How to use setPrompt method of script class

Best Atoum code snippet using script.setPrompt

diplomka.php

Source:diplomka.php Github

copy

Full Screen

...32$countcopies[$i]=$i;33$i++;34}35$form->addSelect('counthard', 'Počet zhotovení pevných desek:', $countcopies)36 ->setPrompt('Zvolte počet')37 ->setRequired('Nutno vyplnit'); 38$form->addSelect('countring', 'Počet zhotovení kroužkových vazeb:', $countcopies)39 ->setPrompt('Zvolte počet')40 ->setRequired('Nutno vyplnit');41$form->addText('term', 'Požadovaný termín zhotovení:')42 ->setRequired('Nutno vyplnit');43 44$type = array(45 '5mm (AA) 20-40 listů' => '20-40 listů',46 '10mm (A) 41-90 listů' => '41-90 listů',47 '13mm (B) 91-120 listů' => '91-120 listů',48 '16mm (C) 121-145 listů' => '121-145 listů',49 '20mm (D) 146-185 listů' => '146-185 listů',50 '24mm (E) 186-230 listů' => '186-230 listů',51 '28mm (F) 231-265 listů' => '231-265 listů',52 '32mm (G) 266-300 listů' => '266-300 listů'53);54$form->addSelect('type', 'Moje práce má:', $type)55 ->setPrompt('Zvolte počet listů')56 ->setRequired('Nutno vyplnit');57 58$colors = array(59 'Černá' => 'Černá',60 'Modrá' => 'Modrá',61 'Bordó' => 'Bordó'62);63$form->addSelect('color', 'Barva desek:', $colors)64 ->setPrompt('Zvolte barvu desek')65 ->setRequired('Nutno vyplnit');66 67$textcolors = array(68 'Zlatý tisk' => 'Zlatý tisk',69 'Stříbrný tisk' => 'Stříbrný tisk'70);71$form->addSelect('textcolor', 'Barva písma:', $textcolors)72 ->setPrompt('Zvolte barvu písma')73 ->setRequired('Nutno vyplnit');74 75$form->addSelect('countcd', 'Chci do vazby i kapsy na CD/DVD: (zadej celkový počet kapes)', $countcopies)76 ->setPrompt('Zvolte počet')77 ->setRequired('Nutno vyplnit');78 79$form->addSelect('countannex', 'Chci do vazby i chlopně na přílohy: (zadej celkový počet chlopní)', $countcopies)80 ->setPrompt('Zvolte počet')81 ->setRequired('Nutno vyplnit');82 83$form->addCheckbox('otherlists', 'Budu do vazby vkládat ještě nějaké listy (např. originál zadání)'); 84$form->addTextarea('message', 'Poznámka:');85$form->addUpload('fileinfo', 'Soubor s údaji na desky (.pdf, .doc, .docx):')86 ->addRule(NForm::MAX_FILE_SIZE, 'Maximální velikost souboru je 5 MB.', 5120 * 1024 /* v bytech */);87 //->addRule(Form::REGEXP, "bad", '/^.*\.(doc|docx|pdf)$/');88 //->addRule(Form::MIME_TYPE, 'Přílohou musí být PDF soubor','application/msword,application/pdf,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,application/x-pdf,application/acrobat,applications/vnd.pdf,text/pdf, text/x-pdf');89 //->addRule(Form::MIME_TYPE, 'Přílohou musí být PDF soubor', 'application/pdf,application/x-pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document');90/*------------------------------------------------------------*/ 91$form->addCheckbox('printall', 'Chci vytisknout i samotnou práci'); 92$form->addSelect('countprint', 'Počet výtisků:', $countcopies)93 ->setPrompt('Zvolte počet'); 94$printtype = array(95 'Černobíle vše' => 'Černobíle vše',96 'Černobíle a barevné stránky barevně' => 'Černobíle a barevné stránky barevně'97);98$form->addSelect('printtype', 'Typ tisku:', $printtype)99 ->setPrompt('Zvolte typ tisku');100 101$form->addUpload('file', 'Soubor k tisku (.pdf):')102 ->addCondition(NForm::FILLED)103 // ->addRule(Form::MIME_TYPE, 'Súbor musí byť obrázok', 'image/*')104 ->addRule(NForm::MAX_FILE_SIZE, 'Maximální velikost souboru je 5 MB.', 5120 * 1024 /* v bytech */);105 //->addRule(Form::REGEXP, "bad", '/^.*\.pdf$/');106 //->addRule(Form::MIME_TYPE, 'Přílohou musí být PDF soubor', 'application/pdf, application/x-pdf, application/acrobat, applications/vnd.pdf, text/pdf, text/x-pdf');107/*--------------------------------------------------------------------*/108$form->addCheckbox('licence', 'Souhlasím s obchodními podmínkami')109 ->addRule(NForm::EQUAL, 'Je potřeba souhlasit s podmínkami', TRUE); 110$form->addText('price', 'Cena:'); 111$form->addSubmit('send', 'Odeslat závaznou objednávku');112?>113<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">...

Full Screen

Full Screen

prompt.php

Source:prompt.php Github

copy

Full Screen

...14 {15 $this16 ->setCli($cli)17 ->setOutputWriter($writer)18 ->setPrompt($prompt)19 ->setLocale($locale)20 ;21 }22 public function setCli(atoum\cli $cli = null)23 {24 $this->cli = $cli ?: new atoum\cli();25 return $this;26 }27 public function getCli()28 {29 return $this->cli;30 }31 public function setOutputWriter(atoum\writer $writer = null)32 {33 $this->writer = $writer ?: new writers\std\out($this->cli);34 return $this;35 }36 public function getOutputWriter()37 {38 return $this->writer;39 }40 public function setPrompt(script\prompt $prompt = null)41 {42 if ($prompt === null) {43 $prompt = new script\prompt();44 }45 $this->prompt = $prompt->setOutputWriter($this->writer);46 return $this;47 }48 public function getPrompt()49 {50 return $this->prompt;51 }52 public function setLocale(atoum\locale $locale = null)53 {54 $this->locale = $locale ?: new atoum\locale();...

Full Screen

Full Screen

setPrompt

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1$script = new script();2$script->setPrompt('prompt');3$script = new script();4$script->setPrompt('prompt');5$script = new script();6$script->setPrompt('prompt');7$script = new script();8$script->setPrompt('prompt');9$script = new script();10$script->setPrompt('prompt');11$script = new script();12$script->setPrompt('prompt');13$script = new script();14$script->setPrompt('prompt');15$script = new script();16$script->setPrompt('prompt');17$script = new script();18$script->setPrompt('prompt');19$script = new script();20$script->setPrompt('prompt');21$script = new script();22$script->setPrompt('prompt');23$script = new script();24$script->setPrompt('prompt');25$script = new script();26$script->setPrompt('prompt');27$script = new script();28$script->setPrompt('prompt');

Full Screen

Full Screen

setPrompt

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1$script->setPrompt("Enter your name:");2echo $script->getPrompt();3$script->setPrompt("Enter your name:");4echo $script->getPrompt();5$script->setPrompt("Enter your name:");6echo $script->getPrompt();7$script->setPrompt("Enter your name:");8echo $script->getPrompt();9$script->setPrompt("Enter your name:");10echo $script->getPrompt();11$script->setPrompt("Enter your name:");12echo $script->getPrompt();

Full Screen

Full Screen

setPrompt

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1$scriptObj->setPrompt("Enter the name");2$scriptObj->getPrompt();3$scriptObj->setPrompt("Enter the phone number");4$scriptObj->getPrompt();5$scriptObj->setPrompt("Enter the email");6$scriptObj->getPrompt();7$scriptObj->setPrompt("Enter the address");8$scriptObj->getPrompt();9$scriptObj->setPrompt("Enter the city");10$scriptObj->getPrompt();11$scriptObj->setPrompt("Enter the state");12$scriptObj->getPrompt();13$scriptObj->setPrompt("Enter the zip code");14$scriptObj->getPrompt();15$scriptObj->setPrompt("Enter the country");16$scriptObj->getPrompt();17$scriptObj->setPrompt("Enter the web site");

Full Screen

Full Screen

setPrompt

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1$script = new Script();2$script->setPrompt("Enter the name: ");3$script->run();4$script = new Script();5$script->setPrompt("Enter the name: ");6$script->run();7$script = new Script();8$script->setPrompt("Enter the name: ");9$script->run();10$script = new Script();11$script->setPrompt("Enter the name: ");12$script->run();13$script = new Script();14$script->setPrompt("Enter the name: ");15$script->run();

Full Screen

Full Screen

setPrompt

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1$script->setPrompt("Enter your name: ");2$script->getInput();3$name=$script->getInput();4$script->setPrompt("Enter your age: ");5$age=$script->getInput();6$script->writeLine("Your name is ".$name." and your age is ".$age);7$script->pause();8PHP Script Class: setPrompt() Method9PHP Script Class: writeLine() Method10PHP Script Class: pause() Method11PHP Script Class: getInput() Method12PHP Script Class: write() Method13PHP Script Class: clearScreen() Method14PHP Script Class: beep() Method15PHP Script Class: clearLine() Method16PHP Script Class: clearLineFromCursor() Method17PHP Script Class: setCursor() Method18PHP Script Class: setCursorX() Method19PHP Script Class: setCursorY() Method20PHP Script Class: setCursorXY() Method21PHP Script Class: setCursorTop() Method22PHP Script Class: setCursorBottom() Method23PHP Script Class: setCursorLeft() Method24PHP Script Class: setCursorRight() Method25PHP Script Class: setCursorUp() Method26PHP Script Class: setCursorDown() Method27PHP Script Class: setCursorNextLine() Method28PHP Script Class: setCursorPreviousLine() Method29PHP Script Class: setCursorForward() Method30PHP Script Class: setCursorBackward() Method31PHP Script Class: setCursorColumn() Method32PHP Script Class: setCursorRow() Method33PHP Script Class: setCursorAbsolute() Method34PHP Script Class: setCursorRelative() Method35PHP Script Class: setCursorHome() Method36PHP Script Class: setCursorUpLeft() Method37PHP Script Class: setCursorUpRight() Method38PHP Script Class: setCursorDownLeft() Method39PHP Script Class: setCursorDownRight() Method40PHP Script Class: setCursorSave() Method41PHP Script Class: setCursorRestore() Method42PHP Script Class: setCursorPosition() Method

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run Atoum automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Trigger setPrompt code on LambdaTest Cloud Grid

Execute automation tests with setPrompt on a cloud-based Grid of 3000+ real browsers and operating systems for both web and mobile applications.

Test now for Free

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful