How to use register method of io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory class

Best Beanmother code snippet using io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory.register

Source:PostProcessorFactoryTest.java Github

copy

Full Screen

...17 @Override18 public void process(Author bean, FixtureMap fixtureMap) { }19 };20 assertTrue(factory.get(Author.class).isEmpty());21 factory.register(authorPostProcessor);22 assertEquals(authorPostProcessor, factory.get(Author.class).get(0));23 PostProcessor<Book> bookPostProcessor = new PostProcessor<Book>() {24 @Override25 public void process(Book bean, FixtureMap fixtureMap) { }26 };27 assertTrue(factory.get(Book.class).isEmpty());28 factory.register(bookPostProcessor);29 assertEquals(bookPostProcessor, factory.get(Book.class).get(0));30 }31 @Test32 public void testSortedProcessorsGet() {33 PostProcessorFactory factory = new PostProcessorFactory();34 PostProcessor<Author> authorPostProcessor1 = new PostProcessor<Author>(1) {35 @Override36 public void process(Author bean, FixtureMap fixtureMap) { }37 };38 PostProcessor<Author> authorPostProcessor2 = new PostProcessor<Author>(2) {39 @Override40 public void process(Author bean, FixtureMap fixtureMap) { }41 };42 PostProcessor<Author> authorPostProcessor3 = new PostProcessor<Author>(3) {43 @Override44 public void process(Author bean, FixtureMap fixtureMap) { }45 };46 PostProcessor<Author> authorPostProcessor4 = new PostProcessor<Author>(4) {47 @Override48 public void process(Author bean, FixtureMap fixtureMap) { }49 };50 factory.register(authorPostProcessor3);51 factory.register(authorPostProcessor2);52 factory.register(authorPostProcessor4);53 factory.register(authorPostProcessor1);54 List<PostProcessor<Author>> processors = factory.get(Author.class);55 assertEquals(authorPostProcessor1, processors.get(0));56 assertEquals(authorPostProcessor2, processors.get(1));57 assertEquals(authorPostProcessor3, processors.get(2));58 assertEquals(authorPostProcessor4, processors.get(3));59 }60}...

Full Screen

Full Screen

Source:PostProcessorFactory.java Github

copy

Full Screen

...14 /**15 * Register the PostProcessor16 * @param postProcessor the PostProcessor.17 */18 public void register(PostProcessor postProcessor) {19 postProcessors.add(postProcessor);20 }21 /**22 * Get a sorted PostProcessors by generic type23 * @param targetType the generic type of a registered PostProcessor.24 * @param <T> the type.25 * @return the List of PostProcessor26 */27 @SuppressWarnings("unchecked")28 public <T> List<PostProcessor<T>> get(Class<T> targetType) {29 List<PostProcessor<T>> selected = new ArrayList<>();30 for (PostProcessor postProcessor : postProcessors) {31 Type type = postProcessor.getTargetClass();32 if (TypeToken.of(targetType).isSubtypeOf(TypeToken.of(type))) {33 selected.add(postProcessor);34 }35 }36 Collections.sort(selected);37 return selected;...

Full Screen

Full Screen

register

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package io.beanmother.core.postprocessor;2import io.beanmother.core.common.FixtureMap;3import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;4import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;5import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;6import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;7public class PostProcessorFactory_register_3 {8 public static void main(String[] args) {9 PostProcessorFactory obj = new PostProcessorFactory();10 PostProcessor postProcessor = new PostProcessor() {

Full Screen

Full Screen

register

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;2import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;3import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorType;4public class 3 {5 public static void main(String[] args) {6 PostProcessorFactory factory = new PostProcessorFactory();7 factory.register(new PostProcessor() {8 public Object process(Object object) {9 return object;10 }11 public PostProcessorType getType() {12 return PostProcessorType.BEFORE;13 }14 });15 }16}17import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;18import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;19import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorType;20public class 4 {21 public static void main(String[] args) {22 PostProcessorFactory factory = new PostProcessorFactory();23 factory.register(new PostProcessor() {24 public Object process(Object object) {25 return object;26 }27 public PostProcessorType getType() {28 return PostProcessorType.AFTER;29 }30 });31 }32}33import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;34import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;35import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorType;36public class 5 {37 public static void main(String[] args) {38 PostProcessorFactory factory = new PostProcessorFactory();39 factory.register(new PostProcessor() {40 public Object process(Object object) {41 return object;42 }43 public PostProcessorType getType() {44 return PostProcessorType.BEFORE;45 }46 });47 }48}49import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;50import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;51import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorType;52public class 6 {53 public static void main(String[] args) {54 PostProcessorFactory factory = new PostProcessorFactory();55 factory.register(new PostProcessor() {56 public Object process(Object object) {57 return object;58 }

Full Screen

Full Screen

register

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;2import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;3import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorHandler;4import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorHandlerFactory;5import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorHandlerFactoryImpl;6import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactoryImpl;7import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorHandlerImpl;8import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorImpl;9import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorHandlerFactoryImpl;10import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorHandlerImpl;11import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorImpl;12import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorHandler;13import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorHandlerFactory;14import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;15import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;16public class PostProcessorFactoryImpl implements PostProcessorFactory {17 private PostProcessorHandlerFactory postProcessorHandlerFactory;18 public PostProcessorFactoryImpl() {19 this(new PostProcessorHandlerFactoryImpl());20 }21 public PostProcessorFactoryImpl(PostProcessorHandlerFactory postProcessorHandlerFactory) {22 this.postProcessorHandlerFactory = postProcessorHandlerFactory;23 }24 public PostProcessor create(Object object) {25 if (object instanceof PostProcessor) {26 return (PostProcessor) object;27 } else if (object instanceof PostProcessorHandler) {28 return new PostProcessorImpl((PostProcessorHandler) object);29 } else {30 PostProcessorHandler postProcessorHandler = postProcessorHandlerFactory.create(object);31 return new PostProcessorImpl(postProcessorHandler);32 }33 }34}35import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorHandlerFactory;36import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorHandler;37import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorHandlerFactoryImpl;38import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorHandlerImpl;39import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorHandler;40import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorHandlerFactory;41public class PostProcessorHandlerFactoryImpl implements PostProcessorHandlerFactory {42 public PostProcessorHandler create(Object object) {43 if (object instanceof PostProcessorHandler) {44 return (PostProcessorHandler) object;45 } else {46 return new PostProcessorHandlerImpl(object);47 }48 }49}

Full Screen

Full Screen

register

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;2import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;3import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;4import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;5public class PostProcessorFactoryRegister {6 public static void main(String[] args) {7 PostProcessorFactory factory = new PostProcessorFactory();8 factory.register(new PostProcessor() {9 public void process(Object o) {10 System.out.println("PostProcessor");11 }12 });13 }14}

Full Screen

Full Screen

register

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package io.beanmother.core.postprocessor;2import io.beanmother.core.common.FixtureMap;3import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;4import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;5public class CustomPostProcessor implements PostProcessor {6 public static void main(String[] args) {7 PostProcessorFactory factory = new PostProcessorFactory();8 factory.register(new CustomPostProcessor());9 }10 public void process(FixtureMap fixtureMap) {11 }12}13PostProcessorFactory.register(PostProcessor)

Full Screen

Full Screen

register

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;2import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;3import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorType;4import io.beanmother.core.postprocessor.Processor;5public class 3 {6 public static void main(String[] args) {7 PostProcessorFactory factory = new PostProcessorFactory();8 factory.register(new MyPostProcessor(), PostProcessorType.AFTER_MAP);9 }10}11import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;12import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;13import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorType;14import io.beanmother.core.postprocessor.Processor;15public class 4 {16 public static void main(String[] args) {17 PostProcessorFactory factory = new PostProcessorFactory();18 factory.register(new MyPostProcessor(), PostProcessorType.AFTER_MAP);19 }20}21import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;22import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;23import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorType;24import io.beanmother.core.postprocessor.Processor;25public class 5 {26 public static void main(String[] args) {27 PostProcessorFactory factory = new PostProcessorFactory();28 factory.register(new MyPostProcessor(), PostProcessorType.AFTER_MAP);29 }30}31import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;32import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;33import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorType;34import io.beanmother.core.postprocessor.Processor;35public class 6 {36 public static void main(String[] args) {37 PostProcessorFactory factory = new PostProcessorFactory();38 factory.register(new MyPostProcessor(), PostProcessorType.AFTER_MAP);39 }40}41import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;42import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;43import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorType;44import io.beanmother.core.postprocessor.Processor;45public class 7 {46 public static void main(String[]

Full Screen

Full Screen

register

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package io.beanmother.java8.examples;2import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;3import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;4import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;5import java.util.function.BiConsumer;6public class Example3 {7 public static void main(String[] args) {8 PostProcessorFactory.register("postprocessor", new PostProcessor() {9 public <T> T postProcess(T object) {10 return object;11 }12 public <T> void postProcess(T object, BiConsumer<T, PostProcessor> postProcess) {13 postProcess.accept(object, this);14 }15 });16 }17}

Full Screen

Full Screen

register

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.javatpoint;2import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;3import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;4{5 public static void main(String[] args) {6 PostProcessorFactory.register(new PostProcessor() {7 public void process(Object object) {8 System.out.println(object);9 }10 });11 }12}

Full Screen

Full Screen

register

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1 PostProcessorFactory.register(new CustomPostProcessor());2 PostProcessorFactory.register(new CustomPostProcessor());3 PostProcessorFactory.register(new CustomPostProcessor());4 PostProcessorFactory.register(new CustomPostProcessor());5 PostProcessorFactory.register(new CustomPostProcessor());6 PostProcessorFactory.register(new CustomPostProcessor());7 PostProcessorFactory.register(new CustomPostProcessor());8 PostProcessorFactory.register(new CustomPostProcessor());9 PostProcessorFactory.register(new CustomPostProcessor());10 PostProcessorFactory.register(new CustomPostProcessor());11 PostProcessorFactory.register(new CustomPostProcessor());12 PostProcessorFactory.register(new CustomPostProcessor());

Full Screen

Full Screen

register

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package io.beanmother.java8.examples;2import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;3import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;4import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;5import java.util.function.BiConsumer;6public class Example3 {7 public static void main(String[] args) {8 PostProcessorFactory.register("postprocessor", new PostProcessor() {9 public <T> T postProcess(T object) {10 return object;11 }12 public <T> void postProcess(T object, BiConsumer<T, PostProcessor> postProcess) {13 postProcess.accept(object, this);14 }15 });16 }17}

Full Screen

Full Screen

register

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.javatpoint;2import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;3import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;4{5 public static void main(String[] args) {6 PostProcessorFactory.register(new PostProcessor() {7 public void process(Object object) {8 System.out.println(object);9 }10 });11 }12}

Full Screen

Full Screen

register

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;2import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;3import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorType;4import io.beanmother.core.postprocessor.Processor;5public class 3 {6 public static void main(String[] args) {7 PostProcessorFactory factory = new PostProcessorFactory();8 factory.register(new MyPostProcessor(), PostProcessorType.AFTER_MAP);9 }10}11import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;12import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;13import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorType;14import io.beanmother.core.postprocessor.Processor;15public class 4 {16 public static void main(String[] args) {17 PostProcessorFactory factory = new PostProcessorFactory();18 factory.register(new MyPostProcessor(), PostProcessorType.AFTER_MAP);19 }20}21import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;22import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;23import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorType;24import io.beanmother.core.postprocessor.Processor;25public class 5 {26 public static void main(String[] args) {27 PostProcessorFactory factory = new PostProcessorFactory();28 factory.register(new MyPostProcessor(), PostProcessorType.AFTER_MAP);29 }30}31import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;32import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;33import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorType;34import io.beanmother.core.postprocessor.Processor;35public class 6 {36 public static void main(String[] args) {37 PostProcessorFactory factory = new PostProcessorFactory();38 factory.register(new MyPostProcessor(), PostProcessorType.AFTER_MAP);39 }40}41import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;42import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;43import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorType;44import io.beanmother.core.postprocessor.Processor;45public class 7 {46 public static void main(String[]

Full Screen

Full Screen

register

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.javatpoint;2import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessorFactory;3import io.beanmother.core.postprocessor.PostProcessor;4{5 public static void main(String[] args) {6 PostProcessorFactory.register(new PostProcessor() {7 public void process(Object object) {8 System.out.println(object);9 }10 });11 }12}

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run Beanmother automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Most used method in PostProcessorFactory

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful