How to use findElement method of io.appium.java_client.AppiumBy class

Best io.appium code snippet using io.appium.java_client.AppiumBy.findElement

AppiumAppTest.java

Source:AppiumAppTest.java Github

copy

Full Screen

...40    WebElement element = null;41    String currentPageText = new String();42    try {43      // tek erisim elemani xpath oldugundan onu kullandik, tavsiye edilmez44      element = driver.findElement(AppiumBy.xpath("/hierarchy/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.view.ViewGroup/android.widget.FrameLayout[1]/android.view.ViewGroup/android.widget.TextView"));45      currentPageText = element.getText();46      if (currentPageText.equalsIgnoreCase("anasayfa"))47        System.out.println("Anasayfa Testi Basarili");48      else49        System.out.println("Anasayfa Testi Basarisiz");50    } catch (Exception e) {51      System.err.println("Anasayfa Yazisi Bulunamadi");52    }53  }54  /** // 2.1. Test: Anasayfa slayt // 2.2 Bilgi Yazisi */55  public void test2() {56    57    if(!this.isConnected()) {58      System.err.println("Once server'a baglanin lutfen");59      return;60    }61    Actions actions = new Actions(driver);62    WebElement element = null;63    try {64      element = driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Slayt"));65      String elementClass = element.getAttribute("class");66      if (elementClass.equalsIgnoreCase("android.widget.imageview")) {67        System.out.println("Slayt Bulundu, Butonlar Deneniyor...");68        try {69          WebElement btn = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/btnSlideLeft"));70          if (btn.getAttribute("clickable").equalsIgnoreCase("True")) {71            actions.moveToElement(btn).click().perform();72            System.out.println("Sol Buton Calisiyor");73          } else {74            System.out.println("Sol Buton Calismiyor");75          }76          btn = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/btnSlideRight"));77          if (btn.getAttribute("clickable").equalsIgnoreCase("True")) {78            actions.moveToElement(btn).click().perform();79            System.out.println("Sag Buton Calisiyor");80          } else {81            System.out.println("Sag Buton Calismiyor");82          }83        } catch (Exception e) {84          System.out.println("Butonlar bulunurken hata");85        }86      }87    } catch (Exception e) {88      System.err.println("Anasayfa Slayti bulunamadi");89    } 90    91    try {92      element = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/tvMainAbout"));93      String text = "Bölümümüzün misyonu Bilgisayar Mühendisliği alanında bilgi "94            + "ve teknoloji üretmek, üretilen değerleri medeniyetlerin "95            + "ilerlemesi için kullanmak, ve yenilikçi ve araştırma eksenli "96            + "bir eğitim vererek kendine güvenen, girişimci, eleştirel analiz "97            + "yapabilen, teknik ve etik bilgilerle donatılmış, bilgisayar yazılım, "98            + "donanım ve bilgi sistemleri tasarlayabilen, geliştirebilen ve "99            + "sürdürebilen mühendisler yetiştirmektir.";100      101      if(element.getAttribute("text").equals(text)) {102        System.out.println("Bilgi yazisi dogru bir sekilde bulundu.");103        System.out.println("Yazi sinirlari: " + element.getAttribute("bounds"));104      }105    } catch (Exception e) {106      System.err.println("Bilgi Yazisi Bulunamadi");107    }108  }109  110  /** //open dropdown */111  public void test3a() {112    if(!this.isConnected()) {113      System.err.println("Once server'a baglanin lutfen");114      return;115    }116    WebElement element = null;117    try {118      System.out.println("Dropdown acilisi test ediliyor...");119      element = driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Open navigation"));120      element.click();121      System.out.println("Dropdown aciliyor.");122    } catch (Exception e) {123      System.err.println("Dropdown Acilmiyor.");124    }125  }126  /** /close dropdown */127  public void test3b() {128    if(!this.isConnected()) {129      System.err.println("Once server'a baglanin lutfen");130      return;131    }132    WebElement element = null;133    try {134      System.out.println("Dropdown kapanisi test ediliyor...");135      element = driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Close navigation"));136      element.click();137      System.out.println("Dropdown kapaniyor.");138    } catch (Exception e) {139      System.err.println("Dropdown Kapanmiyor.");140    }141  }142  /**143  //urun secenekleri144  //dropdown acmadan kullanmayin145   */146  public void test4() {147    if(!this.isConnected()) {148      System.err.println("Once server'a baglanin lutfen");149      return;150    }151    WebElement urun1 = null;152    WebElement urun2 = null;153    try { 154      System.out.println("Urunler kontrol ediliyor...");155      //yetiskin urun156      urun1 = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/miProductAdult"));157      158      if(urun1.getAttribute("clickable").equalsIgnoreCase("true"))159        System.out.println("Yetiskin urunleri bulundu");160      161      urun2 = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/miProductChild"));162      if(urun2.getAttribute("clickable").equalsIgnoreCase("true"))163        System.out.println("Cocuk urunleri bulundu");164      165      System.out.println("Urun secenekleri basarili.");166    } catch (Exception e) {167      System.err.println("Urunler Sekmesi Elemanlari Yetersiz ya da Bulunamadi");168    }169  }170  /**171  yetiskin urun sayfa sol-sag butonlari172  dropdown acmadan kullanmayin173   */174  public void test5a() {175    WebElement adltBtnLeft = null;176    WebElement adltBtnRight = null;177    WebElement urun1 = null;178    try {179      urun1 = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/miProductAdult"));180      urun1.click();181      System.out.println("Yetiskin butonlari deneniyor...");182      try {183        adltBtnRight = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/btnRight"));184        for (int i = 0; i < 6; i++) {185          adltBtnRight.click();186        }187  188        if(driver.findElement(AppiumBy.xpath("/hierarchy/android.widget.Toast")).getText().equalsIgnoreCase("zaten son sayfadasınız."))189          System.out.println("Ileri buton calisiyor");190  191        192      } catch (Exception e) {193        System.err.println("Ileri butonu bulunurken hata");194      }195      System.out.println("Geri butonu bekleniyor");196      try {        197        Thread.sleep(5000);198        adltBtnLeft = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/btnLeft"));199  200        for (int i = 0; i < 6; i++) {201          adltBtnLeft.click();202        }203        204        if(driver.findElement(AppiumBy.xpath("/hierarchy/android.widget.Toast")).getText().equalsIgnoreCase("zaten ilk sayfadasınız."))205          System.out.println("Geri buton calisiyor");206         207      } catch (Exception e) {208        System.err.println("Geri buton bulunurken hata");209      }210    } catch (Exception e) {211      System.err.println("Yetiskin ekranina gidilemedi");212    }213  }214  /**215  cocuk urun sayfa sol-sag butonlari216  dropdown acmadan kullanmayin217   */218  public void test5b() {219    WebElement urun2 = null;220    WebElement chldBtnLeft = null;221    WebElement chldBtnRight = null;222    try {223      urun2 = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/miProductChild"));224      urun2.click();225      System.out.println("Cocuk butonlari deneniyor...");226      try {227        chldBtnLeft = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/btnLeftChild"));228        chldBtnRight = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/btnRightChild"));229        230        for (int i = 0; i < 6; i++) {231          chldBtnRight.click();232        }233        if(driver.findElement(AppiumBy.xpath("/hierarchy/android.widget.Toast")).getText().equalsIgnoreCase("zaten son sayfadasınız."))234          System.out.println("Ileri buton calisiyor");235      } catch (Exception e) {236        System.err.println("Ileri butonu bulunurken hata");237      }238      System.out.println("Geri butonu bekleniyor");239      try {240        Thread.sleep(5000);241        for (int i = 0; i < 6; i++) {242          chldBtnLeft.click();243        }244        245        if(driver.findElement(AppiumBy.xpath("/hierarchy/android.widget.Toast")).getText().equalsIgnoreCase("zaten ilk sayfadasınız."))246          System.out.println("Geri buton calisiyor");247      } catch (Exception e) {248        System.err.println("Geri butonu bulunurken hata");249      }250    } catch (Exception e) {251      System.err.println("Cocuk ekranina gidilemedi");252    }253  }254  public static void main(String[] args) {255    AppiumAppTest a1 = new AppiumAppTest();256    try {257      a1.connectServer();258      a1.test1();259      a1.test2();...

Full Screen

Full Screen

sampleTestAOSapp_Android.java

Source:sampleTestAOSapp_Android.java Github

copy

Full Screen

...37  @Test38  public void testAOSapp(){39    //Implicit wait40    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(10));41    driver.findElement(AppiumBy.xpath(42        "//android.view.ViewGroup[@content-desc=\"Home Page\"]/android.widget.LinearLayout[2]/android.widget.LinearLayout/android.support.v7.widget.RecyclerView/android.widget.RelativeLayout[1]/android.widget.TextView"))43        .click();44    driver.findElement(AppiumBy.xpath(45        "//android.widget.RelativeLayout[@content-desc=\"Laptops\"]/android.widget.LinearLayout/android.widget.GridView/android.widget.RelativeLayout[4]/android.widget.TextView[1]"))46        .click();47    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/linearLayoutProductDetails")).click();48    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/imageViewProductDetailsClose")).click();49    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/linearLayoutProductQuantity")).click();50    driver.findElement(AppiumBy.xpath(51        "/hierarchy/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.widget.RelativeLayout/android.widget.LinearLayout[2]/android.widget.ImageView[2]"))52        .click();53    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/textViewApply")).click();54    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/buttonProductAddToCart")).click();55    driver.findElement(AppiumBy.xpath(56        "/hierarchy/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.widget.RelativeLayout/android.widget.LinearLayout[2]/android.widget.RelativeLayout[3]/android.widget.EditText"))57        .sendKeys("Username");58    driver.findElement(AppiumBy.xpath(59        "/hierarchy/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.widget.RelativeLayout/android.widget.LinearLayout[2]/android.widget.RelativeLayout[4]/android.widget.EditText"))60        .sendKeys("password");61    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/buttonLogin")).click();62    String ErrorMessage = driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/textViewFailed")).getText();63    assert ErrorMessage.contains("Incorrect user");64    driver.navigate().back();65    driver.navigate().back();66    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/imageViewMenu")).click();67    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/textViewMenuHome")).click();6869  }7071}7273
...

Full Screen

Full Screen

IOSTouchTest.java

Source:IOSTouchTest.java Github

copy

Full Screen

...19@FixMethodOrder(MethodSorters.NAME_ASCENDING)20public class IOSTouchTest extends AppIOSTest {21  @Test22  public void tapTest() {23    WebElement intA = driver.findElement(By.id("IntegerA"));24    WebElement intB = driver.findElement(By.id("IntegerB"));25    intA.clear();26    intB.clear();27    intA.sendKeys("2");28    intB.sendKeys("4");29    WebElement e = driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("ComputeSumButton"));30    new IOSTouchAction(driver).tap(tapOptions().withElement(element(e))).perform();31    assertEquals(driver.findElement(By.xpath("//*[@name = \"Answer\"]")).getText(), "6");32  }33  @Test34  public void touchWithPressureTest() {35    WebElement intA = driver.findElement(By.id("IntegerA"));36    WebElement intB = driver.findElement(By.id("IntegerB"));37    intA.clear();38    intB.clear();39    intA.sendKeys("2");40    intB.sendKeys("4");41    WebElement e = driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("ComputeSumButton"));42    new IOSTouchAction(driver)43        .press(iosPressOptions()44          .withElement(element(e))45          .withPressure(1))46        .waitAction(waitOptions(ofMillis(100)))47        .release()48        .perform();49    assertEquals(driver.findElement(By.xpath("//*[@name = \"Answer\"]")).getText(), "6");50  }51  @Test public void multiTouchTest() {52    WebElement e = driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("ComputeSumButton"));53    WebElement e2 = driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("show alert"));54    IOSTouchAction tap1 = new IOSTouchAction(driver).tap(tapOptions().withElement(element(e)));55    IOSTouchAction tap2 = new IOSTouchAction(driver).tap(tapOptions().withElement(element(e2)));56    new MultiTouchAction(driver).add(tap1).add(tap2).perform();57    WebDriverWait waiting = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));58    assertNotNull(waiting.until(alertIsPresent()));59    driver.switchTo().alert().accept();60  }61  @Test public void doubleTapTest() {62    WebElement firstField = driver.findElement(By.id("IntegerA"));63    firstField.sendKeys("2");64    IOSTouchAction iosTouchAction = new IOSTouchAction(driver);65    iosTouchAction.doubleTap(element(firstField));66    WebElement editingMenu = driver.findElement(AppiumBy.className("XCUIElementTypeTextField"));67    assertNotNull(editingMenu);68  }69}...

Full Screen

Full Screen

SwagLabsLoginIos.java

Source:SwagLabsLoginIos.java Github

copy

Full Screen

...22    capabilities.setCapability("bundleId", "com.saucelabs.SwagLabsMobileApp");23    capabilities.setCapability("app", "/Users/gowthamipv/IdeaProjects/LoginPageios/src/test/resources/app/iOS.Simulator.SauceLabs.Mobile.Sample.app.2.7.1.app");24    IOSDriver driver = new IOSDriver(new URL("http://127.0.0.1:4723/wd/hub"), capabilities);25    Thread.sleep(3000);26    driver.findElement(By.xpath("//XCUIElementTypeTextField[@name=\"test-Username\"]")).sendKeys("standard_user");27    Thread.sleep(3000);28    driver.findElement(By.xpath("//XCUIElementTypeSecureTextField[@name=\"test-Password\"]")).sendKeys("secret_sauce");29    Thread.sleep(3000);30    driver.findElement(By.xpath("//XCUIElementTypeOther[@name=\"test-LOGIN\"]")).click();31    Thread.sleep(3000);32    driver.findElement(By.xpath("(//XCUIElementTypeOther[@name=\"test-ADD TO CART\"])[2]")).click();33    Thread.sleep(3000);34    driver.findElement(By.xpath("(//XCUIElementTypeOther[@name=\"1\"])[4]")).click();35    Thread.sleep(3000);36    TouchAction t = new TouchAction(driver);37    t.tap(PointOption.point(186,657)).perform();38    Thread.sleep(3000);39    driver.findElement(By.xpath("//XCUIElementTypeTextField[@name=\"test-First Name\"]")).sendKeys("Gowthami");40    Thread.sleep(3000);41    driver.findElement(By.xpath("//XCUIElementTypeTextField[@name=\"test-Last Name\"]")).sendKeys("PV");42    Thread.sleep(3000);43    driver.findElement(By.xpath("//XCUIElementTypeTextField[@name=\"test-Zip/Postal Code\"]")).sendKeys("563122");44    Thread.sleep(3000);45    driver.findElement(By.xpath("//XCUIElementTypeOther[@name=\"test-CONTINUE\"]")).click();46    Thread.sleep(3000);47    t.press(PointOption.point(206,762)).waitAction(WaitOptions.waitOptions(Duration.ofMillis((3000)))).moveTo(PointOption.point(215,204)).release().perform();48    Thread.sleep(3000);49    driver.findElement(new AppiumBy.ByAccessibilityId("test-FINISH")).click();50    Thread.sleep(3000);51    driver.findElement(new AppiumBy.ByAccessibilityId("test-BACK HOME")).click();52    Thread.sleep(3000);53    driver.quit();54  }55}...

Full Screen

Full Screen

WebViewTest.java

Source:WebViewTest.java Github

copy

Full Screen

...32    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(10));33  }34  @Test35  void webview() throws InterruptedException {36    driver.findElement(By.cssSelector("*[description=Views]")).click();37    driver.findElement(AppiumBy.androidUIAutomator(38        "new UiScrollable(new UiSelector().scrollable(true))" +39            ".scrollIntoView(new UiSelector().text(\"WebView\"))")).click();40    String webviewContext = "WEBVIEW_io.appium.android.apis";41    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(5));42    wait.until(webDriver -> {43      Set<String> contexts = driver.getContextHandles();44      System.out.println(contexts);45      return contexts.contains(webviewContext);46    });47    driver.context(webviewContext);48    System.out.println(driver.getPageSource());49    System.out.println(driver.getWindowHandles());50    driver.getWindowHandles().forEach(window -> {51      driver.switchTo().window(window);52      System.out.println(driver.getTitle());53      System.out.println(driver.getCurrentUrl());54    });55    driver.findElement(By.name("i_am_a_textbox")).sendKeys("ceshiren.com");56    driver.findElement(By.linkText("i am a link")).click();57    assertThat(58        driver.findElement(By.cssSelector("body")).getText(),59        containsString("I am some other page content")60    );61  }62}...

Full Screen

Full Screen

AndroidAbilityToUseSupplierTest.java

Source:AndroidAbilityToUseSupplierTest.java Github

copy

Full Screen

...13import org.openqa.selenium.WebElement;14import java.util.List;15public class AndroidAbilityToUseSupplierTest extends BaseAndroidTest {16  private final ActionSupplier<AndroidTouchAction> horizontalSwipe = () -> {17    driver.findElement(By.id("io.appium.android.apis:id/gallery"));18    WebElement gallery = driver.findElement(By.id("io.appium.android.apis:id/gallery"));19    List<WebElement> images = gallery.findElements(AppiumBy.className("android.widget.ImageView"));20    Point location = gallery.getLocation();21    Point center = getCenter(gallery, location);22    ElementOption pressOption = element(images.get(2),-10,center.y - location.y);23    ElementOption moveOption = element(gallery, 10,center.y - location.y);24    return new AndroidTouchAction(driver)25        .press(pressOption)26        .waitAction(waitOptions(ofSeconds(2)))27        .moveTo(moveOption)28        .release();29  };30  private final ActionSupplier<AndroidTouchAction> verticalSwiping = () ->31    new AndroidTouchAction(driver)32        .press(element(driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Gallery"))))33        .waitAction(waitOptions(ofSeconds(2)))34        .moveTo(element(driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Auto Complete"))))35        .release();36  @Test public void horizontalSwipingWithSupplier() {37    Activity activity = new Activity("io.appium.android.apis", ".view.Gallery1");38    driver.startActivity(activity);39    WebElement gallery = driver.findElement(By.id("io.appium.android.apis:id/gallery"));40    List<WebElement> images = gallery.findElements(AppiumBy.className("android.widget.ImageView"));41    int originalImageCount = images.size();42    horizontalSwipe.get().perform();43    assertNotEquals(originalImageCount,44        gallery.findElements(AppiumBy.className("android.widget.ImageView")).size());45  }46  @Test public void verticalSwipingWithSupplier() throws Exception {47    driver.resetApp();48    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Views")).click();49    Point originalLocation = driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Gallery")).getLocation();50    verticalSwiping.get().perform();51    Thread.sleep(5000);52    assertNotEquals(originalLocation, driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Gallery")).getLocation());53  }54}...

Full Screen

Full Screen

sampleTestAOSapp_iOS.java

Source:sampleTestAOSapp_iOS.java Github

copy

Full Screen

...3435  @Test36  public void testAOSapp(){37    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));38    driver.findElement(AppiumBy.xpath("//XCUIElementTypeStaticText[@name=\"LAPTOPS\"]")).click();39    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("HP ENVY x360 - 15t Laptop")).click();40    wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(AppiumBy.accessibilityId("productDetailsButton"))).click();41    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Close2")).click();42    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("quantityButtonId")).click();43    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Plus")).click();44    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("APPLY")).click();45    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("ADD TO CART")).click();46    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Ok")).click();47    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("userNameLabel")).sendKeys("Username");48    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("passwordLabel")).sendKeys("password");49    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("LOGIN")).click();50    WebElement loginErrorText = wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(51        AppiumBy.accessibilityId("Incorrect user name or password.")));52    assert loginErrorText.isDisplayed() == true;53    wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(AppiumBy.accessibilityId("Menu"))).click();54    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("HOME")).click();55  }56}
...

Full Screen

Full Screen

LoginTests.java

Source:LoginTests.java Github

copy

Full Screen

...8public class LoginTests extends TestBase {9  @Test(dataProvider = "EmulatorSimulatorDataProvider")10  public void invalidCredentials(String platform, String deviceName, String platformVersion, Method methodName) throws MalformedURLException {11    createDriver(platform, deviceName, platformVersion, methodName.getName());12    getDriver().findElement(new AppiumBy.ByAccessibilityId("test-Username")).sendKeys("bad");13    getDriver().findElement(new AppiumBy.ByAccessibilityId("test-Password")).sendKeys("bad");14    getDriver().findElement(new AppiumBy.ByAccessibilityId("test-LOGIN")).click();15    Assert.assertTrue(getDriver().findElement(new AppiumBy.ByAccessibilityId("test-Error message")).isDisplayed());16  }17  @Test(dataProvider = "EmulatorSimulatorDataProvider")18  public void blankCredentials(String platform, String deviceName, String platformVersion, Method methodName) throws MalformedURLException {19    createDriver(platform, deviceName, platformVersion, methodName.getName());20    getDriver().findElement(new AppiumBy.ByAccessibilityId("test-Username")).sendKeys("");21    getDriver().findElement(new AppiumBy.ByAccessibilityId("test-Password")).sendKeys("");22    getDriver().findElement(new AppiumBy.ByAccessibilityId("test-LOGIN")).click();23    Assert.assertTrue(getDriver().findElement(new AppiumBy.ByAccessibilityId("test-Error message")).isDisplayed());24  }25  @Test(dataProvider = "EmulatorSimulatorDataProvider")26  public void validCredentials(String platform, String deviceName, String platformVersion, Method methodName) throws MalformedURLException {27    createDriver(platform, deviceName, platformVersion, methodName.getName());28    getDriver().findElement(new AppiumBy.ByAccessibilityId("test-Username")).sendKeys("standard_user");29    getDriver().findElement(new AppiumBy.ByAccessibilityId("test-Password")).sendKeys("secret_sauce");30    getDriver().findElement(new AppiumBy.ByAccessibilityId("test-LOGIN")).click();31    if (platform.equalsIgnoreCase("Android")) {32      Assert.assertTrue(getDriver().findElement(By.xpath("(//android.view.ViewGroup[@content-desc=\"test-ADD TO CART\"])[1]")).isDisplayed());33    } else {34      Assert.assertTrue(getDriver().findElement(By.xpath("(//XCUIElementTypeOther[@name=\"test-ADD TO CART\"])[1]")).isDisplayed());35    }36  }37}...

Full Screen

Full Screen

findElement

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));2List<WebElement> elements = driver.findElements(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));3WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.IosUIAutomation(".elements().withName(\"Accessibility\")"));4List<WebElement> elements = driver.findElements(AppiumBy.IosUIAutomation(".elements().withName(\"Accessibility\")"));5WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.AndroidUIAutomator("new UiSelector().description(\"Accessibility\")"));6List<WebElement> elements = driver.findElements(AppiumBy.AndroidUIAutomator("new UiSelector().description(\"Accessibility\")"));7WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.Image("image.jpg"));8List<WebElement> elements = driver.findElements(AppiumBy.Image("image.jpg"));9WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.AndroidViewTag("android.view.View"));10List<WebElement> elements = driver.findElements(AppiumBy.AndroidViewTag("android.view.View"));11WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.IosClassChain("**/XCUIElementTypeWindow[1]/XCUIElementTypeOther[2]/XCUIElementTypeOther[1]/XCUIElementTypeOther[1]/XCUIElementTypeOther[1]"));12List<WebElement> elements = driver.findElements(AppiumBy.IosClassChain("**/XCUIElementTypeWindow[1]/XCUIElementTypeOther

Full Screen

Full Screen

findElement

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package appium;2import java.net.URL;3import java.util.concurrent.TimeUnit;4import org.openqa.selenium.By;5import org.openqa.selenium.WebElement;6import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities;7import io.appium.java_client.AppiumDriver;8import io.appium.java_client.MobileElement;9import io.appium.java_client.android.AndroidDriver;10import io.appium.java_client.remote.MobileCapabilityType;11public class Appium {12	public static void main(String[] args) throws Exception {13		DesiredCapabilities caps = new DesiredCapabilities();14		caps.setCapability("deviceName", "Pixel 3 API 29");15		caps.setCapability("platformName", "Android");16		caps.setCapability("appPackage", "com.androidsample.generalstore");17		caps.setCapability("appActivity", ".SplashActivity");18		caps.setCapability("noReset", "true");

Full Screen

Full Screen

findElement

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Content"));2List<WebElement> elements = driver.findElements(AppiumBy.AccessibilityId("Content"));3WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Content"));4List<WebElement> elements = driver.findElements(AppiumBy.AccessibilityId("Content"));5WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Content"));6List<WebElement> elements = driver.findElements(AppiumBy.AccessibilityId("Content"));7WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Content"));8List<WebElement> elements = driver.findElements(AppiumBy.AccessibilityId("Content"));9WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Content"));10List<WebElement> elements = driver.findElements(AppiumBy.AccessibilityId("Content"));11WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Content"));12List<WebElement> elements = driver.findElements(AppiumBy.AccessibilityId("Content"));13WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Content"));14List<WebElement> elements = driver.findElements(AppiumBy.AccessibilityId("Content"));

Full Screen

Full Screen

findElement

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1WebElement el = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));2List<WebElement> els = driver.findElements(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));3WebElement el = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));4List<WebElement> els = driver.findElements(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));5WebElement el = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));6List<WebElement> els = driver.findElements(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));7WebElement el = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));8List<WebElement> els = driver.findElements(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));9WebElement el = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));10List<WebElement> els = driver.findElements(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));11WebElement el = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));12List<WebElement> els = driver.findElements(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));13WebElement el = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));14List<WebElement> els = driver.findElements(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));

Full Screen

Full Screen

findElement

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1WebElement searchBox = driver.findElement(AppiumBy.id("com.android.calculator2:id/digit_2"));2WebElement searchBox = driver.findElement(AppiumBy.name("Name"));3WebElement searchBox = driver.findElement(AppiumBy.className("android.widget.Button"));4WebElement searchBox = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("clear"));5WebElement searchBox = driver.findElement(AppiumBy.iOSClassChain("**/XCUIElementTypeTextField[`label == 'IntegerA'`]"));6WebElement searchBox = driver.findElement(AppiumBy.iOSNsPredicateString("label == 'IntegerA'"));7WebElement searchBox = driver.findElement(AppiumBy.iOSUIAutomation(".elements()[0]"));8WebElement searchBox = driver.findElement(AppiumBy.AndroidUIAutomator("new UiSelector().description(\"clear\")"));9WebElement searchBox = driver.findElement(AppiumBy.AndroidViewTag("clear"));10WebElement searchBox = driver.findElement(AppiumBy.AndroidDataMatcher("withContentDescription", "clear"));

Full Screen

Full Screen

findElement

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package appium;2import java.net.MalformedURLException;3import java.net.URL;4import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities;5import io.appium.java_client.AppiumDriver;6import io.appium.java_client.MobileElement;7import io.appium.java_client.android.AndroidDriver;8import io.appium.java_client.remote.MobileCapabilityType;9public class FindElementByAndroidUIAutomator {10	public static void main(String[] args) throws MalformedURLException, InterruptedException {11		DesiredCapabilities cap = new DesiredCapabilities();12		cap.setCapability(MobileCapabilityType.DEVICE_NAME, "Android Device");13		cap.setCapability(MobileCapabilityType.PLATFORM_NAME, "Android");14		cap.setCapability(MobileCapabilityType.UDID, "emulator-5554");15		cap.setCapability(MobileCapabilityType.NEW_COMMAND_TIMEOUT, 14);16		cap.setCapability("appPackage", "com.androidsample.generalstore");17		cap.setCapability("appActivity", ".SplashActivity");

Full Screen

Full Screen

findElement

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1element.click();2element.click();3element.click();4element.click();5element.click();6element.click();7element.click();

Full Screen

Full Screen

findElement

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1public class AppiumByTest {2  public static void main(String[] args) throws MalformedURLException {3    DesiredCapabilities capabilities = new DesiredCapabilities();4    capabilities.setCapability(CapabilityType.BROWSER_NAME, "");5    capabilities.setCapability("deviceName", "Android Emulator");6    capabilities.setCapability("platformVersion", "4.4");7    capabilities.setCapability("platformName", "Android");8    capabilities.setCapability("appPackage", "com.android.calculator2");9    capabilities.setCapability("appActivity", "com.android.calculator2.Calculator");

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run io.appium automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful