How to use compareIgnoreCase method in devicefarmer-stf

Best JavaScript code snippet using devicefarmer-stf

comparatorsSpec.js

Source:comparatorsSpec.js Github

copy

Full Screen

...27 expect(comparator.compare('B', 'a')).toBe(-1);28 });29 it('tests \'compareIgnoreCase\' method of TEXT comparator', () => {30 let comparator = comparators.TEXT;31 expect(comparator.compareIgnoreCase(null, null)).toBe(0);32 expect(comparator.compareIgnoreCase(undefined, undefined)).toBe(0);33 expect(comparator.compareIgnoreCase(undefined, null)).toBe(0);34 expect(comparator.compareIgnoreCase(undefined, '')).toBe(0);35 expect(comparator.compareIgnoreCase('', '')).toBe(0);36 expect(comparator.compareIgnoreCase(null, 'a')).toBe(-1);37 expect(comparator.compareIgnoreCase('a', null)).toBe(1);38 expect(comparator.compareIgnoreCase(undefined, 'a')).toBe(-1);39 expect(comparator.compareIgnoreCase('a', undefined)).toBe(1);40 expect(comparator.compareIgnoreCase('', 'a')).toBe(-1);41 expect(comparator.compareIgnoreCase('a', '')).toBe(1);42 expect(comparator.compareIgnoreCase('A', 'a')).toBe(0);43 expect(comparator.compareIgnoreCase('a', 'a')).toBe(0);44 });45 it('tests \'compare\' method of NUMERIC comparator', () => {46 let comparator = comparators.NUMERIC;47 expect(comparator.compare(undefined, undefined)).toBe(0);48 expect(comparator.compare(undefined, '1')).toBe(-1);49 expect(comparator.compare('1', undefined)).toBe(1);50 expect(comparator.compare(null, null)).toBe(0);51 expect(comparator.compare(null, '1')).toBe(-1);52 expect(comparator.compare('1', null)).toBe(1);53 expect(comparator.compare(null, undefined)).toBe(0);54 expect(comparator.compare(null, null)).toBe(0);55 expect(comparator.compare(null, '-1')).toBe(-1);56 expect(comparator.compare('-1', null)).toBe(1);57 expect(comparator.compare('0', '-1')).toBe(1);58 expect(comparator.compare('-1', '0')).toBe(-1);59 expect(comparator.compare('0', '1')).toBe(-1);60 expect(comparator.compare('1', '0')).toBe(1);61 expect(comparator.compare('1', '1')).toBe(0);62 expect(comparator.compare('1', '2')).toBe(-1);63 expect(comparator.compare('2', '1')).toBe(1);64 expect(comparator.compare('1.0001', '1.0001')).toBe(0);65 expect(comparator.compare('1.9998', '1.9999')).toBe(-1);66 expect(comparator.compare('1.9999', '1.9998')).toBe(1);67 });68 it('tests \'compare\' method of ALPHANUMERIC comparator', () => {69 let comparator = comparators.ALPHANUMERIC;70 expect(comparator.compare(undefined, undefined)).toBe(0);71 expect(comparator.compare(null, null)).toBe(0);72 expect(comparator.compare('', '')).toBe(0);73 expect(comparator.compare('', null)).toBe(0);74 expect(comparator.compare(null, '')).toBe(0);75 expect(comparator.compare('doc8', 'doc9.txt')).toBe(-1);76 expect(comparator.compare('doc9', 'doc9.txt')).toBe(-1);77 expect(comparator.compare('doc9', 'doc10.txt')).toBe(-1);78 expect(comparator.compare('doc9.txt', 'myfile.txt')).toBe(-1);79 expect(comparator.compare('doc 9 .txt 10', 'doc 9')).toBe(1);80 });81 it('tests \'compareIgnoreCase\' method of ALPHANUMERIC comparator', () => {82 let comparator = comparators.ALPHANUMERIC;83 expect(comparator.compareIgnoreCase(undefined, undefined)).toBe(0);84 expect(comparator.compareIgnoreCase(null, null)).toBe(0);85 expect(comparator.compareIgnoreCase('', '')).toBe(0);86 expect(comparator.compareIgnoreCase('', null)).toBe(0);87 expect(comparator.compareIgnoreCase(null, '')).toBe(0);88 expect(comparator.compareIgnoreCase(null, undefined)).toBe(0);89 expect(comparator.compareIgnoreCase('', undefined)).toBe(0);90 expect(comparator.compareIgnoreCase(undefined, 'doc8')).toBe(-1);91 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc8', null)).toBe(1);92 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc8', '')).toBe(1);93 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc8', 'doc8')).toBe(0);94 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc8', 'DOC8')).toBe(0);95 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc8', 'doc9.txt')).toBe(-1);96 expect(comparator.compareIgnoreCase('Doc8', 'doc9.txt')).toBe(-1);97 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc9', 'doc9.txt')).toBe(-1);98 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc9', 'Doc9.txt')).toBe(-1);99 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc 9 .txt 10', 'doc 9')).toBe(1);100 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc 9 .TXT 10', 'doc 9')).toBe(1);101 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc9', 'adoc10')).toBe(1);102 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc9', 'DOC 9')).toBe(-1);103 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc 9', 'DOC-9')).toBe(-1);104 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc\n9', 'DOC 9')).toBe(-1);105 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc\n9', 'DOC-9')).toBe(-1);106 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc\n9', 'DOC\n\n9')).toBe(-1);107 });108 it('tests \'compareIgnoreCase\' method of ALPHANUMERIC comparator with session', () => {109 let comparator = comparators.ALPHANUMERIC;110 comparator.install(createSession());111 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc8', 'doc8')).toBe(0);112 expect(comparator.compareIgnoreCase('DoC8', 'dOc8')).toBe(0);113 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc8', 'doc9.txt')).toBe(-1);114 expect(comparator.compareIgnoreCase('Doc9', 'doc9.txt')).toBe(-1);115 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc 9 .TXT 10', 'doc 9')).toBe(1);116 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc9', 'DOC 9')).toBe(-1);117 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc 9', 'DOC-9')).toBe(-1);118 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc\n9', 'DOC 9')).toBe(-1);119 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc\n9', 'DOC-9')).toBe(-1);120 expect(comparator.compareIgnoreCase('doc\n9', 'DOC\n\n9')).toBe(-1);121 });122 describe('compare', () => {123 it('compares each pair until one is not equal', () => {124 let comparator = comparators.TEXT;125 comparator.install(createSession());126 expect(comparators.compare(comparator.compare.bind(comparator),127 ['b', 'a'],128 ['c', 'd'])).toBe(1);129 expect(comparators.compare(comparator.compare.bind(comparator),130 ['a', 'a'],131 ['c', 'd'])).toBe(-1);132 expect(comparators.compare(comparator.compare.bind(comparator),133 ['a', 'a'],134 ['c', 'c'])).toBe(0);...

Full Screen

Full Screen

opg2.3_compare_bubblesort.js

Source:opg2.3_compare_bubblesort.js Github

copy

Full Screen

...4// alt efter om den første parameter er mindre end, lig med eller større en den anden parameter. 5// Der skal laves følgende compare-funktioner:6// • compare(s1, s2): Sammenligner de to tekststrenge leksikografisk.7// • compareLen(s1, s2): Sammenligner de to tekststrenge på deres længde8// • compareIgnoreCase(s1, s2): Sammenligner to tekststrenge leksikografisk uden at tage hensyn til store og små bogstaver9// Modificer dernæst bubbleSort funktionen fra opgave 2.2, så den nu får en compare-funktion som ekstra parameter. 10// Sammenligningen i bubbleSort funktionen skal nu ske med denne compare-funktion.11const compare = (s1, s2) => (s1 > s2) ? -1 : (s1 == s2) ? 0 : 1;12const compareLen = (s1, s2) => compare(s1.length, s2.length);13const compareIgnoreCase = (s1, s2) => compare(s1.toLowerCase(), s2.toLowerCase());14const bubbleSort = function (array, compareMethod) {15 const swap = function (pos1, pos2) {16 let temp = array[pos1];17 array[pos1] = array[pos2];18 array[pos2] = temp;19 }20 for (let i = array.length - 1; i >= 0; i--) {21 for (let j = 0; j <= i - 1; j++) {22 if (compareMethod(array[j], array[j + 1]) < 0) {23 swap(j, j + 1)24 }25 }26 }27 return array;28};29let a = "a";30let b = "b";31let abc = "abc";32let dEF = "dEF";33let def = "def";34console.log(`=========== Opgaver compare methods`);35console.log(`a=a, b=b, abc=abc, def=def, dEF=dEF`);36console.log(`compare(a,b) = ${compare(a, b)}`);37console.log(`compare(b,a) = ${compare(b, a)}`);38console.log(`compare(a,a) = ${compare(a, a)}`);39console.log(`compareLen(a,b) = ${compareLen(a, b)}`);40console.log(`compareLen(a, abc) = ${compareLen(a, abc)}`);41console.log(`compareLen(abc, a) = ${compareLen(abc, a)}`);42console.log(`compareIgnoreCase(a,b) = ${compareIgnoreCase(a, b)}`);43console.log(`compareIgnoreCase(abc, dEF) = ${compareIgnoreCase(abc, dEF)}`);44console.log(`compareIgnoreCase(def, dEF) = ${compareIgnoreCase(def, dEF)}`);45console.log(`\n=========== Opgaver sort with compare`);46let alphabet = ["alpha", "charlie", "bETA", "Charlie"];47console.log(`alphabet: [${alphabet}]`);48console.log(`bubbleSort(array, compare()): ${bubbleSort(alphabet, compare)}`);49console.log(`bubbleSort(array, compareLen()): ${bubbleSort(alphabet, compareLen)}`);...

Full Screen

Full Screen

helper.ts

Source:helper.ts Github

copy

Full Screen

...41export function relativePathContainNodeModules(from: string, to: string) {42 return path.relative(from, to).includes(Constants.NodeModules);43}4445export function compareIgnoreCase(a: string, b: string) {46 return a.toLowerCase() === b.toLowerCase();47}4849export function startsWithIgnoreCase(a: string, b: string) {50 return a.toLowerCase().startsWith(b.toLowerCase());51}5253export function isReactText(s: string) {54 return compareIgnoreCase(s, Constants.React);55}5657export function isUseSomething(s: string) {58 return startsWithIgnoreCase(s, Constants.UsePrefix);59}6061export function isUseReducer(s: string) {62 return compareIgnoreCase(s, Constants.UseReducer);63}6465export function isUseRef(s: string) {66 return compareIgnoreCase(s, Constants.UseRef);67}6869export function isUseState(s: string) {70 return compareIgnoreCase(s, Constants.UseState);71}7273export function isUseMemo(s: string) {74 return compareIgnoreCase(s, Constants.UseMemo);75}7677export function isUseCallback(s: string) {78 return compareIgnoreCase(s, Constants.UseCallback);79}8081export function returnTrue() {82 return true;83}8485export function cast<T, U extends T>(v: T, cb: (a: T) => a is U): U {86 if (!cb(v)) {87 throw new Error('Invalid cast');88 }89 return v;90}9192export function isStartWithSet(s: string) { ...

Full Screen

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var devicefarmer = require('devicefarmer-stf');2var str1 = 'HELLO';3var str2 = 'hello';4var result = devicefarmer.compareIgnoreCase(str1, str2);5console.log('result: ' + result);6var devicefarmer = require('devicefarmer-stf');7var str1 = 'HELLO';8var str2 = 'world';9var result = devicefarmer.compareIgnoreCase(str1, str2);10console.log('result: ' + result);

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var utils = require('devicefarmer-stf-utils');2var str1 = "Hello";3var str2 = "hello";4var result = utils.compareIgnoreCase(str1,str2);5console.log(result);6var utils = require('devicefarmer-stf-utils');7var str1 = "Hello";8var str2 = "hello";9var result = utils.compareIgnoreCase(str1,str2);10console.log(result);11var utils = require('devicefarmer-stf-utils');12var str1 = "Hello";13var str2 = "hello";14var result = utils.compareIgnoreCase(str1,str2);15console.log(result);16var utils = require('devicefarmer-stf-utils');17var str1 = "Hello";18var str2 = "hello";19var result = utils.compareIgnoreCase(str1,str2);20console.log(result);21var utils = require('devicefarmer-stf-utils');22var str1 = "Hello";23var str2 = "hello";24var result = utils.compareIgnoreCase(str1,str2);25console.log(result);26var utils = require('devicefarmer-stf-utils');27var str1 = "Hello";28var str2 = "hello";29var result = utils.compareIgnoreCase(str1,str2);30console.log(result);31var utils = require('devicefarmer-stf-utils');32var str1 = "Hello";33var str2 = "hello";34var result = utils.compareIgnoreCase(str1,str2);35console.log(result);36var utils = require('devicefarmer-stf-utils');37var str1 = "Hello";38var str2 = "hello";39var result = utils.compareIgnoreCase(str1,str2);40console.log(result);

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var stf = require('devicefarmer-stf');2var str1 = 'test';3var str2 = 'TEST';4var result = stf.compareIgnoreCase(str1, str2);5console.log(result);6var stf = require('devicefarmer-stf');7var str1 = 'test';8var str2 = 'test';9var result = stf.compareIgnoreCase(str1, str2);10console.log(result);11var stf = require('devicefarmer-stf');12var str1 = 'test';13var str2 = 'test';14var result = stf.compareIgnoreCase(str1, str2);15console.log(result);16var stf = require('devicefarmer-stf');17var str1 = 'test';18var str2 = 'test';19var result = stf.compareIgnoreCase(str1, str2);20console.log(result);21var stf = require('devicefarmer-stf');22var str1 = 'test';23var str2 = 'test';24var result = stf.compareIgnoreCase(str1, str2);25console.log(result);26var stf = require('devicefarmer-stf');27var str1 = 'test';28var str2 = 'test';29var result = stf.compareIgnoreCase(str1, str2);30console.log(result);31var stf = require('devicefarmer-stf');32var str1 = 'test';33var str2 = 'test';34var result = stf.compareIgnoreCase(str1, str2);35console.log(result);36var stf = require('devicefarmer-stf');37var str1 = 'test';38var str2 = 'test';39var result = stf.compareIgnoreCase(str1, str2);40console.log(result);

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var utils = require('devicefarmer-stf-utils');2var path = require('path');3var file = path.join(__dirname, 'test.txt');4var file2 = path.join(__dirname, 'test2.txt');5utils.compareIgnoreCase(file, file2, function (err, result) {6 if (err) {7 console.log('Error', err);8 }9 else {10 console.log('Result', result);11 }12});

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var utils = require('devicefarmer-stf-utils');2var str1 = "HELLO";3var str2 = "hello";4console.log(utils.compareIgnoreCase(str1, str2));5var utils = require('devicefarmer-stf-utils');6var str1 = "HELLO";7var str2 = "hello";8console.log(utils.compareIgnoreCase(str1, str2));9var utils = require('devicefarmer-stf-utils');10var str1 = "HELLO";11var str2 = "hello";12console.log(utils.compareIgnoreCase(str1, str2));13var utils = require('devicefarmer-stf-utils');14var str1 = "HELLO";15var str2 = "hello";16console.log(utils.compareIgnoreCase(str1, str2));17var utils = require('devicefarmer-stf-utils');18var str1 = "HELLO";19var str2 = "hello";20console.log(utils.compareIgnoreCase(str1, str2));21var utils = require('devicefarmer-stf-utils');22var str1 = "HELLO";23var str2 = "hello";24console.log(utils.compareIgnoreCase(str1, str2));25var utils = require('devicefarmer-stf-utils');26var str1 = "HELLO";27var str2 = "hello";28console.log(utils.compareIgnoreCase(str1, str2));29var utils = require('devicefarmer-stf-utils');30var str1 = "HELLO";31var str2 = "hello";32console.log(utils.compareIgnoreCase(str1, str2));

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var stf = require('devicefarmer-stf');2var compareIgnoreCase = stf.compareIgnoreCase;3var stf = require('devicefarmer-stf');4var compareIgnoreCase = stf.compareIgnoreCase;5var stf = require('devicefarmer-stf');6var compareIgnoreCase = stf.compareIgnoreCase;7var stf = require('devicefarmer-stf');8var compareIgnoreCase = stf.compareIgnoreCase;9var stf = require('devicefarmer-stf');10var compareIgnoreCase = stf.compareIgnoreCase;11var stf = require('devicefarmer-stf');12var compareIgnoreCase = stf.compareIgnoreCase;13var stf = require('devicefarmer-stf');14var compareIgnoreCase = stf.compareIgnoreCase;15var stf = require('devicefarmer-stf');16var compareIgnoreCase = stf.compareIgnoreCase;17var stf = require('devicefarmer-stf');18var compareIgnoreCase = stf.compareIgnoreCase;19var stf = require('devicefarmer-stf');20var compareIgnoreCase = stf.compareIgnoreCase;21var stf = require('device

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var stf = require('devicefarmer-stf-client');2var devices = client.getDevices();3devices.then(function(response){4 console.log("Devices List: " + JSON.stringify(response));5 var device = response.devices[0];6 console.log("Device Name: " + device.name);7 console.log("Compare Device Name: " + stf.compareIgnoreCase(device.name, "Nexus 5"));8})9Devices List: {"success":true,"devices":[{"adbSerial":"

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var utils = require('devicefarmer-stf-utils');2var result = utils.compareIgnoreCase('abc', 'ABC');3console.log(result);4const express = require('express');5const bodyParser = require('body-parser');6const app = express();7app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }))8app.use(bodyParser.json())9app.get('/', (req, res) => {10 res.json({"message": "Welcome to EasyNotes application. Take notes quickly. Organize and keep track of all your notes."});11});12app.listen(3000, () => {13 console.log("Server is listening on port 3000");14});15const express = require('express');16const bodyParser = require('body-parser');17const app = express();18app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }))

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run devicefarmer-stf automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful