReasonCode:valueType,909 shortQuantity:numberValueType,910 oversupplyQuantity:numberValueType911}912913exports.types = Object.freeze({914 valueType:valueType,915 idType:idType,916 numberValueType:numberValueType,917 amountType:amountType,918 quantityType:quantityType,919 codeType:codeType,920 measureType:measureType,921 countryType:countryType,922 partyIdentificationType:partyIdentificationType,923 partyType:partyType,924 exchangeRateType:exchangeRateType,925 actualPackageType:actualPackageType,926 dimensionType:dimensionType,927 itemPropertyType:itemPropertyType,928 itemInstanceType:itemInstanceType,929 documentReferenceType:documentReferenceType,930 orderReferenceType:orderReferenceType,931 contactType:contactType,932 personType:personType,933 itemType:itemType,934 paymentTermsType:paymentTermsType,935 paymentMeansType:paymentMeansType,936 exchangeRateType:exchangeRateType,937 taxTotalType:taxTotalType,938 financialAccountType:financialAccountType,939 allowanceChargeType:allowanceChargeType,940 periodType:periodType,941 lineReferencetype:lineReferencetype,942 orderLineReferenceType:orderLineReferenceType,943 deliveryType:deliveryType,944 addressType:addressType,945 locationType:locationType,946 despatchType:despatchType,947 shipmentType:shipmentType,948 customsDeclarationType:customsDeclarationType,949 transportHandlingUnitType:transportHandlingUnitType,950 dimensionType:dimensionType,951 temperatureType:temperatureType,952 hazardousGoodsTransitType:hazardousGoodsTransitType,953 transportEquipmentType:transportEquipmentType,954 transportMeansType:transportMeansType,955 maritimeTransportType:maritimeTransportType,956 railTransportType:railTransportType,957 roadTransportType:roadTransportType,958 stowageType:stowageType,959 invoiceLineType:invoiceLineType,960 shipmentStageType:shipmentStageType,961 billingReferenceType:billingReferenceType,962 billingReferenceLineType:billingReferenceLineType,963 despatchLineType:despatchLineType,964 receiptLineType:receiptLineType,965 orderLineType:orderLineType,966 transactionConditionsType:transactionConditionsType,967 deliveryTermsType:deliveryTermsType,968 invoiceType:invoiceType,969 orderType:orderType,970 productionOrderType:productionOrderType,971 recipeType:recipeType,972 recipeProcessType:recipeProcessType,973 materialType:materialType,974 qualityControlType:qualityControlType,975 despatchAdviceType:despatchAdviceType,976 receiptAdviceType:receiptAdviceType977});978979 980})(typeof exports === 'undefined'? 981 this['types']={}: exports); ...

Full Screen

Full Screen

data.js

Source:data.js Github

copy

Full Screen

1const data =2 [3 {4 "type": "div",5 "childs": [6 {7 "type": "p",8 "childs": [9 {10 "type": "text",11 "text": "Support for Node.js debuggability "12 },13 {14 "type": "a",15 "childs": [16 {17 "type": "text",18 "text": "landed"19 }20 ]21 },22 {23 "type": "text",24 "text": " in Node.js in 2016. Here’s how to get up and running. "25 },26 {27 "type": "em",28 "childs": [29 {30 "type": "text",31 "text": "(Post updated Jan 2018)"32 }33 ]34 }35 ]36 },37 {38 "type": "p",39 "childs": [40 {41 "type": "strong",42 "childs": [43 {44 "type": "text",45 "text": "1. Download and install the "46 }47 ]48 },49 {50 "type": "a",51 "childs": [52 {53 "type": "strong",54 "childs": [55 {56 "type": "text",57 "text": "current version of node"58 }59 ]60 }61 ]62 },63 {64 "type": "strong",65 "childs": [66 {67 "type": "text",68 "text": ". "69 }70 ]71 },72 {73 "type": "text",74 "text": "(v6.3.0+ required)"75 }76 ]77 },78 {79 "type": "p",80 "childs": [81 {82 "type": "strong",83 "childs": [84 {85 "type": "text",86 "text": "2. Run node with the "87 }88 ]89 },90 {91 "type": "code",92 "childs": [93 {94 "type": "strong",95 "childs": [96 {97 "type": "text",98 "text": "--inspect"99 }100 ]101 }102 ]103 },104 {105 "type": "strong",106 "childs": [107 {108 "type": "text",109 "text": " flag:"110 }111 ]112 }113 ]114 },115 {116 "type": "pre",117 "childs": [118 {119 "type": "text",120 "text": "▸ "121 },122 {123 "type": "strong",124 "childs": [125 {126 "type": "text",127 "text": "node --inspect index.js"128 }129 ]130 }131 ]132 },133 {134 "type": "pre",135 "childs": [136 {137 "type": "text",138 "text": "# Break on the first statement of the script with --inspect-brk"139 }140 ]141 },142 {143 "type": "pre",144 "childs": [145 {146 "type": "text",147 "text": "▸ "148 },149 {150 "type": "strong",151 "childs": [152 {153 "type": "text",154 "text": "node --inspect-brk index.js"155 }156 ]157 }158 ]159 },160 {161 "type": "p",162 "childs": [163 {164 "type": "text",165 "text": "(In Node 6, you have to use "166 },167 {168 "type": "code",169 "childs": [170 {171 "type": "text",172 "text": "--inspect --debug-brk"173 }174 ]175 },176 {177 "type": "text",178 "text": " for this inspect & pseudo-breakpoint combo.)"179 }180 ]181 },182 {183 "type": "p",184 "childs": [185 {186 "type": "em",187 "childs": [188 {189 "type": "text",190 "text": "Next, you used to open the big "191 }192 ]193 },194 {195 "type": "code",196 "childs": [197 {198 "type": "em",199 "childs": [200 {201 "type": "text",202 "text": "chrome-devtools://"203 }204 ]205 }206 ]207 },208 {209 "type": "em",210 "childs": [211 {212 "type": "text",213 "text": " URL it spits out, "214 }215 ]216 },217 {218 "type": "strong",219 "childs": [220 {221 "type": "em",222 "childs": [223 {224 "type": "text",225 "text": "but don’t"226 }227 ]228 }229 ]230 },231 {232 "type": "em",233 "childs": [234 {235 "type": "text",236 "text": ". Now there’s a better way…"237 }238 ]239 }240 ]241 },242 {243 "type": "p",244 "childs": [245 {246 "type": "strong",247 "childs": [248 {249 "type": "text",250 "text": "3. Open "251 }252 ]253 },254 {255 "type": "code",256 "childs": [257 {258 "type": "strong",259 "childs": [260 {261 "type": "text",262 "text": "about:inspect"263 }264 ]265 }266 ]267 },268 {269 "type": "strong",270 "childs": [271 {272 "type": "text",273 "text": " in Chrome"274 }275 ]276 }277 ]278 },279 {280 "type": "p",281 "childs": [282 {283 "type": "text",284 "text": "It’ll redirect you to "285 },286 {287 "type": "code",288 "childs": [289 {290 "type": "text",291 "text": "chrome://inspect"292 }293 ]294 },295 {296 "type": "text",297 "text": " quickly and you’ll see something like:"298 }299 ]300 },301 {302 "type": "figure",303 "childs": [304 {305 "type": "div",306 "childs": [307 {308 "type": "img",309 "text": "",310 "src": "https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*x4VXx50dLdD_HbqE6hpIRw.png"311 }312 ]313 },314 {315 "type": "figcaption",316 "childs": [317 {318 "type": "text",319 "text": "chrome://inspect screenshot"320 }321 ]322 }323 ]324 },325 {326 "type": "p",327 "childs": [328 {329 "type": "strong",330 "childs": [331 {332 "type": "text",333 "text": "4. Click the "334 },335 {336 "type": "em",337 "childs": [338 {339 "type": "text",340 "text": "Open dedicated DevTools for Node"341 }342 ]343 },344 {345 "type": "text",346 "text": " link."347 }348 ]349 }350 ]351 },352 {353 "type": "p",354 "childs": [355 {356 "type": "text",357 "text": "You’ll get a popup window for debugging your node session."358 }359 ]360 },361 {362 "type": "p",363 "childs": [364 {365 "type": "text",366 "text": "But better than that, when you kill and restart node, "367 },368 {369 "type": "strong",370 "childs": [371 {372 "type": "text",373 "text": "the window will automatically reconnect"374 }375 ]376 },377 {378 "type": "text",379 "text": " to it. 🔁🔁💥"380 }381 ]382 },383 {384 "type": "p",385 "childs": [386 {387 "type": "text",388 "text": "(Btw: the "389 },390 {391 "type": "strong",392 "childs": [393 {394 "type": "em",395 "childs": [396 {397 "type": "text",398 "text": "inspect"399 }400 ]401 }402 ]403 },404 {405 "type": "text",406 "text": "link beneath the specific target will only apply for that session of node and won’t reconnect.)"407 }408 ]409 },410 {411 "type": "figure",412 "childs": [413 {414 "type": "div",415 "childs": [416 {417 "type": "img",418 "text": "",419 "src": "https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*iHurZ1VUsM54zGjZJHqexQ.png"420 }421 ]422 }423 ]424 },425 {426 "type": "p",427 "childs": [428 {429 "type": "text",430 "text": "In DevTools, now connected to Node, you’ll have all the Chrome DevTools features you’re used to:"431 }432 ]433 },434 {435 "type": "ul",436 "childs": [437 {438 "type": "li",439 "childs": [440 {441 "type": "text",442 "text": "Complete breakpoint debugging, stepping w/ blackboxing"443 }444 ]445 },446 {447 "type": "li",448 "childs": [449 {450 "type": "text",451 "text": "Source maps for transpiled code"452 }453 ]454 },455 {456 "type": "li",457 "childs": [458 {459 "type": "text",460 "text": "LiveEdit: JavaScript hot-swap evaluation w/ V8"461 }462 ]463 },464 {465 "type": "li",466 "childs": [467 {468 "type": "text",469 "text": "Console evaluation with ES6 feature/object support and "470 },471 {472 "type": "a",473 "childs": [474 {475 "type": "text",476 "text": "custom object formatting"477 }478 ]479 }480 ]481 },482 {483 "type": "li",484 "childs": [485 {486 "type": "text",487 "text": "Sampling JavaScript profiler w/ flamechart"488 }489 ]490 },491 {492 "type": "li",493 "childs": [494 {495 "type": "text",496 "text": "Heap snapshot inspection, heap allocation timeline, allocation profiling"497 }498 ]499 },500 {501 "type": "li",502 "childs": [503 {504 "type": "text",505 "text": "Asynchronous stacks for native promises"506 }507 ]508 }509 ]510 },511 {512 "type": "p",513 "childs": [514 {515 "type": "text",516 "text": "To see this in action, here’s my demo during the 2017 Node Summit:"517 }518 ]519 }520 ]521 }522]...

Full Screen

Full Screen

cpp_type_generator.py

Source:cpp_type_generator.py Github

copy

Full Screen

1# Copyright (c) 2012 The Chromium Authors. All rights reserved.2# Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be3# found in the LICENSE file.4from code import Code5from model import PropertyType6import cpp_util7from json_parse import OrderedDict8import schema_util9class _TypeDependency(object):10 """Contains information about a dependency a namespace has on a type: the11 type's model, and whether that dependency is "hard" meaning that it cannot be12 forward declared.13 """14 def __init__(self, type_, hard=False):15 self.type_ = type_16 self.hard = hard17 def GetSortKey(self):18 return '%s.%s' % (self.type_.namespace.name, self.type_.name)19class CppTypeGenerator(object):20 """Manages the types of properties and provides utilities for getting the21 C++ type out of a model.Property22 """23 def __init__(self, model, schema_loader, default_namespace=None):24 """Creates a cpp_type_generator. The given root_namespace should be of the25 format extensions::api::sub. The generator will generate code suitable for26 use in the given model's namespace.27 """28 self._default_namespace = default_namespace29 if self._default_namespace is None:30 self._default_namespace = model.namespaces.values()[0]31 self._schema_loader = schema_loader32 def GetEnumNoneValue(self, type_):33 """Gets the enum value in the given model.Property indicating no value has34 been set.35 """36 return '%s_NONE' % self.FollowRef(type_).unix_name.upper()37 def GetEnumLastValue(self, type_):38 """Gets the enum value in the given model.Property indicating the last value39 for the type.40 """41 return '%s_LAST' % self.FollowRef(type_).unix_name.upper()42 def GetEnumValue(self, type_, enum_value):43 """Gets the enum value of the given model.Property of the given type.44 e.g VAR_STRING45 """46 value = cpp_util.Classname(enum_value.name.upper())47 prefix = (type_.cpp_enum_prefix_override or48 self.FollowRef(type_).unix_name)49 value = '%s_%s' % (prefix.upper(), value)50 # To avoid collisions with built-in OS_* preprocessor definitions, we add a51 # trailing slash to enum names that start with OS_.52 if value.startswith("OS_"):53 value += "_"54 return value55 def GetCppType(self, type_, is_ptr=False, is_in_container=False):56 """Translates a model.Property or model.Type into its C++ type.57 If REF types from different namespaces are referenced, will resolve58 using self._schema_loader.59 Use |is_ptr| if the type is optional. This will wrap the type in a60 scoped_ptr if possible (it is not possible to wrap an enum).61 Use |is_in_container| if the type is appearing in a collection, e.g. a62 std::vector or std::map. This will wrap it in the correct type with spacing.63 """64 cpp_type = None65 if type_.property_type == PropertyType.REF:66 ref_type = self._FindType(type_.ref_type)67 if ref_type is None:68 raise KeyError('Cannot find referenced type: %s' % type_.ref_type)69 cpp_type = self.GetCppType(ref_type)70 elif type_.property_type == PropertyType.BOOLEAN:71 cpp_type = 'bool'72 elif type_.property_type == PropertyType.INTEGER:73 cpp_type = 'int'74 elif type_.property_type == PropertyType.INT64:75 cpp_type = 'int64_t'76 elif type_.property_type == PropertyType.DOUBLE:77 cpp_type = 'double'78 elif type_.property_type == PropertyType.STRING:79 cpp_type = 'std::string'80 elif type_.property_type in (PropertyType.ENUM,81 PropertyType.OBJECT,82 PropertyType.CHOICES):83 if self._default_namespace is type_.namespace:84 cpp_type = cpp_util.Classname(type_.name)85 else:86 cpp_namespace = cpp_util.GetCppNamespace(87 type_.namespace.environment.namespace_pattern,88 type_.namespace.unix_name)89 cpp_type = '%s::%s' % (cpp_namespace,90 cpp_util.Classname(type_.name))91 elif type_.property_type == PropertyType.ANY:92 cpp_type = 'base::Value'93 elif type_.property_type == PropertyType.FUNCTION:94 # Functions come into the json schema compiler as empty objects. We can95 # record these as empty DictionaryValues so that we know if the function96 # was passed in or not.97 cpp_type = 'base::DictionaryValue'98 elif type_.property_type == PropertyType.ARRAY:99 item_cpp_type = self.GetCppType(type_.item_type, is_in_container=True)100 cpp_type = 'std::vector<%s>' % cpp_util.PadForGenerics(item_cpp_type)101 elif type_.property_type == PropertyType.BINARY:102 cpp_type = 'std::vector<char>'103 else:104 raise NotImplementedError('Cannot get type of %s' % type_.property_type)105 # HACK: optional ENUM is represented elsewhere with a _NONE value, so it106 # never needs to be wrapped in pointer shenanigans.107 # TODO(kalman): change this - but it's an exceedingly far-reaching change.108 if not self.FollowRef(type_).property_type == PropertyType.ENUM:109 is_base_value = (cpp_type == 'base::Value' or110 cpp_type == 'base::DictionaryValue')111 # Wrap ptrs and base::Values in containers (which aren't movable) in112 # scoped_ptrs.113 if is_ptr or (is_in_container and is_base_value):114 cpp_type = 'std::unique_ptr<%s>' % cpp_util.PadForGenerics(cpp_type)115 return cpp_type116 def IsCopyable(self, type_):117 return not (self.FollowRef(type_).property_type in (PropertyType.ANY,118 PropertyType.ARRAY,119 PropertyType.OBJECT,120 PropertyType.CHOICES))121 def GenerateForwardDeclarations(self):122 """Returns the forward declarations for self._default_namespace.123 """124 c = Code()125 for namespace, deps in self._NamespaceTypeDependencies().iteritems():126 filtered_deps = [127 dep for dep in deps128 # Add more ways to forward declare things as necessary.129 if (not dep.hard and130 dep.type_.property_type in (PropertyType.CHOICES,131 PropertyType.OBJECT))]132 if not filtered_deps:133 continue134 cpp_namespace = cpp_util.GetCppNamespace(135 namespace.environment.namespace_pattern,13