How to use elemLabels method of html Package

Best K6 code snippet using html.elemLabels

elements.go

Source:elements.go Github

copy

Full Screen

...288 target, _ := f.formOrElemAttr("target")289 return target290}291func (f FormFieldElement) Labels() []goja.Value {292 return f.elemLabels()293}294func (f FormFieldElement) Name() string {295 return f.attrAsString("name")296}297func (b ButtonElement) Value() string {298 return valueOrHTML(b.sel.sel)299}300func (c CanvasElement) Width() int {301 return c.attrAsInt("width", 150)302}303func (c CanvasElement) Height() int {304 return c.attrAsInt("height", 150)305}306func (d DataListElement) Options() []goja.Value {307 return elemList(d.sel.Find("option"))308}309func (f FieldSetElement) Form() goja.Value {310 formSel, exists := f.ownerFormSel()311 if !exists {312 return goja.Undefined()313 }314 return selToElement(Selection{f.sel.rt, formSel, f.sel.URL})315}316func (f FieldSetElement) Type() string {317 return "fieldset"318}319func (f FieldSetElement) Elements() []goja.Value {320 return elemList(f.sel.Find("input,select,button,textarea"))321}322func (f FieldSetElement) Validity() goja.Value {323 return goja.Undefined()324}325func (f FormElement) Elements() []goja.Value {326 return elemList(f.sel.Find("input,select,button,textarea,fieldset"))327}328func (f FormElement) Length() int {329 return f.sel.sel.Find("input,select,button,textarea,fieldset").Size()330}331func (f FormElement) Method() string {332 if method := f.attrAsString("method"); method == methodPost {333 return methodPost334 }335 return methodGet336}337// nolint: goconst338func (i InputElement) List() goja.Value {339 listId := i.attrAsString("list")340 if listId == "" {341 return goja.Undefined()342 }343 switch i.attrAsString("type") {344 case "hidden":345 return goja.Undefined()346 case "checkbox":347 return goja.Undefined()348 case "radio":349 return goja.Undefined()350 case "file":351 return goja.Undefined()352 case "button":353 return goja.Undefined()354 }355 datalist := i.sel.sel.Parents().Last().Find("datalist[id=\"" + listId + "\"]")356 if datalist.Length() == 0 {357 return goja.Undefined()358 }359 return selToElement(Selection{i.sel.rt, datalist.Eq(0), i.sel.URL})360}361func (k KeygenElement) Form() goja.Value {362 return k.ownerFormVal()363}364func (k KeygenElement) Labels() []goja.Value {365 return k.elemLabels()366}367func (l LabelElement) Control() goja.Value {368 forAttr, exists := l.sel.sel.Attr("for")369 if !exists {370 return goja.Undefined()371 }372 findControl := l.sel.sel.Parents().Last().Find("#" + forAttr)373 if findControl.Length() == 0 {374 return goja.Undefined()375 }376 return selToElement(Selection{l.sel.rt, findControl.Eq(0), l.sel.URL})377}378func (l LabelElement) Form() goja.Value {379 return l.ownerFormVal()380}381func (l LegendElement) Form() goja.Value {382 return l.ownerFormVal()383}384func (l LinkElement) RelList() []string {385 return l.splitAttr("rel")386}387func (m MapElement) Areas() []goja.Value {388 return elemList(m.sel.Find("area"))389}390func (m MapElement) Images() []goja.Value {391 name, exists := m.idOrNameAttr()392 if !exists {393 return make([]goja.Value, 0)394 }395 imgs := m.sel.sel.Parents().Last().Find("img[usemap=\"#" + name + "\"],object[usemap=\"#" + name + "\"]")396 return elemList(Selection{m.sel.rt, imgs, m.sel.URL})397}398func (m MeterElement) Labels() []goja.Value {399 return m.elemLabels()400}401func (o ObjectElement) Form() goja.Value {402 return o.ownerFormVal()403}404func (o OptionElement) Disabled() bool {405 if o.attrIsPresent("disabled") {406 return true407 }408 optGroup := o.sel.sel.ParentsFiltered("optgroup")409 if optGroup.Length() == 0 {410 return false411 }412 _, exists := optGroup.Attr("disabled")413 return exists414}415func (o OptionElement) Form() goja.Value {416 prtForm := o.sel.sel.ParentsFiltered("form")417 if prtForm.Length() != 0 {418 return selToElement(Selection{o.sel.rt, prtForm.First(), o.sel.URL})419 }420 prtSelect := o.sel.sel.ParentsFiltered("select")421 formId, exists := prtSelect.Attr("form")422 if !exists {423 return goja.Undefined()424 }425 ownerForm := prtSelect.Parents().Last().Find("form#" + formId)426 if ownerForm.Length() == 0 {427 return goja.Undefined()428 }429 return selToElement(Selection{o.sel.rt, ownerForm.First(), o.sel.URL})430}431func (o OptionElement) Index() int {432 optsHolder := o.sel.sel.ParentsFiltered("select,datalist")433 if optsHolder.Length() == 0 {434 return 0435 }436 return optsHolder.Find("option").IndexOfSelection(o.sel.sel)437}438func (o OptionElement) Label() string {439 if lbl, exists := o.sel.sel.Attr("label"); exists {440 return lbl441 }442 return o.TextContent()443}444func (o OptionElement) Text() string {445 return o.TextContent()446}447func (o OptionElement) Value() string {448 return valueOrHTML(o.sel.sel)449}450func (o OutputElement) Form() goja.Value {451 return o.ownerFormVal()452}453func (o OutputElement) Labels() []goja.Value {454 return o.elemLabels()455}456func (o OutputElement) Value() string {457 return o.TextContent()458}459func (o OutputElement) DefaultValue() string {460 return o.TextContent()461}462func (p ProgressElement) Max() float64 {463 maxStr, exists := p.sel.sel.Attr("max")464 if !exists {465 return 1.0466 }467 maxVal, err := strconv.ParseFloat(maxStr, 64)468 if err != nil || maxVal < 0 {469 return 1.0470 }471 return maxVal472}473func (p ProgressElement) calcProgress(defaultVal float64) float64 {474 valStr, exists := p.sel.sel.Attr("value")475 if !exists {476 return defaultVal477 }478 val, err := strconv.ParseFloat(valStr, 64)479 if err != nil || val < 0 {480 return defaultVal481 }482 return val / p.Max()483}484func (p ProgressElement) Value() float64 {485 return p.calcProgress(0.0)486}487func (p ProgressElement) Position() float64 {488 return p.calcProgress(-1.0)489}490func (p ProgressElement) Labels() []goja.Value {491 return p.elemLabels()492}493func (s ScriptElement) Text() string {494 return s.TextContent()495}496func (s SelectElement) Form() goja.Value {497 return s.ownerFormVal()498}499func (s SelectElement) Labels() []goja.Value {500 return s.elemLabels()501}502func (s SelectElement) Length() int {503 return s.sel.Find("option").Size()504}505func (s SelectElement) Options() []goja.Value {506 return elemList(Selection{s.sel.rt, s.sel.sel.Find("option"), s.sel.URL})507}508func (s SelectElement) SelectedIndex() int {509 option := s.sel.sel.Find("option[selected]")510 if option.Length() == 0 {511 return -1512 }513 return s.sel.sel.Find("option").IndexOfSelection(option)514}515func (s SelectElement) SelectedOptions() []goja.Value {516 return elemList(Selection{s.sel.rt, s.sel.sel.Find("option[selected]"), s.sel.URL})517}518func (s SelectElement) Size() int {519 if s.attrIsPresent("multiple") {520 return 4521 } else {522 return 1523 }524}525func (s SelectElement) Type() string {526 if s.attrIsPresent("multiple") {527 return "select-multiple"528 } else {529 return "select"530 }531}532func (s SelectElement) Value() string {533 option := s.sel.sel.Find("option[selected]")534 if option.Length() == 0 {535 return ""536 }537 return valueOrHTML(option.First())538}539func (s StyleElement) Type() string {540 typeVal := s.attrAsString("type")541 if typeVal == "" {542 return "text/css"543 }544 return typeVal545}546func (t TableElement) firstChild(elemName string) goja.Value {547 child := t.sel.sel.ChildrenFiltered(elemName)548 if child.Size() == 0 {549 return goja.Undefined()550 }551 return selToElement(Selection{t.sel.rt, child, t.sel.URL})552}553func (t TableElement) Caption() goja.Value {554 return t.firstChild("caption")555}556func (t TableElement) THead() goja.Value {557 return t.firstChild("thead")558}559func (t TableElement) TFoot() goja.Value {560 return t.firstChild("tfoot")561}562func (t TableElement) Rows() []goja.Value {563 return elemList(Selection{t.sel.rt, t.sel.sel.Find("tr"), t.sel.URL})564}565func (t TableElement) TBodies() []goja.Value {566 return elemList(Selection{t.sel.rt, t.sel.sel.Find("tbody"), t.sel.URL})567}568func (t TableSectionElement) Rows() []goja.Value {569 return elemList(Selection{t.sel.rt, t.sel.sel.Find("tr"), t.sel.URL})570}571func (t TableCellElement) CellIndex() int {572 prtRow := t.sel.sel.ParentsFiltered("tr")573 if prtRow.Length() == 0 {574 return -1575 }576 return prtRow.Find("th,td").IndexOfSelection(t.sel.sel)577}578func (t TableRowElement) Cells() []goja.Value {579 return elemList(Selection{t.sel.rt, t.sel.sel.Find("th,td"), t.sel.URL})580}581func (t TableRowElement) RowIndex() int {582 table := t.sel.sel.ParentsFiltered("table")583 if table.Length() == 0 {584 return -1585 }586 return table.Find("tr").IndexOfSelection(t.sel.sel)587}588func (t TableRowElement) SectionRowIndex() int {589 section := t.sel.sel.ParentsFiltered("thead,tbody,tfoot")590 if section.Length() == 0 {591 return -1592 }593 return section.Find("tr").IndexOfSelection(t.sel.sel)594}595func (t TextAreaElement) Form() goja.Value {596 return t.ownerFormVal()597}598func (t TextAreaElement) Length() int {599 return len(t.attrAsString("value"))600}601func (t TextAreaElement) Labels() []goja.Value {602 return t.elemLabels()603}604func (t TableColElement) Span() int {605 span := t.attrAsInt("span", 1)606 if span < 1 {607 return 1608 }609 return span610}611func (m MediaElement) TextTracks() []goja.Value {612 return elemList(Selection{m.sel.rt, m.sel.sel.Find("track"), m.sel.URL})613}614func (t TitleElement) Text() string {615 return t.TextContent()616}...

Full Screen

Full Screen

elemLabels

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import (2func main() {3 doc, err := html.Parse(os.Stdin)4 if err != nil {5 fmt.Fprintf(os.Stderr, "findlinks1: %v6 os.Exit(1)7 }8 for _, link := range visit(nil, doc) {9 fmt.Println(link)10 }11}12func visit(links []string, n *html.Node) []string {13 if n.Type == html.ElementNode {14 links = append(links, n.Data)15 }16 for c := n.FirstChild; c != nil; c = c.NextSibling {17 links = visit(links, c)18 }19}20import (21func main() {22 doc, err := html.Parse(os.Stdin)23 if err != nil {24 fmt.Fprintf(os.Stderr, "findlinks1: %v25 os.Exit(1)26 }27 for _, link := range visit(nil, doc) {28 fmt.Println(link)29 }30}31func visit(links []string, n *html.Node) []string {32 if n.Type == html.ElementNode {33 links = append(links, n.Data)34 }35 for c := n.FirstChild; c != nil; c = c.NextSibling {36 links = visit(links, c)37 }38}39import (40func main() {41 doc, err := html.Parse(os.Stdin)42 if err != nil {43 fmt.Fprintf(os.Stderr, "findlinks1: %v44 os.Exit(1)45 }46 for _, link := range visit(nil, doc) {47 fmt.Println(link)48 }49}50func visit(links []string, n *html.Node) []string {51 if n.Type == html.ElementNode {52 links = append(links, n.Data)53 }54 for c := n.FirstChild; c != nil; c = c.NextSibling {55 links = visit(links, c)56 }57}

Full Screen

Full Screen

elemLabels

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import (2func main() {3 for _, url := range os.Args[1:] {4 doc, err := html.Parse(httpGet(url))5 if err != nil {6 fmt.Fprintf(os.Stderr, "findlinks: %v7 os.Exit(1)8 }9 for _, link := range visit(nil, doc) {10 fmt.Println(link)11 }12 }13}14func visit(links []string, n *html.Node) []string {15 if n.Type == html.ElementNode {16 links = append(links, n.Data)17 }18 for c := n.FirstChild; c != nil; c = c.NextSibling {19 links = visit(links, c)20 }21}22func httpGet(url string) (*html.Node, error) {23 resp, err := http.Get(url)24 if err != nil {25 }26 defer resp.Body.Close()27 doc, err := html.Parse(resp.Body)28 if err != nil {29 }30}

Full Screen

Full Screen

elemLabels

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import (2func main() {3 if err != nil {4 log.Fatal(err)5 }6 defer res.Body.Close()7 if res.StatusCode != 200 {8 log.Fatalf("status code error: %d %s", res.StatusCode, res.Status)9 }10 doc, err := goquery.NewDocumentFromReader(res.Body)11 if err != nil {12 log.Fatal(err)13 }14 doc.Find(".product-details").Each(func(i int, s *goquery.Selection) {15 band := s.Find("h1").Text()16 title := s.Find("h2").Text()17 fmt.Printf("Review %d: %s - %s18 })19}20import (21func main() {22 if err != nil {23 log.Fatal(err)24 }25 defer res.Body.Close()26 if res.StatusCode != 200 {27 log.Fatalf("status code error: %d %s", res.StatusCode, res.Status)28 }29 doc, err := goquery.NewDocumentFromReader(res.Body)30 if err != nil {31 log.Fatal(err)32 }33 doc.Find("h1").Each(func(i int, s *goquery.Selection) {

Full Screen

Full Screen

elemLabels

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import (2func main() {3 if err != nil {4 log.Fatal(err)5 }6 defer res.Body.Close()7 if res.StatusCode != 200 {8 log.Fatalf("status code error: %d %s", res.StatusCode, res.Status)9 }10 doc, err := goquery.NewDocumentFromReader(res.Body)11 if err != nil {12 log.Fatal(err)13 }14 doc.Find(".review").Each(func(i int, s *goquery.Selection) {15 band := s.Find("a").Text()16 title := s.Find("i").Text()17 fmt.Printf("Review %d: %s - %s18 })19}20import (21func main() {22 if err != nil {23 log.Fatal(err)24 }25 defer res.Body.Close()26 if res.StatusCode != 200 {27 log.Fatalf("status code error: %d %s", res.StatusCode, res.Status)28 }29 doc, err := goquery.NewDocumentFromReader(res.Body)30 if err != nil {31 log.Fatal(err)32 }33 doc.Find(".review").Each(func(i int, s *goquery.Selection) {34 band := s.Find("a").Text()35 title := s.Find("i").Text()36 fmt.Printf("Review %d: %s - %s37 })38}39import (40func main() {

Full Screen

Full Screen

elemLabels

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import (2func main() {3 if err != nil {4 panic(err)5 }6 defer res.Body.Close()7 doc, err := goquery.NewDocumentFromReader(res.Body)8 if err != nil {9 panic(err)10 }11 doc.Find("input").Each(func(i int, s *goquery.Selection) {12 band, _ := s.Attr("id")13 title := s.Text()14 fmt.Printf("Review %d: %s - %s15 })16}

Full Screen

Full Screen

elemLabels

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import (2func main() {3 fmt.Println(html.UnescapeString(s))4 fmt.Println(html.EscapeString(s))5 fmt.Println(html.ElemLabels(strings.NewReader(s)))6}7import (8func main() {9 fmt.Println(html.UnescapeString(s))10 fmt.Println(html.EscapeString(s))11 fmt.Println(html.ElemLabels(strings.NewReader(s)))12}13import (14func main() {15 fmt.Println(html.UnescapeString(s))16 fmt.Println(html.EscapeString(s))17 fmt.Println(html.ElemLabels(strings.NewReader(s)))18}19import (

Full Screen

Full Screen

elemLabels

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import "fmt"2import "github.com/PuerkitoBio/goquery"3func main() {4 if err != nil {5 fmt.Println("Error loading HTTP response body. ", err)6 }7 doc.Find("html").Each(func(i int, s *goquery.Selection) {8 fmt.Println(s.ElemLabels())9 })10}11import "fmt"12import "github.com/PuerkitoBio/goquery"13func main() {14 if err != nil {15 fmt.Println("Error loading HTTP response body. ", err)16 }17 doc.Find("html").Each(func(i int, s *goquery.Selection) {18 fmt.Println(s.ElemLabels())19 })20}21import "fmt"22import "github.com/PuerkitoBio/goquery"23func main() {24 if err != nil {25 fmt.Println("Error loading HTTP response body. ", err)26 }27 doc.Find("html").Each(func(i int, s *goquery.Selection) {28 fmt.Println(s.ElemLabels())29 })30}31import "fmt"32import "github.com/PuerkitoBio/goquery"33func main() {

Full Screen

Full Screen

elemLabels

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import (2func main() {3 fmt.Println(html.ElemLabels("a"))4 fmt.Println(html.ElemLabels("b"))5 fmt.Println(html.ElemLabels("c"))6}7import (8func main() {9 fmt.Println(html.ElemLabels("a"))10 fmt.Println(html.ElemLabels("b"))11 fmt.Println(html.ElemLabels("c"))12}13import (14func main() {15 fmt.Println(html.ElemLabels("a"))16 fmt.Println(html.ElemLabels("b"))17 fmt.Println(html.ElemLabels("c"))18}19import (20func main() {21 fmt.Println(html.ElemLabels("a"))22 fmt.Println(html.ElemLabels("b"))23 fmt.Println(html.ElemLabels("c"))24}25import (26func main() {27 fmt.Println(html.ElemLabels("a"))28 fmt.Println(html.ElemLabels("b"))29 fmt.Println(html.ElemLabels("c"))30}31import (32func main() {33 fmt.Println(html.ElemLabels("a"))34 fmt.Println(html.ElemLabels("b"))35 fmt.Println(html.ElemLabels("c"))36}37import (38func main() {39 fmt.Println(html.ElemLabels("a"))40 fmt.Println(html.ElemLabels("b"))41 fmt.Println(html.ElemLabels("

Full Screen

Full Screen

elemLabels

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import (2func main() {3 if err != nil {4 log.Fatal(err)5 }6 defer res.Body.Close()7 body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)8 if err != nil {9 log.Fatal(err)10 }11 doc, err := htmlquery.Parse(strings.NewReader(string(body)))12 if err != nil {13 log.Fatal(err)14 }15 if err != nil {16 log.Fatal(err)17 }18 nodes := q.Evaluate(htmlquery.CreateXPathNavigator(doc)).(*xpath.NodeIterator)19 for nodes.MoveNext() {20 n := nodes.Current().(*htmlquery.Node)21 labels := elemLabels(n)22 fmt.Println(labels)23 }24}25func elemLabels(n *htmlquery.Node) []string {26 labels := []string{}27 if parent != nil {28 for _, c := range parent.Child {29 if c.Data == "label" {30 for _, cc := range c.Child {31 if cc.Type == html.TextNode {32 labels = append(labels, cc.Data)33 }34 }35 }36 }37 }38}39import (

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run K6 automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Most used method in

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful